Az új 100 férőhelyes Idősek Otthona

 

2005. szeptember 14-én sajtótájékoztatón ismertették, hogy 954 millió forint címzett támogatást nyer Szentes a száz személy befogadására alkalmas idősek otthona felépítésére. Ha a parlament jóváhagyja az előterjesztést, 2006 végén elkezdődhet a liget szomszédságában a kivitelezés.

 

 

 

Az új 100 férőhelyes Idősek Integrált Szolgáltató Centrum

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005. április 1.-én hozott 38/2005.(IV.01.) Kt. sz. határozatában döntött a 100 férőhelyes új idősek otthona pályázat benyújtásáról és sikeres pályázat esetén 15% önerő biztosításáról.

 Szentes lakóinak száma 30.839 fő, ebből 22% 60 éven felüli. A város Önkormányzata címzett támogatás igénybevételével szeretné ezt az intézményi formát megvalósítani, saját tulajdonú, zöldövezeti területén új épület létrehozásával, mely 100 fő bentlakásos és 50 fő nappali ellátását biztosítaná.

 

Az új intézmény kielégítené a hagyományos bentlakásos ellátás iránti igényeket 78 fő részére és 14 főnek biztosítana emelt szintű ellátást.

 A hagyományos ellátási formák mellett az új intézményben 2 olyan részlegeket alakítanánk ki, melyek teljesen újszerűek a bentlakásos idősotthoni ellátásban.

 

 

24 fős demens részleg

-kialakítása nyújtana lehetőséget az otthonon belül a demens betegek intenzív ápolására. A speciális egyéni ellátást igénylő, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket,  zavart magatartást mutató  ellátottak kerülnének ide. Az idősek otthonaiban lakók átlagosan 30%-nak demencia kórkép diagnózisa mindenképpen indokolja a fokozottabb gondozást, intenzív ápolást, személyre szóló egyéni foglalkoztatást. Csongrád megyében külön erre az ellátásra szakosodott részleg nincs, csak kísérleti jelleggel foglalkoznak demens ellátással.

 

24 fős rehabilitációs részleg

– Szentes egészségügyi szakemberei kiemelt hangsúlyt fektetnek a mozgásszervi megnyilvánulással kísért kórképekben szenvedő (krónikus arthrosis, protetizáltak, strokos, amputáltak stb.) rehabilitációjára, mely szakmai vélemény szerint 3-6 vagy több hónapot venne igénybe. Az idősek rehabilitációja nem megoldott sem a városban, sem a megyében. Erre nyújtana kiváló lehetőséget a szentesi idősek otthonában kialakított 24 férőhelyes rehabilitációs részleg  (mely intenzív gondozást és rehabilitációt nyújt meghatározott ideig azok számára, akik önmagukról időlegesen nem képesek gondoskodni).

– az egészségi állapot javulása után visszakerülhet családi környezetébe, vagy választhatja az intézményi ellátást.

– Az idősek rehabilitációs ellátása egyaránt csökkentené a kórházi ágyak és a tartós elhelyezést nyújtó ellátások igénybevételét. Az ápolási osztályokat tehermentesítené és megfelelő szakellátást nyújtana.

 

Az egymásra épülő, lépcsőzetes ellátást nyújtó rendszer biztosítja, hogy minden esetben a gondozott az állapotához igazodó ellátást a megfelelő ideig kapja.

Az új intézmény létrehozása  73 új munkahelyeket teremtene.

 

 

Várható eredmény:

Az európai normáknak megfelelő, a lakossági igényekhez igazodó új, 100 férőhelyes bentlakásos és 50 férőhelyes nappali ellátást biztosító integrált szolgáltató centrum létrejötte, melyben az ellátottak életminősége javul. Szentes város időseinek rég óhajtott vágya teljesülne, ha egy korszerű, új, helyi Idősek Otthonában  élhetnék le hátralévő életüket. A rehabilitációs részleg a társadalomba való integrálódást segítené, de már megismerkedhetnének egy új életforma lehetőségével is. A korszerű demens részleg a mentálisan hanyatló betegek ellátását humánusan, európai színvonalú ápolással biztosítaná.

 

Az Önkormányzat feladatellátási kötelezettségének magasabb szinten tudna eleget tenni. A civil szféra bevonásával hatékonyabb együttműködés jön létre a szociálpolitika szereplői között, s ez elősegíti az ellátotti jogok érvényesülését, a modell értékű programok elterjesztését.

 

73 fő részére új munkalehetőséget biztosítanánk.

 

 

 

Bekerülési költségbecslés:

 

100 férőhelyes Idősek Otthona + 50 férőhelyes Gondozási Központ:

Tervezett épület építési költsége:                                                               716.125 e Ft

Gép, berendezés, felszerelés                                                                      15.000 e Ft

Beruházás terveztetése:                                                                             39.050 e Ft

 

Összesen:                                                                                            1.150.787 e Ft + 25% ÁFA

 

A közművesítést az Önkormányzat finanszírozza. Költsége 100.000 e Ft + ÁFA. A zöldövezeti terület Szentes Város Önkormányzatának tulajdona.                    

 

A tervrajz kinagyítható!

 

Szentes, 2005. 09. 16.

 

 

.