Tüntettek, mindhiába!

Bezár a Petőfi és a Damó!

 

 

 

A hétfői rendkívüli testületi ülésen döntöttek a képviselők, hogy a következő tanévben összevont intézményként működjön tovább két-két iskola. A Petőfit a Klauzálba integrálnák, és annak ügyeit jogutódként vinné tovább, míg a Damjanich iskolát a Deákba.

 

 

Az ülés előtt a tanárok és a szülők együtt demonstráltak a tervezett iskolabezárások ellen a Kossuth téren, ahol több képviselő is megjelent. 

 

 

 

Együtt énekeltek, és csak remélték, hogy nem következik be az amit többen előre megjósoltak. A mikrofon mögött szülők és szülői munkaközösségi tagok mondták el véleményüket, de szemmel láthatóan kevesebben voltak, mint az előző tüntetésen.

 

 

 

A várakozásoknak megfelelően érvek és ellenérvek hangoztak el a döntés előtt a szentesi városháza dísztermében. 

– A város az elmúlt években erőn felül áldozott erre a két oktatási intézményre. Megpróbálta fenntartani a kis létszámú osztályokat indító Damjanich- és a Petőfi-iskolát – ismertette álláspontját Szirbik Imre polgármester a maratoni, több mint két és fél órás vita előtt. – Az önkormányzatra azonban ez egyre nagyobb terhet ró. Az iskolák működését vizsgáló, sokat vitatott tanulmány következtetéseit egy független oktatási szakértő és a megyei közgyűlés is véleményezte, s nem volt ellenvetésük – tette hozzá Karikó-Tóth Tibor alpolgármester.

– A két intézmény fenntartásának az összege egy évre annyi több mint 100 millió forint, pontosabban minden szentesi lakosnak 5.000,- forintot kellene befizetni, hogy egy évig működjön mind a két intézmény - mondta a polgármester.

 

 

 

Szabó Zoltán azt kérdezte: miért ez a kapkodás, miért kell Szentesnek is az iskolabezárási hullámot követnie? A jobbikos képviselő felvetette: meg kellene várni az új oktatási törvényt. – A birtokomban van egy irat, amely szerint az evangélikus egyház továbbra is nyitott arra, hogy átvegye a Petőfit – folytatta Szabó Zoltán. – A kis létszámú osztályokra is egyre nagyobb az igény. Azt javaslom, ne most hozzunk döntést, adjunk jövőképet ennek a két iskolának. A Damóval kapcsolatban kifejtette, hogy egy rehabilitációs oktatási központ létrehozatala is lehetséges egy fővárosi intézménnyel összefogva, mert hatalmas zöldfelülettel rendelkezik és az épületben tágas folyosók vannak.

A döntéskor ez az alternatívát, 7 igen 7 nem és 1 tartózkodással elvetette a testület, pedig a teremben helyet foglaló közönség vastapssal jutalmazta a két oktatási intézményért kiálló képviselőt.

 

 – Akár az is alternatíva lehet – mondta Halmai István –, hogy a Damjanich utcai óvoda átköltözzön az iskola épületébe. Az intézmény-összevonást támogatók táborába tartozó Horváth István azt hiányolta, hogy az előterjesztésben leírt lehetőségen kívül más, érdemi javaslata eddig senkinek sem volt. – A gyermekek jobb körülmények közé kerülnek, az oktatás feltételei is javulnak – mondta Krausz Jánosné. Móra József úgy látta: a csökkenő gyermeklétszám már évek óta ismert probléma. – Ne halogassuk a problémát, ha kell, a név szerinti szavazás ódiumát is vállalom – tette hozzá Horváth István. Demeter Attila egyetértett ezzel: dönteni kell – mondta –, bármilyen fájdalmas is.

 

A név szerinti szavazáson 8 igen és 7 nem szavazattal a képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot, amely kimondta: szeptembertől megszűnik a Damjanich- és a Petőfi-iskola.

Szentes, 2011. 05. 31.

 

 

.