ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK SZENTESEN

a 2012/2013. tanévre

  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2012/2013. tanévre a 2012. május 31-ig hatodik életévet és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérő gyermeküket 2012. április 12-13-án 07.00 és 17.00 óra között írathatják be a lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskola első évfolyamára.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolák először a körzetükben lakó tanulókat kötelesek felvenni. Előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:        

- a szülő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, eredeti írásos óvodai szakvélemény, ill./vagy iskolaérettséget igazoló nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottsági által kiállított szakvélemény.

 

A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettségének teljesítését akkor is, ha hatodik életévét 2012. december 31. napjáig tölti be.

 

A beiratkozásokkal kapcsolatos további, részletes információk az általános iskolákban szerezhetők be.

 

 

Szentes, 2012. 02. 28.
 

.