TÉRFESZTIVÁL 2009.

 

Az Európa Díj Albizottsága 2009. április 27-én Strasbourgban tartott ülésén úgy határozott, hogy az Európa Tanács Európa Plakett díját más, az európaiság eszméjének szolgálatában tevékenykedő városok mellett Szentes városának ítéli oda.

 

 

A díj egy olyan kitüntetési rendszer harmadik fokozata, amelyet következő lépésként az Európa Nagydíj, az Európa Tanács legrangosabb kitüntetése követ. A díjazottak között olyan települések, önkormányzatok szerepelnek, amelyek sokat tettek az európaiságért, az együttműködésért, az Európában élők békéje, biztonsága, fejlődése és jövője érdekében, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a testvérvárosokkal való együttműködésre Európa-szerte, ahol fesztiválok, tanulmányok vagy idegenforgalom okán szövődnek az európai kapcsolatok.

 

 

 

 

 

Az Európa Plakettet évente 8-10 európai városnak ítélik oda. A pályázati anyagban többek között az önkormányzati szervezetekben való részvétel, a kiemelkedő testvérvárosi tevékenység, a személycsere-programok, a különböző találkozók, az európai események szervezése, a konkrét karitatív munka, valamint az európai eszme terjesztése szerepelt.

A plakettet Victor Ruffy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tiszteletbeli tagja 2009. szeptember 19-én adta át Szirbik Imre polgármester úrnak a Térfesztivál rendezvény keretében.

 

Az elmúlt években is színes programok és nagyszabású koncertek várták a kilátogatókat, többek között az Experidence, a Nox, Fenyő Miklós és a Neoton Familia adta a fő fellépéseket, idén pedig Marót Viki és a Nova Kultur Zenekar koncertet láthattak a rendezvényre ellátogatók. Természetesen mindemellett, két színpadon folyamatos műsorokkal múlathattuk az időt, blues, rockabilly, rock n’ roll, népi zenekarok, operettek, fellépő vendégekkel, tánckarokkal, és egyéb bemutatókkal (kézműves bemutatók, vetélkedők, stb.) színesítve a programokat.

 

 

 

 
Húzd az egér nyilát a képekre!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Húzd az egér nyilát a képekre!

 

Victor Ruffy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tiszteletbeli tagja az alábbi gondolatokkal köszöntötte Szentes lakosait a Térfesztiválon:

 

Igen tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves szentesiek!

 

Nagy örömmel tettem ma látogatást az Önök kedves városában és nagy megtiszteltetést jelent számomra, hogy a mai napon az Európa Tanács elismeréseként elhozhattam Önöknek az Európa Plakettet.

 

Csupán 4 év telt el azóta, hogy az Európa Tanács Szentes városának adományozta a Becsületzászlót. A mostani díj a város által indított kezdeményezések elismerésének kifejezése, és egyúttal elismerése annak is, hogy Szentes már jóval a rendszerváltás előtt, 1969-től kifejezte szándékát, hogy a szó legteljesebb értelmében európainak vallhassa magát…

 

 

 

 

 

 

 

Történelme során Magyarország sokszor állt kelet és nyugat kereszttüzében, de a legkomorabb időszakokban sem tagadta meg szabadság iránti igényét. 1956 emlékezetes dátum számomra és a generációmhoz tartozó emberek számára, az európai kontinens történelmének fordulópontja. Nem feledjük, hogy a Magyarország és Ausztria között húzódó vasfüggöny lerombolása nélkül a berlini fal sem omlott volna le olyan hamar.

 

Miközben tegnap Bécsből ide tartottam, azokra az emberekre gondoltam, akik gyakran életüket áldozva harcoltak ezen korlátok lerombolásáért és a mesterségesen generált egymással szembeni gyanakvás megszűntetéséért, mely majd két generáción keresztül élt az emberekben.

