Hojcsi emlékpad a Borosban

 

 

 

Hojcsi Pál, a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola volt igazgatójának, emlékpadjának avatására került sor 2013. november 12-én a Boros Sámuel Szakközépiskola aulájában. Elsőként köszöntőt mondott Somosné Puskás Krisztina megbízott igazgató, majd Hojcsi Pálra emlékeztek volt kolléganői.

 

 

 

Az egykori igazgatójára emlékezett volt tanítványa is, Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatója, majd az iskolának ajándékozott emlékpadot az adományozó Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna avatta fel.

 

 

 

HOJCSI PÁL (1929-2008)

Hojcsi Pál igazgató úr emléke méltó a megőrzésére, hisz iskolánkat a megye egyik legjobb intézményévé tette, ezt bizonyítják a diákok eredményei és a tanárok szakmai- pedagógiai elismerése. A megyében valóságos legendává vált az általa vezetett „Hojcsi Művek". A lánya, Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna által iskolánknak adományozott pad nem csupán egy bútordarab, hanem szimbólum, arra utal, hogy Hojcsi Pál igazgató úr szellemisége addig megmarad iskolánkban, ameddig lesz olyan tanár, diák, aki továbbviszi az általa elkezdett munkát.

 

 

 

Tekintsünk vissza életére és széles körű tevékenységére!

Hódmezővásárhelyről indult, soha nem szakadt el városától, de ugyanolyan szeretettel kötődött a második otthonául választott Szenteshez is. Vásárhelyen a Bethlen Gábor Gimnáziumban nagy tanáregyéniségek tanították, akik példaképeivé váltak, élete végéig sokat mesélt róluk.

A szegedi egyetemen végzett földrajz—történelem szakon. A diploma megszerzése után került a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba. Főleg földrajzot tanított, és már kezdő tanár korában is tartott ismeretterjesztő előadásokat.

Nagyon szeretett tanítani, legszívesebben reggeltől estig a katedrán állt. Nem véletlen, hogy hamar felfigyeltek rá, és ő lett a megyei földrajz szakfelügyelő.

1968-tól nevezték ki az akkori Közgazdasági Technikum igazgatójának. 22 évig volt az iskola munkájának meghatározó egyénisége. Büszke volt arra, hogy ő indította el a közgében az egészségügyi képzést.

 

 

 

Az iskola népszerűségét mutatja, hogy Hojcsi Pál intézményében négyszeres-ötszörös volt a túljelentkezés. Mindig hangoztatta, hogy az ő munkáját a kiváló tantestület alapozta meg.

Ragaszkodott ahhoz, hogy a tanárok vállaljanak vizsgaelnöki megbízásokat is, így is népszerűsítve iskolánkat. Ő is megtett mindent ennek érdekében, jó kapcsolatot alakított ki a szentesi nagyvállalatok és a kórház vezetőivel, a város meghatározó egyéniségeivel.

Kollégái, tanítványai és a szülők szerették.

 

 

 

Felettesei is elismerték munkáját, a művelődés és oktatás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért több kitüntetést kapott.

 

 

 

Milyen volt Hojcsi Pál mint ember? Ha egy szóval akarnánk jellemezni: sokoldalú. Fontos szerepet töltött be az ÁFÉSZ (a jelenlegi Hunor Coop Zrt.) és több civil szervezet tevékenységében. Elvállalta a TIT szentesi szervezetének titkári, majd elnöki posztját. Nagyon szeretett utazni, gyakran vállalt idegenvezetői feladatot is. A kulturális életben is tevékenykedett, a Közművelődési Tanács elnöke volt. Nagyon szeretett nyüzsögni, valaki azt mondta róla: „nem tud úgy elindulni a városba, hogy Hojcsi Pál alakja valahol fel ne tűnne".

Részt vett a város szinte minden rendezvényén.

Egyénisége, műveltsége, embersége sorsformáló szerepet játszott az ifjúság életében. Olyan képességgel is rendelkezett, amivel kevesen: közösséget formált a tantestületből. Kirándulásokat szervezett, közös programokkal színesítette a hétköznapokat.

 

 

 

Képes volt arra, hogy a borús, szürke hétfő reggeleken mosolyt csaljon az arcokra. Elmondott egy viccet, anekdotát, megdicsérte a kollégák ruháját, frizuráját, érdeklődött hogylétük felől. Szállóigévé lett mondásait a régi tanárok és diákok mai is idézik.

 

Családi élete is példás volt, büszke volt lányára és unokájára, gyakran mesélt róluk.

A leírtak is bizonyítják, hogy Hojcsi Pál igazgató úr embersége, műveltsége, tanári tevékenysége sok száz diák életét befolyásolta és alakította.

Ars poeticáját Szent-Györgyi Albert szavaival lehetne összegezni:

„Légy hű önmagodhoz. Ez azt jelenti, hogy: fejleszd ki magadban mindazt a képességet, szépet és jót, amit a természet adott, fejleszd ki a legmagasabb fokig. Így lehat az ember hű hazájához, emberi mivoltához, az emberiséghez. Ne hagyjad magad eltéríteni attól, amit jónak és helyesnek tartasz, semmiféle földi hatalom vagy fenyegetés által." - ezek a szavak egy igazi tanár szellemiségét tükrözik.

 

 

 

Szentes, 2013. 11. 15.

 

.