PEDAGÓGUSNAP 2006.

 

 

 

A pedagógusok vállalják hivatásuk szerint, hogy nemzedékről nemzedékre megtanítanak bennünket írni, olvasni, számolni, egyáltalán gondolkodni. Hozzásegítenek bennünket az emberi eszmélés első pillanataitól kezdve ahhoz, hogy képesek legyünk az életet értelemmel megtölteni, hogy a dolgokat ne csak elszenvedjük, de a dolgoknak alkotó, közreműködő részesei is lehessünk.

 

 

 

Évszázadok során sokat, talán túlságosan is sokat változtak az elvárások, a szokások, a módszerek a pedagógiában is. Egy valami azonban a szüntelen változásban állandó maradt: a tanító, a tanárember, a pedagógus személye.

Talán nem véletlen, hogy sohasem az oktatás rendszerét, hanem tanárainkat, a tanító embert őrizzük emlékezetünkben.

Így történt ez 2006. június 2-án az Ifjúsági Házban, ahol a Pedagógus Nap alkalmából városi elismerésben részesültek azok a szentesi pedagógusok, akik hosszú ideje kimagasló teljesítményt nyújtottak.

 

 Díszdiplomások

Bécsy Sándorné (Horváth Margit) / rubin /

1936-ban a Szegedi Tanítónőképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét. 1938-40-ig a Bihar megyei Bölcsipusztán uradalmi iskolában, majd Margittán, Érábrányban tanított. 1947-ben visszajött Magyarországra és a nagymágocsi Általános Iskolában sikerült állást kapnia. 1954-68-ig nyugdíjba vonulásáig, a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított.

Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása Bécsy Sándornénak rubin díszoklevelet adományoz.

 

Dr. Magyar Jánosné (Katona-Berényi Irén) / arany /

 

1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1955-től először tanárjelöltként, majd 1961-ig diplomásként is Szegváron, szülőfalujában a magyar mellett orosz nyelvet és történelmet is oktatott. Ezután a Berekháti, majd a Kossuth Téri Általános Iskolában, 1965-től egy negyedszázadot, 1988-ig nyugdíjba vonulásáig a 603. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben tanított.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar dr. Magyar Jánosnénak arany díszoklevelet adományoz.

 

Murvai Gáborné (Fodor Erzsébet) / arany /

 

1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg ének szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1955-ben először tanárjelöltként a Felgyői Általános Iskolában töltötte szakmai gyakorlatát. Ezután áthelyezték a szentesi Köztársaság Téri Általános Iskolába, ahol 1990-ig nyugdíjba vonulásáig tanított. 1958-ban a Zeneoktatói Munkaközösség tagjaként megszerezte a szolfézsoktatói és harmonikaoktatói engedélyt, valamint 1969-ben kiegészítő szakot is elvégzett, mely a Háztartási ismeretek és gyakorlatok tanítására jogosította. Munkája nyomán az akkori szólistái ma is különböző énekkarok tagjai, sokan lettek követői: óvónők, tanítónők, tanárok.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Murvai Gábornénak arany díszoklevelet adományoz.

 

Ráfiné Takács Katalin / arany /

1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1955-ben először tanárjelöltként a nyírpazonyi 1956–59-ig a nyíregyházi, 1959-60. augusztusáig a borbányi, majd 1960-67-ig ismét a nyíregyházi Általános Iskolában tanított. Ezután áthelyezték a szentesi Kossuth Téri Általános Iskolába, ahol 1989-ig nyugdíjba vonulásáig tanított. 1990-92-ig még itt, 1992–96-ig a Zsoldos Ferenc Ipari Szakmunkásképző- és Szakközépiskolában tovább tanított. 1963-ban az egri Tanárképző Főiskolán elvégezte a történelem szakot. 1967-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen középiskolai magyar tanári diplomát szerzett.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara Ráfiné Takács Katalinnak arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

Virágos Kis Imréné (Kelemen Borbála) / arany /

 

1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1955-ben először tanárjelöltként, majd diplomásként is a szegvári Általános Iskolában kezdett tanítani. Ezután áthelyezték a szentesi Kossuth Téri Általános Iskolába, ahol 1990-ig nyugdíjba vonulásáig tanított.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara Virágos Kis Imrénének arany díszoklevelet adományoz.

