Január 24-én kinyit a Látványtár

 

A Koszta József Múzeum 2012. éve — a strukturális változások mellett — a közművelődési, tanulási színterek bővülését is magával hozta. Átadásra került ugyanis a Koszta József Múzeum megújult egysége, a Széchenyi-ligetben működő, felújított Csallány Gábor Kiállítóhely - látogatóközpont.

 

 

 

Az uniós forrásból átalakított épület új szerepkörrel bír: tudományos kutatóbázisként szolgálja a természettudományt ( fizika. kémia, biológia), régészeti Iátványtárával a történelem, vizuális nevelés, technika tantárgyak, képzőművészeti látványraktárával a művészettörténet tanítását lehet kiegészíteni, elmélyíteni.

 

 

 

Jelenleg a ,.Mesterségem címere..." Régi korok kézműves emlékei a Koszta József Múzeum régészeti gyűjteményéből című, a szegedi tudományegyetem régészeti tanszéke és a múzeum közös kiállítása látható.

 

A kiállítóhelyen továbbra is folyik a Koszta József Múzeum megszokott muzeológiai munkája. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az adattári, restaurátori, gyűjteménykezelői feladatokba, mellyel „kinyílik a múzeum".

 

2012. január 24-én, egész napos program, előadások, bemutatók várják az érdeklődőket. A programokra előzetesen kell jelentkezni, és akkor tudhatjuk meg azok pontos időpontját, mert igény szerint kezdődnek.

 

 

 

PROGRAM :

1. „Ember és régészet"— egy kiválasztott látványtári tárgy és használatának bemutatása

2. „.Múzeumi titkok"— raktározási és műtárgyvédelmi érdekességek. a görgős polcrendszerek használata

3. „A restaurátor munkája"— helyszíni gyakorlati bemutató

4. „Kagylók, csigák, mint tíz, egykori természeti környezet lenyomatai"— ütni az e maradványokból rekonstruálható környezet, rövid vizsgálati bemutatóval egybekötött előadás

5. „Osi mesterségek"— halászat, szövés, őrlés; múzeumpedagógiai műhelyfoglalkozások

6. „.1117tórr'rük Számítógépen"— a Iatvanytari digitális adattár bemutatása es használata

 

 

 

 

 

 

 

Szentes, 2012. 01. 20.
 

.