SZENTESI FOKOS 2014 gyakorlat

II. fázis

 

2014. június 16. és szeptember 19. között a vízi kiképzési, vízi átkelési, vízi vezetési, víztisztító és alacsonyvízi hídépítő, valamint a harci menetek végrehajtásához kapcsolódó feladatok tervezését – megszervezését gyakorolják a magyar katonák a Szentesi Fokos 2014 elnevezésű gyakorlat keretében MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred gyakorlóterein.  A Szentesi Fokos 2014, több eseményből álló kiképzési rendezvénysorozat, melynek célja: a részt vevő katonai szervezetek állományának harcászati szintű gyakoroltatása, valósághű körülmények között.

 

2014. szeptember 16-án a sajtó is betekinthetett a II. fázisába a gyakorlatnak. A Kurca mellett gyakorlótérre víztisztító bázis települt ki (volt miből tisztítani), ahol az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, Víztisztító század szakharcászati és szakkiképzése folyt.

 

 

 

Híd épült tovább a Kurcán, melyet az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, Alacsonyvízi hídépítő század – kiegészítve az 1. hídépítő század, a 2. hídépítő század műszaki technikai raj, illetve a Helyőrségtámogató alegységek kijelölt állományával közösen végeztek.

 

 

 

 

 

 

 

Szentes, 2014. 09. 16.

 

.