Folytatódik a városközponti rehabilitáció

 

Szentes Város Önkormányzata a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközséggel együttműködve a Regionális Operatív Program keretéből, 2005-ben támogatást nyert Szentes városközpontjának rehabilitációjára.

 

 

 

A Református Nagytemplom felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként 5 pályázat érkezett (Polydom Rt., Integrál Rt., Etalon Kft., Hérosz Rt., Strabag Rt.), ezek közül 3 volt érvényes, melyből a legjobb ajánlatot a bírálati szempontok alapján a Polydom Rt. (Kecskemét) adta. A bírálati szempontok az ajánlati ár, vállalt jótállási idő, vállalt késedelmi kötbér, végszámla nagysága a megajánlott árhoz képest, benyújtott számlák darab száma, rezsi óradíj voltak.

 

A Református Idősek Otthona létesítésének kivitelezési munkájára kiírt közbeszerzési eljárásra 9 ajánlat érkezett (Merkbau Kft., Polydom Rt., Szeviép Rt., K-Art Kft., Integrál Rt., Etalon Kft., Hérosz Rt., Bernecker Kft., Strabag Rt.), melyek közül 4 volt érvényes. Mind a négy ajánlat ára magasabb volt az ajánlatkérő rendelkezésére álló összegnél, ezért tárgyalásos eljárást kezdeményeztek, ahová a legjobb 3 ajánlattevő (a Polydom Rt., Integrál Rt. és Hérosz Rt.) jutott be.

A tárgyalásos eljárás során a Polydom Rt. (Kecskemét) adta a legjobb ajánlatot, így ezt a beruházást is ő nyerte el.

A projekt harmadik elemként szereplő Kiss Bálint utca felújítása és századfordulói állapotának visszaállítására kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok bontására 2006. február 7. 10 órakor került sor.

Külön kerül megversenyeztetésre az Idősek Otthona berendezése (konyha-, orvos- és mosodatechnológiája), annak érdekében, hogy erre a munkára speciális szakkivitelezők jelentkezzenek.

Mind az Idősek Otthona mind a Református Nagytemplom munkaterület-átadására a napokban kerül sor.

 

 Általános tervismertetés

A Református Nagytemplom felújítása során, a földszinten felújításra kerül a szószék és az úrasztala. A padok egy része kikerül az épületből, így a templomtér tágasabb lesz. Az orgonakarzat alatti részt hangszigetelt üvegfallal választják el a templomtértől. Itt lesz a kisgyermekes tartózkodó, ahová a szülők gyermekeikkel együtt bemehetnek, mindent hallanak és látnak az istentiszteleten történtekből, de kifelé zaj nem szűrődik ki. Ennek a helyiségnek külön fűtése lesz, és tervezik pelenkázó asztal elhelyezését is. A templomot korszerű hangosító berendezéssel szerelik fel, amely lehetővé teszi a különböző hangversenyek professzionális hangosítását és hanganyagának CD-re való felvételét. A világítás is megújul, a csillárok helyett az oszlopfőkön, illetve a boltíveken elhelyezett reflektorok biztosítják a templom megvilágítását. A padok alá új aljzatbeton és szigetelés készül, és az ülőhelyek egy része fűthető lesz.

Az első emeleti karzaton lévő eredeti padokat konzerválás után megőrzik, hogy be tudják mutatni az utókornak. A második emeleti karzaton megmarad a már kialakított Templomi Galéria.

 

A Református Idősek Otthonában 50 idős ember ellátásáról szeretnének gondoskodni. A szobák mindegyike tusolóval és mellékhelyiséggel lesz ellátva. A földszinten 4 db háromágyas, 4 db kétágyas, 2 db egyágyas és 2 db házaspár „apartman” készül. A tetőtérben 2 db háromágyas, 4 db kétágyas, 4 db egyágyas és 3 db házaspár „apartman” létesül, valamint itt kerül kialakításra a gondnoki lakás és a nővérszálló.

A szobák 65%-ban mozgáskorlátozottak részére is igénybe vehetők. Az otthon önálló működése érdekében készül egy önálló orvosi blokk női és férfi betegszobával, betegfürdető, ágytálmosó, egy nyolcvanfős melegítőkonyha kiszolgáló helyiségekkel, valamint egy mosoda–, szárító–, varroda blokk ruharaktárakkal.

Az épület által határolt belső udvaron kiülők, grillező hely, szökőkút és az idős emberek által megművelhető virágos kert kap helyet.

Terveink szerint az otthon több mint 30 embernek biztosít munkalehetőséget.

Szentes, 2006. 02. 08.

.