 

Berényi Sándorné (Lovas Ilona) / arany /

1956-ban a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1955-ben a Csorvás Belterületi Általános Iskolánál töltötte gyakorló évét. 1956. szeptemberétől 1991-ig nyugdíjba vonulásáig a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított. 1965-ben elvégezte a miskolci Országos Pedagógiai Intézet műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanfolyamát, így e tantárgy tanítására jogosító vizsgával is rendelkezik. 1974-ben a bajai Tanítóképző Intézet matematika-szakmai módszertani tanfolyamát is elvégezte. 1980-89-ig több alkalommal tartott bemutató tanítást a városi szakmai továbbképzéseken. 1983-86-ig napközis nevelőként tevékenykedett.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Berényi Sándornénak arany díszoklevelet adományoz.

 

Horváth Istvánné (Kadáncz Magdolna Mária) / arany /

 

1952-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1951-től előbb gyakorló évét, majd diplomásként is 1957-ig a külterületi általános iskolában, ezután 1983-ig nyugdíjba vonulásáig a Kossuth Téri Általános Iskolában tanított. A Szegedi Pedagógiai Főiskolán 1960-ban matematika-fizika szakos általános iskolai tanítói oklevelet is szerzett.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Horváth Istvánnénak arany díszoklevelet adományoz.

 

Horváth István József / arany /

 

1953-ban a kecskeméti Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1952-től előbb gyakorlósként, majd diplomásként is 1957-ig a kiskunmajsai Állami Általános Iskola külterületén dolgozott. Ezt követően a Szentes Külterületi Általános Iskolánál igazgatóhelyettesként, ezután 2 évig a városi, 10 évig pedig a járási Művelődésügyi Osztályon népművelési felügyelő beosztásban dolgozott. 1970. szeptemberétől 1993-ig nyugdíjba vonulásáig a 603. Sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolában tanított.

Jogutód intézményként a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara Horváth Istvánnak arany díszoklevelet adományoz.

 

Hidvégi Ferencné (Barkaszi Julianna) / arany /

 

1956-ban a kisvárdai Állami Tanító(nő)képzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1955-től előbb gyakornokként, majd diplomásként is 1957-ig a vásárosnaményi Állami Általános Iskolában dolgozott. Ezt követően a nagymágocsi, majd 5 tanévig a szegvári, majd 1967-től 1990-ig nyugdíjba vonulásáig a szentesi Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított. 1995-ig nyugdíjasként ugyanitt, majd később rövidebb ideig a Kiss Bálint Református Általános Iskolában tovább dolgozott.

Jogutód intézményként a Nyíregyházi Főiskola Hidvégi Ferencnének arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben a főiskola tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

Zsíros Katalin / arany /

1956-ban szerezte meg a szegedi Tudományegyetem Bölcsész karán magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanári oklevelét. 25 évig tanított a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában. Rendszeresen végzett néprajzi gyűjtőmunkát. 1960-as évek végén bekapcsolódott az országos folyó földrajzi név gyűjtésébe. Ennek eredményeként jelent meg Szentes földrajzi nevei (1990) című könyve. Megírta Szentes rövid néprajzát, amely Szentes helyismereti kézikönyve (2000.) című kötetben jelent meg. Tudását szívesen megosztja az érdeklődőkkel, hiszen évtizedek óta rendszeresen tart előadást (különféle korosztálynak) a szentesi népszokásokról és a régi szentesi hétköznapi élet hagyományairól.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Bölcsész Kara Zsíros Katalinnak arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben a főiskola tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

 

 

