Takarítják majd a mirhót

 

 

 

 Az Önkormányzat a START Munkaprogram keretében a belvíz elleni védekezésre 45 fő foglalkoztatását pályázta meg. A program év végéig tart és napi nyolc órás foglalkoztatást biztosít. Az Önkormányzat a város belterületén szennyvíz-csatornahálózat kiépítését befejezte, illetve a csapadékvíz elvezető hálózat ingatlanok előtti árok rendszerét is rendbe tette. Azonban a csapadékvíz hálózat részét alkotják a mirhók is, amelyek az ingatlanok végeiben húzódó csapadékvíz szikkasztó funkciót töltenek be. Annak érdekében, hogy a város egész területén a csapadékvíz összegyűjtése és elszikkasztása akadálytalanul megtörténjen a 17 km hosszúságú mirhó rendszer kitakarítását is el kell végezni. Ez a munka az aljnövényzettől, a kommunális- és egyéb hulladéktól való mentesítését jelenti. A munkának akkor van értelme, ha azt az év folyamán folyamatossá tudjuk tenni, ugyanis azok a növények, amelyeket télen-tavasszal visszavágnak, azokat újra kell a nyár és ősz folyamán vágni.

 

A munkákat úgy szervezik meg, hogy városrészenként tömbösítve gyors és hatékony munkavégzésre kerüljön sor. A brigádokat felelős műszaki vezetők felügyelik. A munkát nehezíti, hogy a mirhók nagy része a keresztező utcák felől el van zárva kerítésekkel. Mivel a lehető legkevésbé szeretnék a lakosság ingatlanjain keresztül kihordani a képződő hulladékot, így a mirhók ezen kerítésit, meg kell bontani minden munkakezdésnél, és a végén, pedig helyre kell állítani.

 

A program másik része a Nagyvölgy csatorna - mely szintén szerves részét képezi a csapadékvíz elvezető rendszernek – kitakarítása, partjainak rendezése. A program harmadik részében az Önkormányzat által telepített erdők folyamatos kézi sorápolására kerül sor.

Kérjük a lakosság szíves türelmét és együttműködését a munkavégzésekkel kapcsolatban és kérjük, hogy a munkavégzés során a kutyákat tartsák megkötve, vagy kennelbe zárva.

 

Szentes, 2012. 02. 22.
 

.