Téravató Rózsa Gábor emlékére

A Mozaik városvédő fóruma kezdeményezte

 

A bronz emléktábláról ezt a látványt látta Rózsa Gábor! (Kinagyítható!)

 

2007. november 30-án pénteken délelőtt 11 órakor a család, a barátok valamint igen sok helybeli és messzebbről érkezett lokálpatrióta tisztelgő jelenlétében történt meg a Rózsa Gábor tér ünnepélyes felavatása a Fridrich-féle Fényírda mellett.

 

 

 

A térnévadót kezdeményezők nevében az ünnepség szóvivőjeként Tímár Ferenc mérnök-tanár, a Szentesi Mozaik internetes újság kiadója köszöntötte a megjelenteket, majd a Himnusz eléneklése után Györe Ádám, a HMG 11/D-s tanulója mondta el Juhász Gyula: Tiszai csönd című versét.

 

 

 

 

 

Ráday Mihály művészettörténész, a városvédők "atyja" Rózsa Gáborra emlékezve elismeréssel szólt az 1905-ben épült Fényírda megmentéséről. Ilyen jó állapotban csak ez az egy maradt meg a Kárpát- medencében. Felemlegette a Gáborral folytatott kocsmai beszélgetéseket, a műsorai után kapott SMS-eket.

– Megjelenése, viselkedése alapján különös ember volt – mondta –, de volt tartása, amellett meggyőzően, jól tudott beszélni és az idő igazolta tetteit. 

A visszaemlékezés után az "Aj, sirass, édesanyám" című népdalt énekelte el Hegyes Kata, aki szintén a HMG 11/D-s tanulója.

 

 

 

 

 

Szirbik Imre polgármester, mint Szentes város "beleltározott egyéniségéről" beszélt Rózsa Gáborról, aki a szemléletformálásban segített sokat a szentesieknek. Bevallotta: sokat veszekedtek, de képes volt őt leszállítani a kerékpárról a kérdéssel: "Nincs egy kis borod? Beszéljük meg a dolgot!" Rózsa Gábor, ez a "gyütt, de nem mönt" ember arra volt csodálatos társ, hogy meg tudta az embert állítani, amire pedig nagy szükség van a mai rohanó világban. 

– Egy éve nincs közöttünk – mondta –, ám a vele töltött pillanatok életünk meghatározó részeivé váltak.

 

 

 

 

 

A beszédeket követően Ráday Mihály és Szirbik Imre leleplezték a fényirda falán elhelyezett bronz reliefet, Lantos Györgyi csongrádi szobrászművész megragadóan szép alkotását. A Szózat eléneklése után a család és a barátok stílszerűen vörös rózsával tisztelegtek, a mérnök-múzeológus emléke előtt.

 

 

 

A megemlékezés "hivatalos része" végeztével a szervezők a fényírdába invitálták a megjelenteket némi pogácsára és vörös borra, és persze sok - Gáborra emlékező - kedves történetre.

 

 

... ha erre jársz, simogasd meg Gábor szakállát...

 

Előzmények

 

Egy éve hunyt el Rózsa Gábor (1944-2006) mérnök-muzeológus, akit városvédő és értékmentő munkájáért sokan becsültek. A Péter Pál Polgárház pincéjében Általa szervezett kiállítások, előadások, avatók mindig eseményszámba mentek. A következő 2 Mozaik-tudósítás a hangját is megőrizte!

 

 

     Rózsa Gábor Joó Károly kántorra emlékezik              Az Állandó Tűzoltó-történeti Kiállítás megnyitóján

 

Aki ismerte, annak is sok adalékkal szolgálhat az életéről Labádi Lajos levéltár-igazgató nekrológja, mely eredetileg a Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság 2006-os évkönyvében jelent meg:

 

EGY BARÁTUNK ELMENT – Rózsa Gábor (1944–2006)

 

A szomorú hír elsőként a Szentesi Mozaik Netújság városvédő fórumán jelent meg, részvétteljes beírásokat kiváltva. 

 

 

Külön megemlítendő és sorsserű, hogy ezt megelőzően a topicban épp a Fényírdával és a Polgárházzal kapcsolatos képes kvíz-játék zajlott, amely végül szintén a Gáborra való emlékezés lehetőségét nyújtotta.