  Pedagógus Szolgálati Emlékérem

 

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere nyugdíjba vonulásuk alakalmából

Pedagógus Szolgálati Emlékérem  elismerést adományoz:

 

Jánosi Istvánné

Köztársaság U-i ÓMK. (Dr. Mátéffy F. U-i Ó. óvodapedagógus)

 

 

Óvodapedagógusi diplomáját 1969-ben szerezte meg és azóta a körzet minden óvodájában dolgozott. Munkáját tudatosság, precízség és gyermekszeretet jellemzi. Példaértékű a kapcsolata a gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal egyaránt. Hosszú éveken keresztül a gyermekvédelmi feladatokat is ellátta. Kolléganői munkáját is segítette tanácsokkal, tapasztalatai átadásával.

37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Köves Endréné

Köztársaság U-i ÓMK. (Köztársaság U-i Ó. (óvodapedagógus)

 

 

Pályáját Nagytőkén képesítés nélküli óvónőként kezdte, de 1977-ben már diplomásként került az akkor nyíló Köztársaság Utcai Óvodába és vált meghatározó egyéniségévé a munkatársi közösségnek. Segítőkész, humánus emberi magatartásával nagyban hozzájárult a kollektív szellemiség kialakításához, az óvoda arculatának, hagyományainak megteremtéséhez. A pályakezdő óvónők bizalommal fordultak hozzá és munkájukhoz megerősítést, biztatást kaptak tőle. Szinte anyai szeretettel és gondoskodással vette körül a kicsinyeket és ezét a szülők is mindig bizalommal fordultak hozzá tanácsért.

Közel 40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Ádám Lajosné

Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. (ált. isk. tanár matematika-fizika szakos)

 

 

1971-ben végzett Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakos tanárként. Ez év augusztus 1-jétől folyamatosan első és egyben utolsó munkahelyén a Berekháti, majd jogutódjában Gróf Széchenyi István Általános Iskolában dolgozik. Munkavégzésére a megbízhatóság, a lelkiismeretesség a jellemző. Tanítása során mindig igyekezett személyes kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel.

35 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Berezvai Ferencné

Klauzál G. Ált. Isk. (ált. isk. tanár  biológia-földrajz szakos)

 

 

1977-ben végzett Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán biológia-földrajz szakos tanárként. 1970-76. között képesítés nélkül tanított. 1977-től Mindszenten, 1982-től a Kisegítő, majd 1984-től a Klauzál Gábor Általános Iskolában dolgozik. Munkáját mindvégig a tudás és a gyermekek iránti szeretet vezérelte. Tanári tevékenységét – több iskolában, sokféle gyermeket nevelve, oktatva; szakmai kultúráját továbbképzéseken fejlesztve – csiszolta magas színvonalúvá. Pályája során sikeresen oktatta tantárgyait, tanítványai közül példáját követve többen pedagógusok lettek. Szakköri keretekben kiemelten foglalkozott a természetismerettel, vöröskeresztes tanárként a csecsemőápolási és az elsősegély nyújtási versenyek városi, megyei és országos helyezettjei jelzik eredményes munkáját.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Téli Márta

Klauzál G. Ált. Isk. (ált. isk. tanár magyar-testnevelés szakos)

 

 

1973-ban tanítóként végzett Baján. 1975-ben testnevelés, ’78-ban magyar nyelv és irodalom, ’95-ben francia szakos nyelvtanári, 2004-ben közoktatási vezető szakot végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 2000-ben a Semmelweis Egyetemen gyógytestnevelői végzettséget is szerzett. 1969-től képesítés nélküli pedagógusként kezdett a Külső-dónáti tanyasi iskolában, 1977-től a Deák Ferenc, 1980-tól a Berekháti, majd 1985-től a Klauzál Gábor Általános Iskolában dolgozott. Munkáját mindvégig a tanulás és a szakmai tudás gyarapítása vezérelte. 1988-ban az Európai Uniós projektek beindulásakor – városi viszonylatban – elsőként pályázott és kapta meg a támogatást, e révén alakultak ki az iskola nemzetközi kapcsolatai, melynek során diákcseréket, tanári szakmai látogatásokat sikerült szerveznie Franciaországba, Angliába és Dániába. 2000. óta látja el a városban a gyógytestnevelési órák megtartását.  Tanítványaival számos megyei és alkalmanként országos siker is dicsérte munkáját. 1988-ban Csongrád megye Diáksportjáért elismerést, 1991-ben Kiváló munkáért Miniszteri dicséretet kapott.

