„Harcba álltak” az ifjú hadnagyok

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett és frissen avatott tisztek közül hét hadnagy kezdte meg beosztásának elő napját a szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél 2014. augusztus 28-án. Az ifjú tiszteket Antal László alezredes, ezredparancsnok fogadta és köszöntötte az alakulatnál. Tájékoztatójában a parancsnok átfogó képet adott a műszaki ezredről. Bemutatta a szervezet fontosabb vezető állományát, majd vázolta az ezred jelenlegi és jövőbeni feladatait, amelyben már tevékenyen részt fognak vállalni. „A diploma után a felkészülést folytatni kell elméletben és gyakorlatban. Ne szégyelljenek kérni és kérdezni feljebbvalójuktól és beosztottjaiktól. Támaszkodjanak a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező altiszti állományra” – látta el útravalóval a fiatal hadnagyokat Antal alezredes.

 

 

 

Az ország különböző részeiből – Tolna megyétől Nógrád megyéig – érkezett pályakezdő tisztek számára nem volt teljesen ismeretlen a szolgálati hely, hiszen korábban a csapatgyakorlatukat is már itt az ezrednél töltötték le. Első beosztásaikat a Logisztikai főnökségen, az 1. hídépítő század, a Víztisztító század és a Helyőrségtámogató alegységek állományában kezdték meg. Beilleszkedésük elősegítéséhez, a beosztásuk ellátásához szükséges alapinformációk megszerzéséhez az ezred állományából mentorok kerültek kijelölésre melléjük. Három hónapon keresztül segítik munkájukat, előre megtervezett programmal biztosítják az ifjú tisztek szakmai fejlődését, a helyük és szerepük megerősítését az alegységek állományában.

 

 

 

Kép és szöveg: Juhász László százados

 

Szentes, 2014. 09. 01.

 

.