Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése

 

   Sajtóközlemény

 

 

Projekt címe:                         „Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek

                                              életmódváltásának ösztönzése”

Kódszáma:                             TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1171

Kedvezményezett:                  KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület

Közreműködő szervezet:        ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

                                               1134 Budapest, Váci út. 45. „C”

A projekt összköltsége:           9.990.300 Ft

Támogatási intenzitás:           100 %

Elnyert támogatás:                  9.990.300 Ft

Megvalósulás időszaka:          2013.09.01.-2014.06.30.

 

   A projekt általános bemutatása:

 

A projekt célja, az egészséget szolgáló egyéni magatartásformák kialakítása a kisgyermekek és családjaik körében, hogy a gyermekek egészségesebb felnőtté váljanak. Ez a cél csak oly módon valósulhatott meg, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a szüleik is megismerkedtek az egészséges életmód alapelveivel, szabályaival. Az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód káros következményeivel (elhízás, magas vérnyomás, stb.)

A program célcsoportja az óvodás és kisiskolás korosztály, valamint szüleik.

 

   A megvalósulás módja:

A helyi viszonyok feltérképezését követően elkészült az átfogó egészségterv, mely a lakosság, elsősorban az elhízásban érintett felnőttek és gyermekek életmódváltásának támogatására, az elhízás megelőzésére illetve a túlsúly csökkentésére ad megoldási javaslatokat.

A célcsoportot a szülőkön keresztül értük el, szülői értekezleteken mutattuk be a programot, ezt követően jelentkezhettek az érdeklődők.

 

A programot havi rendszerességgel tartott klubfoglalkozásokkal indítottuk. Ezeken a foglalkozásokon játékos formában dolgoztuk fel az ismeretanyagot, külön a gyerekekkel, külön a szüleikkel és a klubokat mindiig egy közös játék zárta. A résztvevők átlagos létszáma 12 fő volt, 4 trénerrel, 4 csoportban, ez havi kb. 48 fős részvételt jelentett.

 

Sportfoglalkozásokat hetente tartottak a trénerek, ezeken elsősorban az óvodás korosztály vett részt, 10-12 fős átlaglétszámmal. A sportfoglalkozások fő célja a mozgásöröm megéreztetése, a mozgásigény felébresztése volt és természetesen a mozgásos életformával a túlsúly kialakulásának megelőzése.

 

Csoportfoglalkozásokat 4 tréner tartott, 5-5 alkalommal, ahol az egy csoportba járó gyermekek részt vehettek egy egészséges táplálékokat ismertető, egy mozgásos, egy a napirendről szóló, egy a rejtett ellenségekről szóló (zsír, só, cukor) és egy játékos tudásfelmérő foglalkozáson.

 

Egészségnapon a lakosság szélesebb körében népszerűsítettük az egészséges táplálkozást és a mozgás fontosságát, biztosítva az érdeklődőknek a személyre szabott táplálkozási és mozgási tanácsadást is.

 

Az egészséghét keretében több helyszínen zajlottak az egészséges életmódot népszerűsítő programok, igen nagy érdeklődéssel vettek részt mind a gyerekek, mind a szülők.

 

A program csúcspontja az egészségtábor volt, ahol 42 gyermek gondolkodása, életszemlélete formálódott sok-sok játékkal, mesével, kirándulással, mozgással.

 

A program megvalósítása sikeres volt, ezt mutatják az elégedettség-vizsgálatok is, a túlsúlyos gyermekek szülei arról nyilatkoztak, hogy megértették, miért kell változtatni a család életmódján, hisz a gyermekének minden szülő a lehető legjobb életet szeretné biztosítani. A programot klubfoglalkozásokkal folytatjuk, ahol lehetőség nyílik majd a tapasztalatok megbeszélésére és felmerülő problémák megoldására.

 

 

Szentes, 2014. 06. 30.

 

 

.