37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Balogh Sándorné

Petőfi S. Ált. Isk. (ált. isk. tanítónő)

 

 

Szegeden a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét.       1965–1983-ig különböző falusi iskolákban tanított. 1983-tól dolgozik a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Évtizedekig alsó tagozatos osztályfőnök volt, néhány éve napközi vezetőként és munkaközösség-vezetőként dolgozik.  Feladatait mindig a legnagyobb pontossággal végezte. Oktató-nevelő munkáját a tudatos tervezés, az alkalmazott módszerek változatossága jellemezte. A szülőkkel való kapcsolata végig példamutató volt, tanácsaival segítette a szülőket a nevelésben.

41 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Sáfrán Bálintné

Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. (ált. isk. tanár matematika-fizika szakos)

 

 

1971-ben végzett Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakos tanárként. 1971-től folyamatosan első és egyben utolsó munkahelyén a Kossuth Téri, majd jogutódjában a Kiss Bálint Református Általános Iskolában dolgozik. Éveken keresztül az iskola természettudományi munkaközösségének vezetője volt. Precíz, lelkiismeretes és pontos. Több alkalommal látta el az igazgatóhelyettesi feladatot hosszabb-rövidebb távollét idején. Osztályfőnöki nevelőmunkája is példaértékű. Folyamatosan figyelemmel kísérte és segítette a pályakezdő kollégákat, ennek is köszönhető, hogy a tantestület köztiszteletnek örvendő tagja.

35 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

H. Szabó Péterné

Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. és Óvoda (ált. isk. tanár)

 

 

1980. óta dolgozik a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Mérnöktanári diplomával napközis tanárként kezdte, majd technika tantárgyat tanít nagy hozzáértéssel. Kreatív, ötlet dús, vállalkozó kedvű, rendkívül színes egyéniség. Minden rábízott feladatot igényesen elvégzett.

26 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Kovács Mária

Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. és Óvoda (ált. isk. tanár biológia-földrajz szakos)

 

 

1969-ben kezdett dolgozni, 1979. óta tanít a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Szakmai tevékenységére a következetesség, igényesség és precizitás jellemző. Önmagától és tanítványaitól egyaránt megkövetelte a pontos, alapos, színvonalas munkát, a tanulás, tudás és teljesítmény mércéjét igen magasra téve. Tanítványai eredményes résztvevői voltak a különböző szintű versenyeknek.

37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Dr. Csikai Miklósné

Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola (kertészmérnök-tanár)

 

 

31 éve a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola pedagógusa. 15 évig tanár, 5 évig szakmai igazgatóhelyettes, majd az utóbbi 12 évben igazgatói feladatokat lát el. Három évtizedes munkájával sokat tett a kertész tanulók oktatásáért, a szőlő- és gyümölcstermesztés megszerettetéséért. Különösen vezetői munkakörében tett sokat az iskola fejlesztéséért, a tangazdaság bővítéséért és korszerűsítéséért. Oktatáspolitikájával megalapozta, hogy a térség középszintű kertészképző központja hosszú távon is a tradicionális szentesi iskola legyen. Munkája során mindig az iskola érdekeit tartotta szem előtt.

31 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Brunner Ferenc

Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola (ált. isk. tanár földrajz-testnevelés szakos)

 

1975-ben végzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-testnevelés szakos tanárként. Először a kunszentmártoni Szakmunkásképző Intézetben, majd a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola elődjében 1980-tól dolgozik. A tanulók erőnlétének fokozása, a mozgás megszerettetése volt a célja.

