Fiatalodott a díszpolgárok társasága

Bucsány György és dr. Csíky László Szentes új díszpolgárai

 

   

 

2007. október 23-án hideg, borús idő ellenére sokan vettek részt a város által szervezett ünnepi megemlékezésen, amelyen az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére szerveztek.

 

 

 

 A megemlékezés ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Kossuth téren, majd a város közjogi méltóságai megkoszorúzták az ’56-os kopjafát.

 

 

 

A koszorúzást ünnepi testületi ülés követte a Városháza dísztermében. A megemlékezést Borovits Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház színésze és a Bárdos Lajos Vegyeskar nyitotta meg ünnepi műsorral, utána Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő mondta el rövid köszöntőjét. A polgármester kiemelte, 1956-ban ez a nemzet néhány napra önmagára és egymásra talált, és képes volt egységesen kiállni.

 

 

 

 

 

Az ünnepi beszédet Farkas Sándor országgyűlési képviselő tartotta. Felidézte az egykori szentesi eseményeket, és méltatta a forradalom helyi hőseit, akik sokat tettek a békés átmenetért a városban. Amit el akartunk érni 1956-ban, annak nagy része megvalósult – fogalmazott a képviselő, ám nehezményezte, hogy az aktuálpolitika oly sokszor próbálta félremagyarázni, meghamisítani ’56 eseményeit. Nem szabad kétségbe vonni 1956 igazságát – hangsúlyozta. A rendezvény a „Szentes város díszpolgára” cím és a „Szentes városért” emlékérmek átadásával zárult.

 

 

Farkas Sándor ünnepi beszéde ITT hallgatható mag!

Mivel az elmúlt esztendőben a választások miatt nem adtak át városi elismeréseket, így ebben az évben két díszpolgári címet ítéltek oda.

Elsőként Szentes Város Díszpolgára címet Bucsány György nyugalmazott középiskolai tanár, majd dr. Csíky László háziorvos és szobrász vehetett át.

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZENTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza Bucsány György nyugalmazott középiskolai tanárnak, helytörténésznek kiemelkedő szakmai munkájáért, városunk jó hírnevének öregbítéséért. Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, dékánhelyettes, méltatta Bucsány György kitüntetett munkásságát.

 

 

Dr. Gyuricza Csaba méltató beszéde ITT hallgatható meg!

 

 

Bucsány György beszéde ITT hallgatható meg!

 

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZENTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza Dr. Csíky László háziorvos, szobrásznak szakmai, valamint a nemzetközileg is kiemelkedő és elismert művészeti munkájáért, városunk jó hírnevének öregbítéséért. Dr. Losonci Miklós művészettörténészt, méltatta Dr. Csíky László kitüntetett munkásságát.

 

 

Dr. Losonci Miklós méltató beszéde  ITT hallgatható meg!

 

Dr. Csíky László kitüntetett beszéde ITT hallgatható meg!

 

Szentes Városért emlékérmet az idei évben dr. Balázs György nyugalmazott főiskolai tanár, dr. Berki Sándor traumatológus főorvos, Hojcsi Pál nyugalmazott középiskolai igazgató, Kis-Rácz Antalné tanárnő, dr. Orosz Pál sportoló, Szőke András és Badár Sándor színművészek, Zemlényi István és a Szentesi Zenebarátok Egyesülete vehette át.

Szentes Városért emlékérmet vehetett át legalább három cikluson keresztül végzett önkormányzati képviselői munkájáért Félegyháziné Somogyi Éva, Halmai László, Oltyán Lajos és Papp Imre is.

 

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Dr. Balázs György nyugalmazott főiskolai tanárnak az elmúlt évtizedekben végzett tudományos munkásságával és a városi sportélet önzetlen támogatásával nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

Dr. Balázs György 1932. március 21-én született. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett könyvtárosi, majd magyar-történelem szakos tanári diplomát. Történelemből 1973-ban doktorált. A történelemtudományok kandidátusa címet 1983-ban szerezte meg. Helytörténeti kutatási területe Szenteshez és Csongrád megyéhez kötődik. Helytörténeti cikkei jelentek meg a Szentesi Élet c. hetilapban, rendszeresen tart történeti és helytörténeti tárgyú előadásokat, kiállítás megnyitókat. Önzetlen támogatója a szentesi sportéletnek: 1994-től a szentesi Kinizsi TE Papp László Boksz Klub vezetője. Tudományos munkásságával öregbítette Szentes város hírnevét.

