Rendőrök irányítanak

 

A legutóbbi képviselői testületi ülésen egy beadott interpellációra válaszul a Bíróság és a Megyeháza környékén kialakult kaotikus közlekedési helyzet megszüntetésére az alábbi intézkedést rendelte el Földvári Nagy István rendőr alezredes a szentesi kapitányság vezetője.

 

 

 

A kapitányság közlekedési és a közrendvédelmi osztály állománya a kritikus időpontokban 07.15 és 07.45 óra, valamint 15.45 és 16.30 óra közötti időszakokban karos forgalomirányítást végez a Csongrádi út, Tóth József utca és Erzsébet tér kereszteződésében. A forgalomirányítás 2006. február 1-jétől rendelte el, munkanapokon a tanítási időszak végéig (június 15). A rendőri jelenlét elmaradására csak akkor kerülhet sor, ha az állományt más feladatra kell irányítani.

 

Ennek az intézkedésnek előszeleként már 2006. január 31-én délután elkezdték a karos forgalomirányítást. Ezalatt a rövid idő alatt kiderült, hogy sokan (ismétlem SOKAN) nem ismerik a rendőri karjelzéseket. Több esetben egy gyors oktatást is kellett végeznie a kereszteződés közepén álló rendőrnek, de ebben segítettek a kollégák is. Volt aki a balesetet kereste és ezért nem figyelt a rendőri karjelzésekre.

 

Rövid jó tanács mindenkinek, hogy abban a pillanatban ha a rendőr mellkasát vagy hátát látjuk, vagy keresztben előttünk a botját, úgy biztosan meg kell állni.

 

 

 

Ha valaki mégsem biztos a karjelzések ismeretében, akkor az alábbiakban elolvashata, hogy mit ír a KRESZ a rendőri karjelzésekről:

6. §

(1) A forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr karjelzései:

a) a rendőr mindkét karjának oldalirányú kinyújtása

- a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezők részére szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat; a járművel - ha jelzőtábla nem tiltja - az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;

- a kinyújtott karra merőleges irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet; a járművel az útkereszteződésnél - a kijelölt gyalogosátkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző útburkolati jel, ezek hiányában az útkereszteződés előtt - meg kell állni;

b) a rendőr függőlegesen feltartott karja a forgalom irányának megváltozását jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levő gyalogos pedig köteles az áthaladást mielőbb befejezni; a járművel az a) pontban említett helyen meg kell állni, ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni;

c) ha a rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, a jobbról érkező járművek - a rendőr mögött - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a jobbról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

d) ha a rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, a balról érkező járművek - a rendőr előtt - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a balról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

e) karjelzés hiányában a rendőr vállával párhuzamos, illetőleg vállára merőleges irányból érkezők részére - értelemszerűen - az a) pont rendelkezései az irányadók;

f) ha a rendőr kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség növelésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség csökkentésére ad utasítást.

 

(2) Ha a rendőr a forgalmat nem útkereszteződésben irányítja,

a) a járművek megállítására

aa) karjának vagy fehér szegélyű piros tárcsának függőleges feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetőleg síppal ad jelzést,

ab) menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal;

b) a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetőleg rendőrségi helikopterről hangszórón keresztül adott, a követendő közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelő módon kell az úton közlekedő jármű vezetőjének eljárnia.

 

(3) A rendeletben meghatározott egyéb közúti jelzések és a forgalmi szabályok csak annyiban irányadók, amennyiben a rendőr jelzésével nem ellentétesek.

 

Az interpellációban viszont szerepelt egy javaslat is, mely így hangzik:

Javasolnám a tisztelt képviselőtestületnek, hogy a Klauzál utcához hasonlóan, kiemelt szegélyű gyalogátkelőhelyet alakítsanak ki az Erzsébet tér és Megyeháza közötti sarkot összekötő átkelőhelyen. A kiemelt gyalogátkelőhely oly mértékben lassítaná a kereszteződésben a forgalmat, hogy a Szent Imre herceg és Tóth József utcából közlekedőknek lehetősége nyílna a Csongrádi útra, illetve a Kossuth utcára történő kihajtásra. A kiemelt gyalogátkelőhely jelentős biztonságot tudna nyújtani az Erzsébet tér körül lévő iskolák tanulóinak a tanintézetük megközelítésére.

 

Szentes, 2006. 02. 01.

.