 

 

A képes kvíz-játék illusztrációi - akkor még nem gondoltuk...

 

Ezen a fórumon jelent meg még tavaly novemberben papa47 beírásában az emlékére állítandó térplasztika gondolata, majd már ez év áprilisában a kezdeményezés, mely szerint emlékének megőrzésére a Fridrich fényirda melletti teret róla kellene elnevezni. 

 

 

Az ügy érdekében aláírásgyűjtés kezdődött (mintegy 300 támogató adta a nevét a szándékhoz), majd Móra József képviselő úr egyéni indítványára - megjelenítve a kezdeményezést árnyaló aggályokat is - mindez képviselő-testületi határozattá érett. A történet ezen része alighanem példa nélküli!

 

Az ősz folyamán elkezdődött a térnévadó szervezése. A november végi időpont kettős aktualitással bírt: ekkor következett Gábor elhunytának 1. évfordulója, és ez szinte napra egybeesett az Általa az enyészettől megmentett Fridrich Fényírda megnyitásának 10. évfordulójával - ekkor készült az alábbi hangulatos kép:

 

 

A térplasztika vagy szobor terve végül egy portré-domborműben testesült meg, amelyet Lantos Györgyi csongrádi szobrászművész mintázott meg, és férje, Máté István öntött bronzba. Móra József képviselő úr segítőkészsége ennek a megszervezésében is megnyilvánult. 

Az alkotáson a timpanon a múzeumra, a szándékolt töredékesség pedig a félbeszakadt életpályára történő utalás. 

 

 

     Lantos Györgyi a relief agyagmintázatával                        Móra József és Máté István a műteremben

 

A felállításhoz szükséges engedélyeket soron kívül megkaptuk a Műszaki osztálytól és a Műemléki felügyelőségtől - külön köszönet Mihály Béláné osztályvezetőnek és dr. Béres Mária múzeumigazgató asszonynak! 

Kezdődhetett a névadó ünnepség szervezése. A kérelmekhez becsatolt "mérnökös" elhelyezési vázlatból született a meghívó illusztrációja, melyre ezen kívül Berkecz István búcsúverse, Szatmári Imre portréja valamint a térnévtábla fotója került rá.

 

A Meghívó egyes oldalai kinagyíthatók

 

Szónokul Ráday Mihály művészettörténészt, a városvédők "atyját" és Szirbik Imre polgármestert, országgyűlési képviselőt sikerült megnyerni. A drámai tagozatos közreműködők dr. Bácskainé Fazekas Márta tanárnőnek köszönhetők.

 

A relief felhelyezése az avató reggelén Varga Sándor úr, a Városgondnokság vezetője irányításával és a MAROSSY-VILL munkatársainak szakszerű kivitelezésében történt. 

 

 

A téravató és előzményei kapcsán megjelent sajtóhíreket a Mozaik NetSzemle tallózója foglalja össze:

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2007/szemle/12-03.htm#rozsa-gabor-ter

 

A Rózsa Gábor térnévadó és a kapcsolódó műalkotás gondolata internetes fórumunkról indult civil kezdeményezés, költségeit közadakozás fedezi. Többek kérdésére itt is közzé tesszük, miként lehet a dombormű elkészíttetéséhez, illetve a téravatóval kapcsolatos egyéb kiadásokhoz hozzájárulni:

 

 

Labádi Lajos levéltár-igazgató úr - mint a Szentes Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke - felajánlotta a támogatását és közvetítő segítségét. A Közalapítvány az OTP RT Szentesi Fiókjánál vezetett számlájának a száma: 11735043-20011253. Erre közvetlenül át lehet utalni az ide szánt összeget "Rózsa Gábor tér" megjelöléssel. Ugyanide a fentebb látható csekken is lehet befizetni, szintén feltüntetve rajta az összeg rendeltetését.

A csekkekhez a Levéltárban, a Városi Könyvtárban, a Szentesi Élet szerkesztőségében (a jelenleg csak időszakosan nyitva tartó Fényírda mellett), a Múzeumban illetve a TEAM Számítástechnikánál lehet hozzájutni.

Szentes, 2007. 12. 10

 

.