Éves közgyűlés a horgászoknál

 

A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület 2008. január 20-án tartotta éves rendes közgyűlését a Tóth József utcai művelődési házban.

 

 

 

A közgyűlés szokásokhoz híven, most is 1/2 órás csúszással kezdődött. Ugyan is a tagság 179 fővel képviseltette magát, így a szabályzat szerint elkellett halasztani az összejövetelt. (A határozatképességhez 50%+1 fő szükséges.) Fél órával később már létszámtól függetlenül megkezdődött a közgyűlés, ahol Füsti Molnár Lajos elnöki megnyitójában köszöntötte a meghívott vendégeket, a jelenlévő tagságot. Így az elnökségben helyet foglaló városi vezetőket, valamint a megyei szövetség képviseletében jelenlévőket, a hódmezővásárhelyi, mindszenti, csanyteleki, és a csongrádi társegyesület képviselőit.

A közgyűlésen a tagság egy perces néma felállással emlékezett meg azokról a sporttársakról, akik már az örök horgászvizeken űzik-e nemes sportot. Az egyesület elnöke külön emlékezett meg Gidófalfi Györgynéről - Mártika néniről -, aki hosszú éveken keresztül volt az egyesület alelnöke és képviselte az egyesületet a MOHOSZ-ban.

Az érdemi munka az elnökség beszámolójával kezdődött. Füsti Molnár Lajos elnök úr a beszámolóban kitért a telepítésekre,  megemlítve, hogy büszkék lehetünk arra a tényre, hogy a megyében a legtöbb halat ez az egyesület telepítette. A beszámoló foglalkozott a megvásárolt hínárvágó géppel, mellyel meglehet tisztítani a Kurcát a hínártól. Részletesen ismertetésre került a bioremediáció, melynek lényege, hogy baktériumtenyészetet alkalmaznak a víz kezeléséhez. Így csökken az alga és az iszap mennyisége.

 

 

 

Külön említésre kerültek a gondok is, így a Zsoldos tavak vízminősége is. A tó-rendszer vize annyira kénhidrogénes, hogy művészet az élő halállomány benne. A víz  minőség javítására 600.000,- Ft kellene.

Külön napirendi pont volt az alapszabály módosítása. Az ügyészségi vizsgálat állásfoglalásának megfelelően átkellett dolgozni az alapszabályt.

Az elnökség beszámolója után a felügyelő-, az ifjúsági-, a fegyelmi- és a versenysport-szakosztály számolt be az ez éves végzett munkáról.

A hozzászólásokban a felszólalótagok építő jelleggel, kritikusan jelezték a fennálló problémákat. Elsősorban a Kurcán lezárt stégeket, a folyó felső szakaszán a lezárt vízpartot.

A közgyűlésén felszólalt Szirbik Imre polgármester, aki hozzászólásában kitért arra a tényre, hogy az egyesület a város legnagyobb civilszervezeteként, milyen eredményes munkát végez. Ígéretet tett, hogy a Zsoldos-tavak megmentéséről tárgyal az egyesület vezetőségével, majd a közgyűlés a határozatokat egyhangúlag elfogadta.

A jelölő bizottságnak is volt feladata az idén. A fegyelmi bizottság korábbi tagja - Balogh Szabó Imre urat - kinevezték városunk rendőrkapitányává. Az Ő helyére új személyt javasolt Chemez Attila a jelölőbizottság elnöke. A jelölőbizottság Dr. Harkai Istvánt javasolta a fegyelmibizottság tagjának és egyben elnökhelyettesének, melyet a közgyűlés egyhangúlag fogadott el.

Fontos döntés volt a 2009. évi területi engedély ár meghatározása. A vezetőség állásfoglalását fogadta el a közgyűlés, azaz 20.000,- Ft-ban határozta meg meg a 2009. évi területi engedély árát. A hal árának 25%-os, a takarmány és egyéb energiahordozók árának emelkedése miatt, várhatóan 1 kg hal ára 700,- Ft. körül lesz. Az érdemi napi munka tombolával ért véget, melyen értékes horgászfelszereléseket sorsoltunk ki a tagok között.

A közgyűlés beszákolóját köszönjük Király Józsefnek!

(www.generali.hu/ta/kiralyjozsef)

Szentes, 2008. 01. 23.

.