Új Presbitérium

 

 

 

A Magyarországi Református Egyházban hat évente van tisztújítás minden gyülekezetben. Az egyházközségek vezető testülete, a Presbitérium, melynek tagjait a gyülekezet választásra jogosult tagjai választják meg a jelöltek közül, így a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközségben is tavaly decemberben zajlott le a választás. A megválasztott tisztségviselők a 2012. január 8-án tartott istentiszteleten tettek esküt.

 

 

 

A választás előzményei:

A Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma megválasztotta a Választási Bizottságot, melynek tagjai: Komjáti Sándorné, Szőke Lászlóné, Dr. Tóth Sándor.

 

 

 

A korábbi presbitérium tagjaival, illetve a jelöltekkel folytatott beszélgetéseken három kérdést tettek fel minden jelöltnek:

1. Elfogadja-e a presbiteri tisztségre való jelölését?

2. Milyen megoldandó problémákat lát a gyülekezet életében, milyen javaslatai vannak ezekkel kapcsolatban?

3. Megválasztása esetén milyen feladatok elvégzését vállalja az új presbitériumban?

 

A beszélgetések alapján a Választási Bizottság javaslatot tett a jelöltek személyéra a Presbitérium számára. A jelöltek személyét az Egyházközség Presbitériuma megtárgyalta és döntött a jelölések elfogadásáról. A jelöltek bemutatásra kerülnek a 2011. november 27-én tartott istentiszteleten.

 

A 2011. december 04-én, az istentisztelet után tartandó egyházközségi közgyűlésen a jelenlévő választásra jogosult egyháztagok titkos szavazással választották meg az új Presbitériumot. A választás eredménye a következő volt:

 

Főgondnok: Döme Gyula

Gondnok: Fási János

Presbiterek: Bencs Ferenc, Dr. Csikai Miklós, Kukoveczné Nánai Olga, Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka, Nagy Attila, Négyesi János, Nyíri Dániel, Panyik Tóth Jánosné, ifj. Panyik Tóth János, Peterdi Péter, Staberecz Mihályné, Dr. Szabó János, Szigeti Miklós, Toókos Ferencné.

 

A 2012. január 8-án tartott istentiszteleten került sor az új presbitérium beiktatására és a három új presbiter – Nagy Attila, Peterdi Péter, Szigeti Miklós -  eskütételére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentes, 2012. 01. 12.

 

.