Bugyi István Emlékérem 2012.

 

 

 

A hagyományoknak megfelelően adta át Dr. Várkonyi Katalin főigazgató, Dr. Gyenes Ágota orvos-igazgató és Márton Jánosné ápolási igazgató a Bugyi István Emlékérmet Szentesen, 2012. február 2-án. Az ünnepi tudományos ülésen elismerték a Dr. Bugyi István Kórház kiemelkedő tudományos munkát végző munkatársainak tevékenységét is.

 

Sikeres Ph.D.-je alkalmából köszöntötték Dr. Molnár Gábor osztályvezető főorvost, Bugyi István Emlékérmet vehetett át ifj. Dr. Kispál Mihály osztályvezető főorvos, Honoris Causa emlékérmet a Németországban élő Dr. Györy Kiss Ferenc, Prof. Dr. Bugyi István egykori tanítványa.

 

 

 

Tudományos munkássága elismeréseként a 40 év feletti orvos kategóriában Dr. Földesi Irén főorvos, 40 év alatti orvos kategóriában Dr. Tóth Erika szakorvos, szakdolgozói kategóriában Kovács Éva diabetológiai szakápoló vehetett át kitüntetést.

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

 

 

Dr. Molnár Gábor főorvos 1966. január 18-án született Orosházán. Középiskolai tanulmányait a szentesi Horváth Mihály Gimnázium matematika-fizika szakán végezte. Egyetemi tanulmányait a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakán folytatta, 1990-ben summa cum laude minősítéssel végzett. Már 4. éves hallgatóként Tudományos Diákköri tevékenységet folytatott a Sebészeti Klinika Önálló Szívsebészeti Osztályán dr. Kovács Gábor professzor vezetésével. 1992-ig a gyulai Pándy Kálmán Kórház Általános Sebészeti Osztályán dolgozott, majd 1992 végétől a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Sebészeti Osztályán folytatta munkáját. 1994-ben általános sebészetből szakvizsgázott. 1998-tól a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Érsebészeti Osztályán dolgozott, majd 2000-ben érsebészetből szakvizsgázott.

1998-tól a szegedi egyetem Sebészeti Műtéttani Intézetében tevékenykedett képzésen kívüli Ph.D. felkészülőként.

2011. januárja óta a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Sebészeti Osztályának megbízott osztályvezető főorvosa.

2011. október 22-én az elméleti orvostudományok területén A nitrogén monoxid csökkent termelésének centrális és perifériás keringési következményei címmel summa cum laude eredménnyel védte meg doktori disszertációját. Ezért a Szegedi Tudományegyetem Doktori Bizottsága 2011. december 15-én számára a PhD címet adományozta.

Tagja a Magyar Sebész Társaságnak és a Magyar Angiológiai és Érsebész Társaságnak. Teljes terjedelmű tudományos közleményeinek száma 5, ebből 1 angol nyelvű közleményben első szerző, háromban társszerző, további 1 magyar nyelvű közleményben első szerző. Tudományos előadásainak száma 22, ebből a nemzetközi konferencia előadásainak száma 1.

 

 

 

Ifj. Dr. Kispál Mihály főorvos 1962. július 23-án született Szegeden. Előbb Mindszenten élt szüleivel, majd Szentesre költöztek. Középiskolai tanulmányait a Horváth Mihály Gimnázium kémia tagozatán, egyetemi tanulmányait a szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte. 1986. októberében kezdett dolgozni a szentesi kórház belgyógyászati osztályán egészségügyi feladatos álláson, azaz szükség esetén az osztályos munka mellett a környező falvakban, illetve a város üzemi rendelésein kellett helyettesítenie a háziorvosokat, illetve az üzemorvosokat. 1991-ben belgyógyászatból szakvizsgázott, s átkerült a kórház önállóvá vált onkohematológiai részlegére, ahol osztályos orvosként tevékenykedett. 1993-ban klinikai onkológiából, 1997-ben hematológiából szakvizsgázott. A hematológiai szakvizsga előtt egy évig dolgozott az SZTE II. Számú Belklinika Hematológiai Osztályán. 1997-től adjunktusi, 2003-tól főorvosi beosztásban végzi munkáját. 2005 márciusában, édesapja nyugdíjba vonulása után lett az onkológia osztály vezetője, melynek orvosaival 2001-ben létrehozták az Orvosok a rákbetegekért közhasznú alapítványt. Számos előadás fűződik munkájához belgyógyászati, onkológiai és hematológiai témakörben. Napi munkája mellett több internetes egészségügyi fórumnak levelezője, moderátora. Tagja a Magyar Onkológus Társaságnak, a Magyar Klinikai Onkológusok Társaságának, a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaságnak. 2010 szeptembere óta a kórház Tudományos Bizottságának titkára.

 

 

 

 

Dr. Györy Kiss Ferenc főorvos 1948. február 3-án született Szegeden. Általános iskolai tanulmányait a szentesi Petőfi utcai általános iskolában, a középiskolát a Horváth Mihály Gimnázium végezte. 1966 és 1967 között műtősfiúként a Szentesi Kórház Sebészetén dolgozott, majd 1967 és 1973 között végezte az Orvostudományi Egyetemet Szegeden. 1973 augusztusában kezdett dolgozni a szentesi Sebészeti Osztályon Bugyi Tanár Urnál. 1977-ben általanos sebészeti, 1981-ben mellkassebészeti szakvizsgát tett, sebészeti továbbképzésen vett részt a szegedi, a budapesti sebeszeti klinikákon, és Kulka professzor úrnál. 1986-ban érsebeszeti szakvizsgát tett, tovabbképzésen vett részt Budapesten, Szegeden, Papp és Pepo professzoroknál. 1986 és 1988 között sebészfőorvosként Várpalotán dolgozott, majd 1988 decemberétől Németországban él családjával, és ott is dolgozik. 1993-ig több állásban, mint Oberarzt vagy komissarische Chefarzt-ban tevékenykedett, 1994-től napjainkig a Klinikum Wetzlar-Braunfels Sebészeti Klinika munkatársa. 1990 januárban általános sebészeti szakvizsgát, 1993-ban érsebészeti szakvizsgát tett Münsterben. Rendszeresen továbbképzéseken vesz részt, többek között Heidelbergben, Frankfurt am Mainben, Münchenben, Hamburgban, Bonnban, Strassburgban.

