Isten veled Ernő bácsi!

In memoriam dr. Imre Ernő

  

 

 

Ma reggel jött a döbbenetes hír, hogy csendesen elment közülünk dr. Imre Ernő nyugalmazott református esperes, Szentes Város Díszpolgára. Úgy ment el, ahogy évtizedeken keresztül közöttünk él: csendesen, de érezhető űrt hagyva maga után.

Sokan érezzük úgy, hogy tősgyökeres szentesi volt. Pedig nem itt született, az a család sem itt élt, amelyben felnőtt, s pályáját sem ebben a városban kezdte el.

A háború vérzivataros évei után hívták meg a Nagytemplomi Református Közösség hívei lelkészüknek, s több mint fél évszázadon át szolgálta hittel, szeretettel és bölcsességgel ezt a közösséget.

 

Úgy lett szentesivé – feleségével Irénke nénivel együtt -, hogy minden nap a szó nemes értelmében tanított, mosolyával erőt adott, bölcsességével segített, s nevetésével megsokszorozta mindnyájunk örömét.

 

A szó legnemesebb értelmében volt lelkész, aki hittel szolgálta teremtőjét, és a templom falain kívül is sugározta a bölcs szeretetet. Ha kellett, a napi életben adott új ismereteket, ha kellett vigasztalt, ha kellett támaszt nyújtott. Emberként és lelkészként az egyetemesség, a Jézusi szeretet, a keresztény közösségek összefogása, az ember megbecsülése volt az alapelve.

 

 

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Vági László katolikus lelki testvérével egyetemlegesen adományozta számukra a díszpolgári címet, melyet legnagyobb elismerésnek tekintett. Korelnökként és lelki összefogóként is szervezte és irányította a díszpolgárok közösségét, szolgálva a város fejlődését, s keresve az új és új utakat.

 

Sokunknak hiányozni fog vigasztaló és erőt adó szava, hajlott korára is egyenes szálfatermete, s bölcs útmutatása.

 

Lelke most visszatért teremtőjéhez, de úgy gondolom, hogy az a szerető bölcsesség, amelyet valamennyiünkben elültetett, abban itt marad közöttünk.

Élő személyével ugyan kevesebbek leszünk, de az általa adott lelki erő még sokáig fog táplálni valamennyiünket.

 

Tested választott városodban pihen meg. Kívánom, hogy legyen nyugalmad békés abban a földben, melynek fejlődéséért oly sokat tettél.

 

Isten veled Ernő bácsi!

                                                                                                                                  Szirbik Imre

                                                                                                                                  polgármester

 

 

Dr. Imre Ernő nyugalmazott református esperes életútját a 90. születésnapja alkalmából díszpolgártársa, a tavaly elhunyt Bucsány György tanár úr így foglalta össze:

 

 

 

Budapesten született 1918. július 25-én. Iskolai tanulmányait ott, a Református Tanítóképzõt Nagykõrösön végezte. 1942-ben református lelkészi oklevelet szerzett. 1943-tól a Fejér megyei Csabdi egyházközség lelkipásztora volt - közben 1946-48 között hollandiai ösztöndíjas, majd 1951-től 1991-ig, tehát 40 éven át a szentesi nagytemplom lelkésze, 1988-tól 1990-ig, nyugállományba vonulásáig a Csongrádi Református Egyházmegye esperese, a lelkésztovábbképzés állandó munkatársa, magas egyházi testületek tanulmányi bizottsági tagja.

Nyugdíjasként 1994-98 között a Csongrád megyei 5. számú választókerület képviselői irodáját vezette.

A teológiai tudományokban magasan képzett volt. Munkásságát tizenhárom önálló kötet, hét, a Teológiai Szemlében megjelent tanulmány tartalmazza, továbbá társszerzőként jegyez nyolc kötetet. Gondolatok címen 4 kötete látott napvilágot több kiadásban, további két folytatás magánkiadásban maradt ránk.

Vallásos és világi tárgyú szóbeli megnyilatkozásait a mindenkori helyhez és alkalomhoz illő nyelvi megformálás, gondolatainak világos és közérthető kifejtése, a klasszikus szónoki beszédekből ismert megszerkesztettség, magas erkölcsi norma, bölcs élettapasztalat jellemzi.

Lelkipásztori szolgálatának fontos része volt emberbaráti tevékenysége: idősek, betegek lelki vigasztalása, nehéz helyzetükben részükre segítségnyújtás.

Életművének elismeréseként 1990-ben Debrecenben a teológiai tudományok díszdoktorává avatták, 1999 márciusában pedig a szentesi önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntésével Vági László nyugalmazott római katolikus apátplébánossal együtt Szentes Város Díszpolgárává választotta az ökumenizmus érdekében végzett közös munkájukért, életútjuk elismeréseként.

 

 

 

A 80. születésnapján ezt írta: "Atyám, Megváltóm, Lélek, Istenem segíts még élnem szépen, okosan, kedvesen Neked, hasznosan az embereknek, hadd kacagjak még velük, vagy ha kell, együtt sírjak. És segíts hinnem abban, hogy még lakhatom földi lakásomban s majd abban a mennyeiben is, amelyet Megváltóm már régen elkészített nekem is. És még csak egy szót. Köszönöm, köszönöm, köszönöm."

 

E mondatok után még 15 év adatott Neki felesége Irénke mellett, három fiúgyermeke, és a nagy családja szeretetében - a gyengülő testben mindvégig csodálatra méltó szellemi frissességgel. Pályáját  az
e-Könyvtár Szentes számára átengedett írásai, hangját, alakját az ugyanitt közzétett felvételek idézik.

 

Dr. Imre Ernő: 2 év csodái. Forrás: e-Könyvtár Szentes   Dr. Imre Ernő: 6 év csodái. Forrás: e-Könyvtár Szentes   Dr. Imre Ernő: Soli Deo Gloria. Forrás: e-Könyvtár Szentes

 

Dr. Imre Ernő: 95 és 70 év. Forrás: e-Könyvtár Szentes

1987 - Igehirdetés a Petőfi Rádióban. Forrás: e-Könyvtár Szentes

1987 - Igehirdetés a Petőfi Rádióban

 

2011 - Besenyei Gábor mikrofonja előtt. Forrás: e-Könyvtár Szentes

2011 - Besenyei Gábor mikrofonja előtt

1998 - Újabb 500 gondolat. Forrás: e-Könyvtár Szentes

1998 - Az Újabb 500 gondolat kötetről        

 

2011 - Beiktatása 60. évfordulója. Forrás: e-Könyvtár Szentes

2011 - Beiktatása 60. évfordulóján        

 

Emlékét megőrizzük a szívünkben.

 

Szentes, 2013. 09. 18.

 

.