Isten éltessen Ernő bácsi!

Dr. Imre Ernő 90 éves -  "Egyedül Istené a dicsőség."

 

 

 

2008. július 25-én tartotta meg a Díszpolgárok Társasága a soron következő ülését. Ezen a napon nem csak a Szentes város vezető testülete és a közvélemény által a legmagasabb kitüntetésével megtisztelt polgárok találkoztak, hanem a feleségekkel kibővült társaság látogatott el Dr. Csikai Miklós az Árpád Agrár Zrt. elnök vezérigazgatójának présházába Csongrád-Bokrosra.

 

 

 

Az ülés levezetését dr. Imre Ernő ny. ref. esperes, városunk díszpolgára, mint korelnök vállalta, akinek ez a nap (július 25-dike) nem mást jelent mint magát az életet, ugyanis 90 esztendővel ezelőtt ezen a napon született.

 

 

 

 

 

Így emlékezett vissza az ülés elején:

90 ÉVES VAGYOK

 

Kedves Díszpolgár Társaim, Kedves Díszpolgárné Asszonyok!

Néhány őszinte szót szeretnék mondani a 90. születésnapomon.

80 éves voltam, amikor önvizsgálatot tartottam és felmértem az akkori állapotomat. Vizsgáltam, mivé lettem 80 év elteltével? Az önvizsgálat eredményét nem kis megelégedettséggel publikáltam is annak idején, valamelyik 500 Gondolatos kötetemben megtalálható.

Bevallom, hogy a múlt év végén, amikor először gondolkoztam el azon, hogy vészesen közeledem a 90.születésnapomhoz, és először jutott eszembe új felmérést készítenem, beleolvastam, végképpen nem tetszett: túl vidámnak, majdnem hetykének találtam. Nekiültem, képletesen szólva tükörbe néztem, ez november végén történt és egy lendülettel 13 A4-es nagy oldalon leírtam, amilyennek magamat akkor láttam. bevallom, nem nagyon tetszett az az írásom,' de 'szerencsére a számítógépem memóriája megőrizte, mert azért voltak abban igaz részek is.

Egy-két címszót meg is említek, egy rövid részt pedig ma rátok szabva / a rövidség kedvéért szabad előadás helyett / fel is olvasok.

Nehézségem okozói a lépcsők, a hegyek-völgyek, az emeletek, a a kényelmet kínáló • mély fotelok, asztal mellől felállások. Persze, vannak örömeim is: ezek kiváltói részben tárgyak, de főleg személyek, régi és új barátaim. Közöttük első helyen Ti, mai köszöntőim.

Titeket rövid összefoglalásban szeretnélek hálás szívvel megemlíteni, akik Szentesi Díszpolgárok Társaságát alkotjátok.

Valószínűleg meglep benneteket, hogy ennek az ötlete Horváth István barátunknak köszönhető. Az avatása alkalmával ismerkedtem vele, korábban nem volt alkalmunk találkozni, közben elgondolkoztam azon, hogy rövidesen megjelenik majd egy könyv Szentes díszpolgárairól, róla, rólam és másokról, akik egy kis túlzással szólva szinte nem is ismerjük egymást.

Akkor pattant ki elhasznált agyamból a szikra, amit elhatározás és tett követett: kellene egy közösség, amelyben fehér asztal mellett leülhetnénk, elbeszélgetve megismerkedhetnénk s ha már Szentes város vezető testülete és a közvélemény a legmagasabb kitüntetésével megtisztelt, megtárgyalnánk Szentes város állapotának és fejlődésének a dolgait.

 

 

 

 

Sorra bejelentkeztem nálatok Díszpolgárok és Feleségek és előadtam az elképzelésemet, amelyet bámulatos készséggel úgy fogadtatok, mintha mindegyikőtök külön-külön már azt akarta volna. Természetesen ebben az egyetértésben Ti, Kedves Feleségek is benne voltatok.