Felesége Bajtai Erzsébet, két lányuk van: Kinga, a 39 éves építőmérnök, és a 35 éves Orsolya, aki fogorvosi és orvosi egyetemet végzett. 5 unokája született.

 

 

 

 

 

 

Dr. Földesi Irén főorvos 1984-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1984-1985-ben 1 évet dolgozott a Csongrádi Belgyógyászati Osztályon. 1985 óta a Dr. Bugyi István Kórház I. Belgyógyászati Osztály orvosaként tevékenykedett 2003-ig. Belgyógyászati szakvizsgát 1989-ben szerzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, jeles minősítéssel. 1996-ban adjunktusi kinevezést kapott, majd 1996-ban diabetológiai szakképesítést szerzett. 2001. júniusban főorvossá nevezték ki. 2003-tól 2010-ig a Dr. Bugyi István Kórház járóbeteg-szakellátásának, és a Rendelőintézetnek volt a vezetője. 2004-ben Klinikai Farmakológiai szakvizsgát tett, jeles ereménnyel. 2007. nyarán a szegedi Tudományegyetem Közgazdasági szakán Egészségügyi Szakmenedzser diplomát kapott kitűnő eredménnyel. 1992. óta a hazai belgyógyászati, diabetológiai és klinikai – farmakológiai kongresszusok aktív résztvevője.

A Magyar Belgyógyászati Társaság, a Magyar Klinikai Farmakológiai Társaság, a Magyar Diabetes Társaság és az Európai Diabetes Társaság tagja, 2000-től 8 évig a Magyar Diabetes Társaság vezetőségének is tagja volt. Az utóbbi években hazai szakfolyóiratokban diabetesszel kapcsolatos cikkei jelentek meg. Külföldön bemutatott poszter társszerzőjeként is szerepelt. 2006 óta a Medikus Universalis folyóirat diabetológiai rovatának szerkesztője, 5 éve a MDT honlapjának társszerkesztője. 1990 óta foglalkozik diabetesszel, 1992-től csoportos páciensedukációt végez a diabetes munkacsoport tagjaival, az országban másodikként elindítva a gondozásnak ezt a formáját. Az elmúlt 12 év során az országszerte megrendezett diabetológus képzések állandó előadója, többnyire az étrendi és gyógyszeres kezelés, valamint a diabétesz gondozás és terhesség témakörben. 2000 óta az országos GDM szűrőprogram program koordinátora.

 

 

 

Dr. Tóth Erika 1972. július 13-án született Kiskunfélegyházán, 1996-ban végezett a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, Szegeden. 2000-ben neurológiából, 2006-ban pszichotherápiából, 2008-ban pszichiátriából tett sikeres szakvizsgát. 1996 októbere óta dolgozik első munkahelyén, a Dr. Bugyi István Kórházban. A neurológiai szakvizsgát megelőzően 13 hónap gyakorlatot töltött az SZTE ÁOK különböző klinikáin. Részt vett több hazai és néhány külföldi neurológiai, pszichiátriai és neuro-radiológiai kongresszuson. Sok előadással vett részt országos, regionális, helyi tudományos rendezvényeken. 2002 szeptemberben a budapesti Nyéki úti Pszichoterápiás képző központ hallgatója lett, vele párhuzamosan személyközpontú pszichoterápiában szerzett jártasságot, mely jól kiegészítette pszichiátriai osztályos tevékenységét. 2006-tól évente több pszichoterápiás előadást tart országos rendezvényeken. 2007 őszétől csoportvezetőként részt vesz diplomások pszichoterápiás módszerspecifikus kiképzésében. Szentesen humanisztikus szemléletű önismereti csoporttal, segítő foglalkozásúaknak is ad egy pszichológus kollégájával segítséget. Dr. Tóth Erika rendszeres tudományos munkát végez, folyóiratban jelent meg cikke társzerzőként, illetve könyv előszó fűződik nevéhez, valamint országos pszichoterápiás konferenciát szervezett. A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület vezetőségi tagja 2010-óta, illetve kiképző pszichoteraputa.

 

 

 

Kovács Éva diabetológiai szakápoló 1992. szeptember 1-től dolgozik a Dr. Bugyi István Kórház Belgyógyászati Osztályán. Az értettségi vizsga után elvégezte a felnőtt szakápolói képzést. Az osztályon három műszakban dolgozott, majd munkája elismeréséül főnővér helyettes lett. Elvégezte a diabetológiai szakápolói szakosítót, majd 2003. szeptember 1-től kérte áthelyezését a Rendelőintézet Diabetológiai szakrendelésre. Munkáját nagy lelkesedéssel végzi, szervezi a cukorbetegek edukációját. Meglévő képesítésével segíti a cukorbetegek hozzájutását a gyógyászati segédeszközökhöz. Továbbképzésen  jogosultságot szerzett az inzulin pumpa oktatására.

 

Szentes, 2012. 02. 09.
 

.