Pályázati felhívás

A SzentesCsongrád Rotary Klub támogatási alapjára 2006. tavasz

 

 

Szentes–Csongrád és környéke általános-, közép-, zene- és művészeti iskolái
Igazgató Testületeihez

 

A SzentesCsongrád Rotary Klub tagjai támogatási alapot hoztak létre a térség településein tanuló tehetséges, de szerény anyagi lehetőségekkel bíró gyermekek anyagi támogatására képességeik mind szélesebb és mélyebb kibontakoztatása érdekében. 

 

A klub tagjai támogatásuk révén olyan fiatalokat kívánnak felsőfokú képesítéshez juttatni, akik széles látókörrel és szilárd emberi tartással rendelkeznek és szakmai elkötelezettségük mellett mindig segítőkészek maradnak a társadalom segítségre szoruló tagjai iránt.

 

A 2005 őszén kiírt pályázaton 16 általános vagy középiskolás diák részesült anyagi támogatásban, köztük hárman rendszeres havi juttatásban iskolai tanulmányaik megkönnyítésére. A pályázók magas száma mutatta, hogy a Rotary Klub jótékonysági tevékenységére szükség van.

 

 

Rotary támogatás diákoknak - V.F., - 2006.01.02.

 

2006 tavaszán egyszeri célzott támogatást kívánunk nyújtani azoknak a diákoknak, akik képességeik további fejlődése érdekében tanulmányi, művészeti vagy edző táborokban szeretnének a nyár folyamán részt venni. Felhívjuk az Igazgató Testületek figyelmét alapunkra, és kérjük, legyenek segítségünkre, hogy támogatásunk elérje célját. 

 

Kérjük, tájékoztassák erről a lehetőségről az osztályfőnököket és pályáztassanak gyermekeket a következő feltételekkel:

 

Támogatottak köre:

 1. Általános iskola felső tagozat 7-8. osztály

 2. Középiskola valamennyi osztálya

 3. Zeneiskola általános iskolai és továbbképzős osztálya

 4. Alapfokú művészeti iskolák

Támogatás módja:

 • Képességfejlesztő táborok, tanfolyamok költségének részbeni átvállalása.

 • Nemzetközi Rotary Klub rendszerén belüli ösztöndíjak megpályázásának elősegítése.

Kérjük az Iskolák igazgatóit, hogy az osztályfőnökök javaslata alapján - a letölthető Adatlapot használva - 2006. május 15-ig nyújtsák be a támogatásra javasolt tanulók adatait és pályázatát az alábbi címre:

 

SzentesCsongrád Rotary Klub

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka pályázat-szervező

6600 Szentes, Béke u. 11.

vagy e-mailben: hajnalka.ledo@syngenta.com

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó gyermek adatait
     (neve, születési adatai, lakhelye, iskolája, szülő neve és adószáma - a mellékletben adatlapon),

 2. Pályázat tárgyát (tábor, tanfolyam ideje, helye, költsége, tárgya),

 3. A gyermek körülményeinek leírását (a saját kézírásos fogalmazás sokat segít az elbírálásban),

 4. A gyermek előmenetelének és várható fejlődésének rövid leírását,

 5. A család anyagi helyzetének igazolását.

A pályázatokat a Rotary Klub három héten belül elbírálja és döntéséről értesíti az iskolák igazgatóit.

 

Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az őszi pályázatunkon nyertes diákoktól írásos visszajelzést várunk, mennyiben segítette tanulmányaikat, mindennapjaikat az elnyert támogatás.

 

A 2006 tavaszi pályázat MÓDOSÍTOTT benyújtási határideje: május 29.

 

A pályázati adatlap letölthető ITT

 

További információk:

 • a jelen támogatási pályázattal kapcsolatban: 
     Ledóné dr. Darázsi Hajnalka pályázat-szervező - 20/9141-970 - hajnalka.ledo@syngenta.com
     dr. Papp Zoltán, a Szentes-Csonrád RC elnöke - 30/2298-313

 • kifizetésekről, számla-adásról: Farkas Bálint pénztárnok - 70/366-5395

 • a nemzetközi ösztöndíjról: www.rotary.hu  és www.rotary.org

 

 

Szentes, 2006 április 15.

 

Dr. Papp Zoltán sk.             

a SzentesCsongrád RC elnöke      


 SzentesCsongrád RC média-támogatója a

Szentes elsö internetes újságja

                           INTERNETES ÚJSÁG                       

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a Város életéről