ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN

a 2012/2013. nevelési évre

  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekük a harmadik életévtől kezdődően óvodai nevelésben vehet részt.

Előjegyzésbe kerülhetnek azok a gyermekek is, akik 2013. május 31-ig lesznek három évesek.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatási törvény értelmében gyermekük abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2012. szeptember 1.) napi négy óra időtartamban köteles óvodai nevelésben részt venni. Az ötéves gyermekek beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után.

 

Az óvodai beíratások időpontja: 2012. március 28-29-30-án 07.00 és 17.00 óra között történik a lakóhely szerint illetékes vagy választott óvodában. Az óvodai beíratásoknál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek TAJ kártyája,

- a gyermek oltási kiskönyve,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

A beiratkozásokkal kapcsolatos közelebbi, részletes információk az egyes tagóvodákban szerezhetők be.

 

 

Szentes, 2012. 02. 28.
 

.