Változik a 70 évesek kommunális adó mentessége

 

A Képviselő - testület decemberi ülésén döntött - a 70. életévüket betöltött adózók részére - korábban alanyi jogon járó kommunális adó mentesség feltételeinek módosításáról. 2012. január 01-től a 70. életévüket betöltött ingatlan tulajdonosok (haszonélvezők, bérlők) részére csak abban az esetben jár mentesség, ha az adóalany havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér 1,5-szeresét, jelenleg a 139.500 Ft-ot.

A mentességre való jogosultságot az adózónak kell bizonyítania.

Ennek hiányában a kedvezmény megvonásra kell hogy kerüljön.

 

A mentesség alapjául szolgálhat pl.: a 2012. január hónapban a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az ellátott részére megküldött és a 2012. évre folyósított ellátás havi összegét is tartalmazó és/vagy az egyéb jogcímen kapott (pl.: munkabér, életjáradék, bérleti díj, vállalkozói jövedelem....stb) jövedelemről szóló igazolás, melyet az önkormányzati adóhatóságnál kell bemutatni (Polgármesteri Hivatal, Adóiroda, Kossuth tér 6., 125. szoba, Tel.:06-63/510-330). 

 

Szentes, 2012. 02. 02.

 

.