A Szentes-Csomgrádi Rotary Klub zászlója SzentesCsongrád Rotary Klub

 Pályázati felhívás

A SzentesCsongrád Rotary Klub tehetséges gyermekeket támogató alapja 2006. ősz

 

Szentes–Csongrád és környéke általános-, közép-, zene- és művészeti iskolái Igazgató Testületeihez

 

Peter Christian Herbrich a Rotary International District 1910 kormányzója. Fotó: Tímár Ferenc"... A közösségi szolgálatot a Rotary központi elemének nevezzük. Arra ösztönzi a Rotary-tagokat, hogy érezzenek felelősséget, kötelezettséget embertársaik iránt. E szolgálat révén találja meg helyét a Rotary-tag a közösségben..." írta a minap körlevelében Rotary-tagtársainak Peter Christian Herbrich az 1910. kerület 2006-2007-re választott kormányzója. Ennek szellemében hirdeti meg Szentes-Csongrád Rotary Klub ismét tehetséges gyermekeket támogató pályázati lehetőségét.

 

A 2005 őszén kiírt pályázaton 16 általános vagy középiskolás diák részesült anyagi támogatásban, köztük hárman rendszeres havi juttatásban iskolai tanulmányaik megkönnyítésére. A pályázók magas száma mutatta, hogy a Rotary Klub jótékonysági tevékenységére szükség van.

 

Rotary támogatás diákoknak - V.F., - 2006.01.02.

Dr. Papp Zoltán a klub elnöke, Beleon Zsoltné és Farkas Bálint társaságában a HMG egyik díjazott pályázójával. Fotó: Vidovics Ferenc  Ledóné dr. Darázsi Hajnalka gratulál a 2. pályázat nyerteseknek a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Fotó:Vidovics Ferenc

A Rotary Club támogatásait adták át - V.F., - 2006.06.20.

 

A 2006 tavaszán közzé tett felhívásunkra - mely szerint egyszeri célzott támogatást kívánunk nyújtani tanulmányi-, művészeti- vagy edzőtáborokhoz - 12 pályázat érkezett be. A nyerteseknek a vakáció első napján, 2006. június 16-án péntek délelőtt vehették át a támogatásokat.

 

Célkitűzésünk változatlanul Szentes, Csongrád és környező településein tanuló tehetséges, de szerény anyagi lehetőségekkel bíró gyermekek anyagi támogatása képességeik mind szélesebb és mélyebb kibontakoztatása érdekében. Felhívjuk az Igazgató Testületek és pedagógusok figyelmét alapunkra, és kérjük, legyenek segítségünkre, hogy támogatásunk elérje célját.

 

  Kérjük az osztályfőnököket pályáztassanak tanulókat a következő feltételekkel:

 

A támogatottak köre:

 1. Általános iskola felső tagozat 7-8. osztály

 2. Középiskola valamennyi osztálya

 3. Zene- és művészeti iskolák általános és továbbképzős osztálya

A támogatás módja:

 • Egyszeri vásárlási utalvány (könyv, CD)

 • Zene- és művészeti iskolai tandíj átvállalás

 • Nemzetközi Rotary Klub rendszerén belüli ösztöndíjak megpályázásának elősegítése

Kérjük az iskolák igazgatóit, hogy az osztályfőnökök javaslata alapján - a letölthető Adatlapot használva - 2006. november 20-ig nyújtsák be a támogatásra javasolt tanulók adatait és pályázatát az alábbi címre:

 

SzentesCsongrád Rotary Klub

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka pályázat-szervező

6600 Szentes, Veres Péter u. 9/2.

vagy e-mailben: hajnalka.ledo@tanet.hu 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó tanuló adatait (neve, születési adatai, lakhelye, iskolája, szülő neve és adószáma)

 2. A pályázat tárgyát

 3. A tanuló körülményeinek leírását (saját kézírásos fogalmazás sokat segít az elbírálásban)

 4. A tanuló előmenetelének és várható fejlődésének rövid leírását

 5. A család anyagi helyzetének igazolását

A pályázatokat a Rotary Klub három héten belül elbírálja és döntéséről értesíti az iskolák igazgatóit. 
Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az eddigi pályázatunkon nyertes diákoktól írásos visszajelzést várunk, mennyiben segítette tanulmányaikat, előmenetelüket az elnyert támogatás. Ennek hiányában a korábban pályázaton nyert tanulók új pályázatát nem fogadjuk.

 

     A 2006 őszi pályázat benyújtási MÓDOSÍTOTT határideje december 8.

A pályázati adatlap Word-formátumban letölthető ITT

 

További információk:

 • a jelen támogatási pályázattal kapcsolatban:
     Ledóné dr. Darázsi Hajnalka pályázat-szervező - 20/9141-970 - hajnalka.ledo@tanet.hu
     Csatlós Péter, a Szentes-Csonrád RC elnöke - 30/299-3368

 • kifizetésekről, számla-adásról: Farkas Bálint pénztárnok - 70/366-5395

 • a nemzetközi ösztöndíjról: www.rotary.hu  és www.rotary.org

Szentes, 2006 november 3.

Csatlós Péter sk.               

a SzentesCsongrád RC elnöke      


 SzentesCsongrád RC média-támogatója a

Szentes elsö internetes újságja

                           INTERNETES ÚJSÁG                       

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a Város életéről