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Dr. Berki Sándor traumatológus főorvosnak a nemzetközileg is elismert kiemelkedő szakmai munkásságáért, városunk jó hírnevének öregbítéséért.

Dr. Berki Sándor hosszú évek óta a Dr. Bugyi István Kórház traumatológusa, aki végig járta a szakmai hierarchiát. Szakterülete a baleset utáni helyreállító sebészet, ezen belül is az invalid protézisek beültetésének területe. Munkásságával európai megbecsülést szerzett, több egyetem vendége, előadója, illetve különböző Európán túli és európai kongresszusok szereplője. Több kórházban, határainkon kívül is, meghívottként közreműködik operációkban és munkájával nemcsak személyes hírnévre tett szert, hanem öregbíti városunk jó hírnevét is.

 

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Hojcsi Pál nyugalmazott középiskolai igazgatónak az elmúlt évtizedekben, az oktatás és művelődési területen végezett kiemelkedő munkájáért.

Hojcsi Pál 1952-ben földrajz-történelem szakon végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Szentesen kezdett el tanítani a Horváth Mihály Gimnáziumban 1964-ben. Több mint 20 éven keresztül volt a Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója. Igazgatói munkája alatt magas színvonalú egészségügyi-közgazdasági képzés jellemezte az iskolát. A megérdemelt nyugdíjas éveiben is nagyon aktív: a Közművelődési Tanács és a Koch Sándor Csongrád Megyei TIT szentesei szervezetének elnöke. Kiemelkedő szakmai munkájával általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez.

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Kis-Rácz Antalné tanárnőnek az elmúlt évtizedekben végzett kiemelkedő közéleti és kulturális tevékenységéért.

Kis-Rácz Antalné 1953-ban Szentesen született. Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1976-ban magyar-ének-zene szakos általános iskolai tanári

diplomát, majd közoktatás-vezetői és felsőfokú oktatásinformatikusi oklevelet szerzett. Pályakezdése óta aktív részese városunk szakmai, közéleti, kulturális életének. Számos helytörténeti munka, kiadvány kezdeményezője, kutatója és szerkesztője. Több évtizedes, a város megismerése érdekében írt kiemelkedő, forrásértékű publicisztikai tevékenysége, valamint az oktatásban, közművelődésben, ismeretterjesztésben kifejtett áldozatkész munkásságával járult hozzá a város jó hírnevének öregbítéséhez.

 

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Dr. Orosz Pál sportolónak a labdarúgás területén korábban nyújtott kimagasló tevékenységéért.

Dr. Orosz Pál 1934. január 25-én született Szentesen. A Testnevelési Főiskola tanári szakán 1963-ban szerzett diplomát, majd edzői oklevelet (1977 labdarúgó szakedző) és egyetemi doktori fokozatot szerzett 1979-ben. Az FTC labdarúgójaként 1966-ban fejezte be labdarúgó pályafutását, majd 1974-ben megkapta az FTC Örökös Bajnoka címet. Pályafutása során kimagasló eredményeket ért el, a VVK siker, valamint az 1960-as Római Olimpián az olimpiai labdarúgó válogatott tagjaként szerzett olimpiai bronzérmet e két utolsó esemény volt pályafutása legnagyobb sikere. Sporttevékenysége, illetve eredményei alapján hozzájárult Szentes hírnevének öregbítéséhez. a Nemzeti Sportváros cím elnyeréséhez.

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Szőke András - Badár Sándor színművészeknek kiemelkedő munkájukért. Szentes város jó hírnevének öregbítéséért.

Mindketten szentesi kötődésűek, szentesi születésűek, tanulmányaikat is itt végezték. Pályájukat mindketten az amatőr filmes klubban kezdték, és sok kacskaringón keresztül jutottak el az országos elismertségig. Munkásságuk során mindketten folyamatosan öregbítették Szentes jó hírnevét és megjelenéseikben, megszólalásaikban a várost előnyösen mutatták be.