31 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Dr. Győri Antal

Horváth Mihály Gimnázium (középisk. tanár matematika-fizika szakos)

 

1966-ben szerezte meg a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán a matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomáját. Először a Pollák Antal Erősáramú Ipari Szakközépiskolában dolgozott. Több, közöttük országos bevezetésre elfogadott újítás, Országos Fizikatanári Ankétokon szerzett díjak, saját készítésű szemléltető eszközök jelzik szakmai ambícióit. 1985-ben a Kiváló Újító kitüntetés arany fokozatával ismerték el munkáját. Még ez év szeptemberében megbízást kapott az igazgatói feladatok ellátására. 1990-ben áthelyezéssel került át a Horváth Mihály Gimnáziumba. Évek óta a munkaközösség-vezetői teendőket is ellátta.

40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Gulyás László

Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola (középisk. tanár matematika-fizika szakos)

 

 

1967-ben szerezte meg a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán a matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomáját. Első és egyben utolsó munkahelye a Pollák Antal Erősáramú Ipari Szakközépiskola. Pályafutása kezdetén fizikát és villamos-ipari szakmai tantárgyakat tanított magas színvonalon, 1999-ben felsőfokú oktatás informatikus szakképesítést szerzett. Egyik alapító tanára a számítástechnikai képzéseknek az iskolában. Kiváló pedagógus tevékenységéért 1999-ben főtanácsosi címet kapott. 15 éve a természettudományos munkaközösség vezetője. A felsőfokú akkreditált osztály osztályfőnöki feladatait is ellátta.  Több évtizeden keresztül foglalkozott a tehetséges tanulókkal. Megyei és országos OKTV, OSZTV versenyeken számos, szép sikert ért el, hírnevet szerezve az iskolának.

39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Pohánka Árpádné

Apponyi Téri ÓMK. (Klauzál U-i Óvoda óvodapedagógus)

 

 

Pedagógusi tevékenységét 1974-ben kezdte az akkori Barneváli Óvodában, ahonnan 1991-ben áthelyezésre került az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzethez, mivel a vállalat a város számára átadta az intézményt, de mindvégig a Klauzál Utcai Óvodában dolgozott. Biztos szakmai tudását és tapasztalatát mindig a gyermekek megismerésére, segítésére, fejlesztésére fordította. Elfogadó, gyermekszerető és tisztelő egyéniség. Segítette a főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát. A szülők tisztelik és nagy tekintélyt vívott ki magának csendes, türelmes magatartásával, nyitott, értő figyelemmel történő meghallgatásukkal, tapintatos tanácsaival.

32 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként
főtanácsosi címet kap:

 

 

 

Molnárné Szalai Edit Katalin igazgatóhelyettes (Klauzál Gábor Általános Iskola)

Kárpáti Lajos   tagintézményvezető, ig.h. (Deák F. Ált. Isk. és Damj. J. Tagisk.)

 

Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként
tanácsosi címet kapnak:

 

 

Radichné Fuvó Ágnes tagóvodavezető (Szarvasi Úti Tagóvoda)

 

 

 Post humus kitüntetés

 

Bíró Gáborné

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanára.

 

 

 

Diplomáját 1973-ban szerezte a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-francia szakán. A diploma megszerzése után került a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolához, azóta munkáját 2006. január 13-ig lelkiismeretesen, magas színvonalú szakmai felkészültséggel, határozott céltudatossággal végezte. Gyermekszeretetét bizonyítja, hogy nyelvszakosként is megmaradt általános iskolai tanárnak. A pici óvodástól a 18 éves kamaszig szinte mindenkivel szót értett. Szerető szigorral – következetességgel – oktatta, nevelte tanítványait, akik rajongásig szerették őt. Őszinte emberségéből, humorából, finoman megfogalmazott kritikáiból – azok, akik elfogadták -, sokat tanulhattak.

