Ifjú Természettudósok  KLUB-ja a Kosztában

Sikeres természettudományos tehetség program zárult a Szentesi Koszta József Általános Iskolában

 

„Ifjú Természettudósok  KLUB-ja a Szentesi Koszta József Általános Iskolában” című nyertes pályázatunk a Nemzeti Tehetségprogram keretében zajlott. Pályázati programunk célja a természettudományok iránt érdeklődő 7-8. osztályos diákok tehetségkibontakoztatása, természettudományos ismereteik és kompetenciáik fejlesztése volt.

 

Programunk kiemelt területei a fizika, földrajz, kémia és környezetvédelem köré csoportosulnak. E tantárgyakból iskolánk házigazdája több tanulmányi versenynek is. Természettudományos tehetségnevelésünk komoly hagyományokkal rendelkezik.  Pályaválasztó diákjaink körében népszerűek a helyi és megyei gimnáziumok biológia-kémia, fizika illetve földrajz tagozatai.  Szép számú hajdani diákunk szerzett természettudományos diplomát.

 

  

 

Most zárult programunkban húsz diák és három pedagógus vett rész. A résztvevők szép számmal oldottak meg versenyfeladatokat, készítettek és mutattak be projektfeladatokat, éltek a világhálón fellehető természettudományos ismeretek gyors megszerzési lehetőségével. A környezetvédelem „minden mindennel összefügg” elvét törekedtünk alkalmazni a természettudományos összefüggések felfedeztetésében és megértésében.

 

 

 

Programunk négy tartalmi elem köré csoportosult: versenyfeladatok megoldása, természettudományos kísérletek, terepgyakorlat és tanulmányút. A szűkebb és tágabb (megyei szintű) természeti és épített értékeink néhány kiválasztottjának megismertetését is beépítettük programunkba. A Kurca vizének minőségét is megvizsgálták diákjaink. A nyolcvan éves Hősök Erdeje szintén jó lehetőséget kínált számos ismeretszerzésre és kompetenciafejlesztésre.

 

 

 

A Cserebökényi Tájvédelmi Körzetben terepgyakorlaton vett részt csoportunk. Ahol a szikes talaj kémiai vizsgálata mellett megfigyelték a puszta növény és állatvilágát, az állattenyésztés helyi sajátosságait. Nagy sikerű autóbuszos tanulmányutat szervezünk a szegedi Szent-Györgyi Albert AGORA Informatika Történeti Múzeumába és Lézerközpontjába. Útközben ismeretterjesztő előadást és terepszemlét tartunk az Algyői Olajmezőkön. Diákjain eredményesen szerepeltek több tanulmányi versenyen.

 

 

 

Eredményeink közül csak néhány: Marcsó Kristóf 8. oszályos tanuló a Mozaik Internetes Kémiaversenyen megosztott országos 1. helyezést, Beke Csanád, Hajdú Anna és Kertész-Kovács Viktória 7. osztályos csapata a Curie Országos Környezetvédelmi versenyen országos 8. helyezést, Marcsó Soma 7. osztályos a Curie Kémiaversenyen országos 15. helyezést, az Öveges József Kárpát-medencei Fizika versenyen Sántha Balázs 8. osztályos 12. helyezést, 7. osztályos  a Bolyai Országos Természettudományi Verseny Dunától keletre eső megyék kategóriájában 7. osztályos négy fős csapatunk: Berki Endre Csobánczi Szabolcs, Marcsó Soma, Hajdú Anna 8. helyezést, 8. osztályosaink: Boros Gábor, Sántha Balázs, Vajda Imre, Zernig Frigyes Csombor 10. helyezést értek el.

 

 

 

A Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Verseny megyei döntőjében Hajdú Anna 7. osztályos 4. helyezést, a 8. osztályos Veres-Lakos Zsombor pedig 8. helyezést szerzett. a városi fizika versenyen  1. helyezés: Bertus Brendon, 2. helyezés:Kondor Kristóf ( 7.osztályosok), Sántha Balász 8. osztályos 3. helyezést ért el.

 

 

 

E pályázati támogatással magasabb szintű, több élményt adó természettudományos tehetséggondozó programot tudtunk megvalósítani.

 

Balogh Terézia,

Geráné Révész Gabriella és

Szemerédi András

 

Szentes, 2014. 06. 30.

 

.