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Zemlényi István cipésznek a hét évtizede tartó kiemelkedő iparos munkájáért.

Zemlényi István Szentesen született, cipészdinasztia gyermekeként. 70 éve kezdte munkáját, azóta javítja Szentes polgárainak lábbelijét. Papucsokat, cipőket, szandálokat még a mai napig is készít. Kiemelkedő kétkezi munkájával elismerést szerzett a lakosság körében, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez.

 

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Szentesi Zenebarátok Egyesületének a színvonalas kulturális munkáért, az országos minősítéseken történő eredményes szereplésért.

Az Egyesület - melynek keretén belül működik a Bárdos Lajos Vegyeskar és Szentes Város Fúvószenekara - jelentős szerepet tölt be a város kulturális életében. Közel harminc éve alakult meg a Városi Vegyeskar. A kórusok országos minősítésén többször értek el arany fokozatot, legutóbb pedig a megtisztelő Fesztivál Kórus címmel ismerték el munkájukat. A Szentes Városi Fúvószenekar nagy múltra tekint vissza Szentesen. Az országos minősítésen legutóbb elnyerte a „Fesztiválzenekar” elismerő címet. A két együttes Szentes város közművelődési életében nagyon fontos szerepet tölt be. A társadalmi ünnepek állandó szereplői. Önálló hangversenyeikkel, térzenéikkel sok barátot szereztek maguknak és a zenének, magas színvonalon szolgálják a város közművelődését.

 

Legalább három választási cikluson keresztül végzett önkormányzati képviselői tevékenységéért Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Félegyháziné Somogyi Éva volt önkormányzati képviselő.

1990-2006 között négy választási cikluson keresztül tevékenykedett önkormányzati képviselőként. Kiemelt hangsúllyal kezelte az önkormányzat pénzügyeit, javaslataival, interpellációjaival aktívan segítette a döntések előkészítését, a város fejlődését szolgáló célkitűzések megvalósítását. Képviselői megbízatása mellett 16 évig látta el a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségét.

 

 

 

Legalább három választási cikluson keresztül végzett önkormányzati képviselői tevékenységéért Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Halmai László volt önkormányzati képviselőknek.

Három választási cikluson keresztül, azaz 12 éven át volt a város Képviselő-testületének tagja. Négy évig a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként, valamint a .Jogi és Ügyrendi bizottság tagjaként segítette a döntések előkészítését. Rendíthetetlenül kitartott álláspontja mellett, szívügyének tekintette a város beruházásainak, fejlesztéseinek elősegítését.

 

 

Legalább három választási cikluson keresztül végzett önkormányzati képviselői tevékenységéért Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Oltyán Lajos volt önkormányzati képviselőknek.

1994 és 2006 között a 2-es számú választókerület lakossága 3 alkalommal választotta meg önkormányzati képviselőnek. A képviselő-testület megbízásából elnöke volt a Sport- Művelődési és Oktatási Bizottságnak 1994-1998, a

Művelődési és Oktatási Bizottságnak 1998-2006 között. Szívügyének tekintette és a mai napig is tekinti a város óvodáinak, iskoláinak, közművelődési intézményeinek helyzetét. Jelenleg a Sport- és Ifjúsági Bizottság külsős szakértőjeként segíti a testület munkáját.

 

 

 

Legalább három választási cikluson keresztül végzett önkormányzati képviselői tevékenységéért Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "SZENTES VÁROSÉRT" Emlékérmet adományozza Pap Imre volt önkormányzati képviselőknek.

1994 és 2006 között, 12 éven át volt Szentes Város Képviselő-testületének tagja. Négy évig a Szociális és Egészségügyi bizottság tagjaként, majd 8 éven át elnökeként dolgozott a városban élők szociális helyzetének jobbításán. Szívügyének tekintette a hátrányosabb helyzetű külterületi lakosság életkörülményeinek javítását, a szociálisan rászorulók folyamatos segítségét. Több bizottság tagjaként segítette a testület munkáját: 1994-98 között a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságban, 1998-2002 között Sportbizottságban. 2002-2006 között Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban tevékenykedett.

 

 

 

 

 

 

Szentes, 2007. 10. 29.

 

.