Alakulatzászló a Zászlóaljnak

 

 

 

2008. május 20-án Szentes város önkormányzatának képviselő testülete a haza iránti elkötelezettség, a város iránt tanúsított kiemelkedő segítőkészség és kialakított jó kapcsolat elismeréseként, alakulatzászlót adományozott a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj részére. Emelte a zászlóadományozás jelentőségét, hogy a Magyar Honvédség 160. évfordulója évében, valamint Szentes város és a honvédség 75 éves kapcsolatára emlékezve, a Honvédelem Napja alkalmából adták át az alakulatzászlót a műszaki zászlóalj számára.

 

 

 

A zászlóadományozó ünnepségen - amelyet a városháza előtti téren tartottak - Szirbik Imre a város polgármestere, köszöntötte a katonákat a 160 éves évforduló alkalmából. Kiemelte: Magyarország most annak a szövetségnek a tagja, melynek katonái kiállnak a világbéke megteremtéséért, és részt vesznek nemzetközi missziókban a világ különböző tájain. A mai hadsereg már nem az, mint a régi, a szolidaritás, a hazaszeretet olyan értékeket jelent, amely a civil társadalom számára is példát teremt. Ezért látta és érezte Szentes város képviselő testülete, hogy azt a kapcsolatot, mely a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki zászlóalj és a város között jelen van, a város címerével és a város színét tartalmazó zászlóval kívánja jelképezni.

 

 

 

-Kívánja ezzel megköszönni azt az erőfeszítést, amelyet a katasztrófák elhárítása során, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának megőrzése érdekében tettek, azt a sok hétköznapi helytállást, melyeket talán felsorolni is nehéz és azt, hogy a város jó hírét viszik el oda, ahol külszolgálatot vívta, vívja és a későbbiekben is vívni fogja.  Kívánom, hogy a szolgálatukat és a nemes hívatásukat erőben, egészségben, jó felkészültségben lássák el és amikor civilként kilépnek a laktanya kapuján, érezzék, ennek a városnak megbecsülését, hogy tiszteletben álló polgárai – hangsúlyozta a város polgármestere.

Az ünnepség végén a polgármester átadta a város és az alakulat címerével hímzett zászlót Nyers József mérnök ezredesnek, a zászlóalj parancsnokának, aki a hagyományoknak megfelelően, háromszor lengette meg azt a jelenlévők előtt.

Ezt követően a zászlóra Szirbik Imre ünnepélyesen felkötötte az adományozói zászlószalagot. A zászló szent és sérthetetlen a katonák számára, mely hitet és reményt ad, ezért református és keresztény tábori lelkészek megszentelték, és kértek áldást katonáinkra.

 

 

 

Befejezésül Nyers József mérnök ezredes, az alakulat parancsnoka köszönte meg a jelképet, mellyel a város vezetése elismerte tiszteletét a zászlóalj számára. A zászló mindig is nagy jelentőséggel bírt és bír ma is a katonák életében, melyet őriznek, életük árán is oltalmaznak. A parancsnok szerint, az ünnepségen átadott zászló a zászlóalj és Szentes város összetartozásának szimbólumát fejezi ki. A katonáknak számára ez a megbecsülést jelképezi a város, a polgári lakosság részéről. Különös jelentőséggel bír az alakulat számára, hogy most vehette át a zászlót, mikor a Magyar Honvédség megalakulásának 160. évfordulóját ünnepeljük.

- Érezzük, hogy a város tiszteli és megbecsüli katonáit, tevékenységüket érdeklődéssel, figyelemmel kíséri. Ezt a kivívott elismerést megőrizzük és ígérjük, hogy a további jó kapcsolatot megtartjuk és ápoljuk – mondta az alakulat parancsnoka.

 

 

Szentes, 2008. 05. 22.

 

 

.