Prof. dr. Petri István (1943-2012)

 

Néhány nappal azelőtt, hogy betölthette volna életének 69. évét, elhunyt Prof. dr. Petri István, c. egyetemi tanár, osztályvezető sebész főorvos. Fájó szívvel búcsúzunk a sebész professzortól, aki évtizedeken át a Dr. Bugyi István Kórház meghatározó személyisége volt. Kiemelkedő tudományos és szakmai munkásságát 2007-ben címzetes egyetemi tanári címmel (Szeged), 2010-ben Imre József emlékéremmel, 2011-ben Batthyány-Strattmann László díjjal ismerték el. 1994-ben „Bugyi István Emlékérmet”, két alkalommal a „Szentesi Kórház kiváló orvosa” címet vehetett át.

A Szatmárnémetiben született Petri István egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, Summa cum laude minősítéssel. 1969-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1. sz. Sebészeti Klinikájára került gyakornoknak, ahol később klinikai orvosként, majd tanársegédként, adjunktusként dolgozott 1983-ig.

1972-ben szakvizsgázott sebészetből, jeles eredménnyel. Tudományos munkássága döntően a nyelőcső és gyomor sebészeti betegségeinek tanulmányozásával, leírásával kapcsolatos. 54 tudományos közleménye jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, közülük 8 könyvrészlet magyar és angol nyelven. Hazai és külföldi kongresszusokon, tudományos üléseken 166 tudományos előadást tartott, ezekből 64 idézhető abstract. 1982-ben védte meg kandidátusi értekezését, mely alapján a Tudományos Minősítő Bizottság Ph. D. fokozatot adományozott neki. 1987-ben az egészségügyi miniszter címzetes egyetemi docensnek nevezte ki.

Prof. dr. Petri István tagja volt a Magyar Sebész Társaság vezetőségének és a Magyar Sebész Kollégiumnak. Folyamatosan részt vett az orvostanhallgatók oktatásában, rendszeresen tagja volt az SZTE Általános Orvosi Karának államvizsgáztató, Ph. D. felvételi, Ph. D. bíráló és sebészi rezidensi felvételi bizottságainak.

Munkatársai, tanítványai közül hárman osztályvezető sebész főorvosi kinevezést kaptak nagy forgalmú sebészeti osztályokon.

1983-tól nyugdíjba vonulásáig, 2010-ig vezette a Sebészeti Osztályt, de utána is segítette tudományos munkatársként a Dr. Bugyi István Kórházat, a Szakmai Vezető Testület elnökéhez minden munkatársa továbbra is bizalommal fordulhatott.

Professzor Úr nyugodj békében!

Dr. Bugyi István Kórház

 

Szentes, 2012. 01. 25.
 

.