Hamarosan össze is ültünk, jól elbeszélgettünk és megállapodtunk abban, hogy negyedévenként, vagy szükség szerint bármikor összeülünk és soros házigazdaságot vállalva biztosítjuk a jó hangulatot.  Egyetértettünk abban, is, hogy üléseinkre rendre meghívjuk városunk polgármesterét is.

Azóta évek teltek el s amire tudomásom szerint nincs példa az országban, a Díszpolgárok Szentesen iskolapéldáját adják annak, mikképpen kell egy város kitüntetettjeinek összefogniuk és mintát adniuk városuk szolgálatára és a békés együttműködésre.

Ezt a kapcsolatot én a magam nyelvezete szerint Isten ajándékának tartom, Neki és nektek is köszönöm, köszönöm. Ti vagytok az én szép, nagyon szép születésnapi ajándékom.

Isten áldása legyen rajtatok.

dr. Imre Ernő

 

 

 

Bucsány György az alábbi gondolatokkal emlékezett meg
e jeles napról:

 

Bármily hihetetlen, dr. Imre Ernő ny. ref. esperes, városunk díszpolgára 2008. július 25-én ünnepli születésének 90. évfordulóját.

Megélt éveinek száma azért hihetetlen, mert ma is élénk szemmel kíséri a napi eseményeket, és nemcsak közölnivalói vannak, hanem figyelemmel és türelmesen hallgatja meg embertársait is.

Budapesten született 1918. július 25-én. Teológiai tanulmányai és lelkésszé avatása után csabdi lelkipásztor, közben 1946-48 között hollandiai ösztöndíjas, majd 1951-től 1991-ig, tehát 40 éven át a szentesi nagytemplom lelkésze, 1988-tól 1990-ig, nyugállományba vonulásáig a Csongrádi Református Egyházmegye esperese.

 

 

 

Nyugdíjasként 1994-98 között a Csongrád megyei 5. sz. választókerület képviselői irodáját vezette.

A teológiai tudományokban magasan képzett. Munkásságát tizenhárom önálló kötet, hét, a Teológiai Szemlében megjelent tanulmány tartalmazza, továbbá társszerzőként jegyez nyolc kötetet.

Vallásos és világi tárgyú szóbeli megnyilatkozásait a mindenkori helyhez és alkalomhoz illő nyelvi megformálás, gondolatainak világos és közérthető kifejtése, a klasszikus szónoki beszédekből ismert megszerkesztettség, magas erkölcsi norma, bölcs élettapasztalat jellemzi.

Lelkipásztori szolgálatának fontos része volt emberbaráti tevékenysége: idősek, betegek lelki vigasztalása, nehéz helyzetükben részükre segítségnyújtás.

Életművének elismeréseként 1990-ben Debrecenben a teológiai tudományok díszdoktorává avatták, 1999 márciusában pedig a szentesi önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntésével Vági László ny. r. kat. apátplébánossal együtt Szentes Város Díszpolgárává választotta az ökumenizmus érdekében végzett közös munkájukért, életútjuk elismeréseként.

Tíz évvel ezelőtt ezt írta: "Atyám, Megváltóm, Lélek, Istenem segíts még élnem szépen, okosan, kedvesen Neked, hasznosan az embereknek, hadd kacagjak még velük, vagy ha kell, együtt sírjak. És segíts hinnem abban, hogy még lakhatom földi lakásomban s majd abban a mennyeiben is, amelyet Megváltóm már régen elkészített nekem is. És még csak egy szót. Köszönöm, köszönöm, köszönöm."

Születése napján tisztelettel és szeretettel kívánok sokak nevében jó egészséget, még számos évet, s a város közéletében további aktív részvételt.

Bucsány György

 

 

 

Az ünnepi ülés a Csongrád Bor Kft. pincészeténél folytatódott, ahol a vendégek megtekinthették a kft. pincéjét, és természetesen a gazdaság legfinomabb boraival öblíthették le a grillvacsora ízét!

 

Szentes, 2008. 08. 02.

 

.