 

Szentes Európa-szerte kiterjedt testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezik, nyugatról kelet felé haladva a spanyolországi Buňoltól a romániai Dumbravitáig (Újszentesig), északról dél felé pedig a finnországi Kaarinától a lengyelországi Skierniewicén, illetve a németországi Markgröningenen és Sankt Augustinon keresztül a Szerbia-Montenegrói Bácskatopolyáig.

 

Egy ilyen széles testvérkapcsolati rendszer kitűnő bizonyítéka annak, hogy mennyit tesz a város az európai kapcsolatokért és közös örökségünkért.

 

A város számos érdemleges tevékenységét áttekintve szeretném kiemelni a különböző civil találkozókat, valamint a kulturális események és művészeti fesztiválok iránti igényt, melyek palettáján megtalálhatók a táncos, zenei, képzőművészeti rendezvények, virágkötészeti és gasztronómiai események. A kultúra iránti igény és a város e tekintetben elért sikereinek kézzelfogható bizonyítéka a Művészetek Háza, mely 2006-ban nyitotta meg kapuit.

 

Tiszteletre méltóak az iskolások személycsere-programjai érdekében tett erőfeszítések. Ennek kapcsán kérem, engedjék meg, hogy személyes elismerésemet fejezzem ki egy zseniális magyar ember iránt, akiről kevesen gondolnák, hogy épp az ő találmányát tartják a kezükben.

A Bíró által feltalált golyóstollnak köszönhetően balkezesként oly sok tétovázás után dönthettem úgy, hogy bal kézzel írok, mert az iskolában nem kellett tintafoltosan beadnom a dolgozatomat.

 

Végül mindenképpen említésre méltóak az egészség, az egészséges életmód témakörében rendezett események, konferenciák. Gazdag termálvíz-kincse révén Szentes természetes módon van predesztinálva arra, hogy részt vállaljon az orvostudomány fejlődésében, a gyógyításhoz legmegfelelőbb terápiás módszerek alkalmazásában.

 

Azt mondhatom, hogy a város minden ténykedése harmóniában áll az Európa Tanács célkitűzéseivel, melyet gyakran kevernek össze az Európai Únióval.

 

1949-es megalakulása óta a Tanács politikai irányvonalát tekintve az európai kulturális és eszmei örökség határozza meg, mely az egyéni értékek védelmében, valamint a jogerősségre épülő államban nyilvánul meg, melyet többpártrendszer és demokrácia jellemez.

 

Amikor szerteágazó aktivitásaként a városnak odaítélt kitüntetésről ejtünk szót, fontos hangsúlyozni az Európa Tanácson belül működő Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának kiemelt szerepét is. A Kongresszus a decentralizációt szem előtt tartva segíti az állampolgárokat a politikában való részvételben, miközben kiemelten kezeli a szubszidiaritás elvét, azaz hogy a döntéshozatal az állampolgárhoz legközelebbi szinten történjen.  

 

Egy állam erősége azon mérhető le, hogy települései mennyire erősek, önállóak. A településeknek rendelkezniük kell azokkal a kompetenciákkal és eszközökkel, melyek konkrét problémák megoldásához szükségesek, mely problémák megoldásában gyakran magukra maradnak.  

 

Akkor, amikor az Európai Unió gazdasági és politikai tekintetben is nehézségekkel küzd, amikor a demokrácia veszélybe kerül, a testvérvárosi kapcsolatoknak köszönhetően létrejövő európai kapcsolatrendszer az együttműködés lényegi színterévé válik, meghatározva ezáltal a jövő politikájának irányvonalát.

 

Az Önök testvérvárosi kapcsolatai és kapcsolati rendszere rendkívül dinamikus módon járul hozzá az európaiság eszméjének erősítéséhez, az európai eszme fenntartásához.

 

Köszönöm Önöknek, hogy részt vállalnak a szabad Európa erősítésében, köszönöm a civil társadalom támogatását és mindenekelőtt köszönöm, hogy bizalommal fordulnak a fiatalok felé.

 

Éljen a szabad Magyarország egy egységes Európában!

Éljen Szentes városa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Húzd az egér nyilát a képekre!

 

Szentes, 2009. 09. 24.

 

.