Nemzeti elismerések

 

 

 

Az intézmény vezetésének javaslatára, Március 15-e alkalmából Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Dr. Vajdovich Istvánnak, a Csongrád Megyei Kórház Szájsebészeti Osztály nyugalmazott osztályvezető főorvosának, címzetes egyetemi tanárnak. Batthyány-Strattmann László díjban részesült Prof. Dr. Petri István címzetes egyetemi tanár, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház sebész főorvosa.

 

A kitüntetetteket ünnepi főorvosi értekezleten köszöntötte 2011. március 16-án a Dr. Bugyi István Kórház vezetése, és átadták az esedékes jubileumi elismeréseket is az intézmény munkatársainak.

 

 

 

Dr. Vajdovich István nyugalmazott osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi tanár a szájsebészeti szakma iskolateremtő egyénisége, aki tudományos kutatásaival, gyógyító munkásságával, továbbá kiemelkedő gyógyító és oktató munkája révén az országban, valamint a határon túl is ismertté vált és ismertté tette a Dr. Bugyi István Kórházat. Dr. Vajdovich István 1965-ben szerzett orvosdoktori diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd a Csongrád Megyei Kórház Szájsebészeti Osztályán kezdett dolgozni, ahol 2007. áprilisági végezte hivatását. 1983-ban átvehette a Kiváló munkáért elismerést. 1 évig a szentesi kórház vezetőjeként is tevékenykedett gyógyító munkája mellett. 1974-től főorvosként, 1982-től osztályvezető főorvosként dolgozott. 1975 óta vége tudományos tevékenységet. Először a prevenció területe érdekelte, így országosan az elsők között kezdte el és vezette be az ernyőképszűréshez kapcsolva a stomato-onkológiai szűrővizsgálatok végzését. Magyarországon elsőként fejlesztette ki és kezdte alkalmazni a nagytisztaságú, magas tömörségű polikristályos alumínium-oxidból készült bikerámia implantátumokat. Nevéhez fűződik az ötvözetlen titánból kifejlesztett Denti Implantációs Rendszer bevezetése, amely európai viszonylatban is a legrégebben alkalmazott dentális implantológiai rendszerek közé tartozik. 1991-ben sikerrel védte meg kandidátusi disszertációját a korszerű fogorvosi implantológia tárgyköréből „A Diakor biokerámia műgyökér orális implantációja” címen. Tudományos munkásságának elismeréseként 1992-ben a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi egyetem Fogászati és szájsebészeti klinikáján címzetes egyetemi docensi címet, 2009. augusztusában a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán címzetes tanári kinevezést kapott.

 

 

 

Prof. dr. Petri István címzetes egyetemi tanár egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán végezte 1961 és 967 között. Summa cum laude minősítéssel végzett. 1967. október 1. és 1969. január 31. között a Szegedi orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében dolgozott gyakornokként, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1. sz. Sebészeti Klinikájára került gyakornoknak, ahol klinikai orvosként, tanársegédként, adjunktusként dolgozott 1983-ig. 1972-ben szakvizsgázott sebészetből, jeles eredménnyel. Tudományos munkássága döntően a nyelőcső és gyomor sebészeti betegségeinek tanulmányozásával, leírásával kapcsolatos. Eddig 54 tudományos közleménye jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, közülük 8 könyvrészlet magyar és angol nyelven. Hazai és külföldi kongresszusokon, tudományos üléseken tartott tudományos előadásai száma 166, ezekből 64 idézhető abstract. 1982-ben védte meg kandidátusi értekezését, „A gyomorrák sebészi kezelésének lehetőségei és eredményei címmel”.  Ez alapján adományozta számára a Tudományos Minősítő Bizottság számára a Ph. D. fokozatot. 1987. január 1-jén a Szegedi Orvostudományi Egyetem javaslatára az egészségügyi miniszter címzetes egyetemi docensnek nevezte ki.

1991-ben a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagjává választották, 2009-ig volt a vezetőség tagja. Egy választási periódusban a társaság titkári teendőivel is megbízták.

1992-ben az egészségügyi miniszter a Magyar Sebész Kollégium tagjának nevezte ki, 1996 és 2004 között a kollégium választott tagja volt. 1994-ben „Bugyi István Emlékérmet”, két alkalommal a „Szentesi Kórház kiváló orvosa” címet kapta meg. 1983-ban nevezték ki a Szentesi Kórház Általános Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosának. Munkássága alapján 2007-ben a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az SZTE Sebészeti Klinika igazgatójának javaslatára címzetes egyetemi tanári címet adományozott számára.

 

A szentesi Dr. Bugyi István Kórház reorganizációs programjának szellemiségében ismerték el 2011. március 16-án a több évtizede az egészségügyben szolgálatot teljesítő munkatársak eddigi tevékenységét:

 

40 éves jubileumi jutalomban részesült Nagyné Polyák Márta felnőtt szakápoló, aki 1971. március 11-től dolgozik a Dr. Bugyi István Kórházban. A Bőrgyógyászati Osztály megszűnése után az Onkológián, majd 2005. januárjától a Belgyógyászati-Fertőző Mátrix Osztályon dolgozik 2011. március 31-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1988-ban általános ápoló, általános asszisztens. Nagyné Polyák Márta 1989-ben felnőtt szakápolói képesítést szerzett.

 

25 éves jubileumi jutalomban részesült Lőrincz Tiborné általános ápoló, aki 1986-tól 1999-ig a Dr. Bugyi István Kórház Onkológiai Osztályán, majd 1999-től 2005. márciusáig a derekegyházi Ápoló Otthonban dolgozott. A szentesi kórházba 2005. április 1-jével jött vissza, először a Belgyógyászati Osztályon, majd 2008. március 1-től, jelenleg is az Onkológiai Osztályon általános ápolóként ápolja, segíti a betegeket. Lőrincz Tiborné jelenleg OKJ ápolói képzésen vesz részt, júniusban végez.

Szentes, 2011. 03. 17.

 

 

.