1993-től igazgatóhelyettes volt. Az új beosztásában aktívan, hozzáértő módon dolgozott az iskola elismertségén, empátiával kezelte a munkavállalók érdekeit. Magas szintű nyelvoktatásának köszönhetően sohasem tétlenkedett. A nap minden órájában azon fáradozott, hogy minél több, a francia nyelv iránt érdeklődő fiatalt, felnőttet segítsen a sikeres nyelvvizsgához. Munkájának eredményeként tanítványai városi, megyei, országos, sőt nemzetközi elismerést szereztek.

Az iskola külföldi kapcsolatainak lelkes, hozzáértő szervezője, vezetője volt.

Elvesztésével mérhetetlen nagy veszteség érte nemcsak az iskolát, hanem Szentes városát is.

 

„Nem hal meg az, ki milliókra költi

Dús élte kincsét …” 

                                                         (Arany János)

 

 Városi elismerések

 

Kimagasló pedagógiai munkájuk elismeréseként
városi elismerést kapnak:

 

 

 

Pohánka Árpádné óvodapedagógus (Klauzál Utcai Tagóvoda)

Földi Anna Mária tagóvodavezető (Rákóczi F. Utcai Tagóvoda)

Gergely Józsefné óvodapedagógus (Farkas Antal Utcai Tagóvoda)

 

 

 

 

Molnárné Kozma Márta tanítónő (Klauzál Gábor Általános Iskola)

Kis-Rácz Antalné tanárnő (Petőfi Sándor Általános Iskola)

Slégerné Szalai Irén tanítónő (Koszta József Általános Iskola)

 

 

 

 

Fekete Nagy Katalin tanárnő (Kiss Bálint Ref. Általános Isk.)

Kovács Nóra tanítónő (Szent Erzsébet Kat. Ált. Iskola)

Sáfrán Bálint trombita művésztanár (Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola)

 

 

 

Kézsmárkiné Piti Irén gyógypedagógus (Rigó Alajos Óvoda, Ált. I., Szi.)

Koós Zoltán gyakorlati oktatásvezető, rendszergazda (Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola)

Valkai Attiláné műszaki tanár (Zsoldos Ferenc Középi. és Szi.)

 

 

 

 

Somosné Puskás Krisztina közgazdász tanár (Boros Sámuel Szki., Szi.)

Törőcsik Zoltánné tanárnő (Bartha J. Kertészeti Szakképzői)

Dávid Ferenc nevelőtanár (Terney Béla Középi. Kollégium)

 

Kimagasló közszolgálati munkájuk elismeréseként
városi elismerést kapnak:

 

 

 

Lindák Péterné óvodatitkár (Apponyi Téri ÓMK)

Török Jánosné dajka (Köztársaság Utcai Óvoda)

Joó Imréné dajka (Damjanich Utcai Tagóvoda)

 

 

 

Földvári Nagy Istvánné étkeztetésvezető (Kiss Bálint Ref. Általános Isk.)

Lovas Lászlóné iskolatitkár (Általános Iskolai Kollégium)

Kovács Istvánné gazdasági igazgatóhelyettes (Horváth Mihály Gimnázium)

 

 

 Szakszervezeti kitüntetések

 

Eötvös József Emlékérem Ezüst fokozat kitüntetést kapja

 

 

 

Szakál Sándorné a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet dajkája

Mucsi Lajosné a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola gazdasági igazgatóhelyettese

 

Eötvös József Emlékrem Bronz fokozat kitüntetést kapják

 

 

 

Halász-Szabó Pál a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola szakoktatója

Csorba László a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanára

Kis-Rácz Antalné a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárnője

 

 

 

 

Détári Jánosné a Petőfi Sándor Általános Iskola gondnoka

Csordás Károlyné nyugdíjas tanítónője

Varga Sándorné nyugdíjas

 

Szentes, 2006. 06. 07.

 

 

.