Templomok Magyarországon

 

 

 

A Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség kiállítás megnyitóra várta az érdeklődőket a Szentesi Református Nagytemplom Templomi Galériájába, ahol Dr. Molnár László gyémántdiplomás jogász képeslevelezőlap gyűjteményéből rendeztek TEMPLOMOK MAGYARORSZÁGON című kiállítást 2005. augusztus 7-én, vasárnap.

 

 

 

A kiállítást Kőszegfalviné Pajor Klára a Magyar Képeslevelezőlap-gyűjtők Országos Egyesületének elnöke az alábbi gondolatokkal nyitotta meg:

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

A Képes-levelezőlapgyűjtők Országos Egyesületének elnökeként, a Magyar Kultúra lovagjaként, megkülönböztetett figyelemmel fordulok minden olyan eseményhez, amely a kulturális örökség ápolását és gazdagítását, a képes-levelezőlapok népszerűsítését eredményezi.

„A kultúrát a legtágabb értelemben ma úgy fogjuk fel, mint egy társadalom, vagy egy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető jegyeinek összességét. A művészeteken és a bölcsészeten kívül magában foglalja az életmódot, az emberek alapvető jogait, az értékrendszereket, a hagyományokat és a hitet. A kultúra teszi képessé az embert arra, hogy végig gondolja önmagát. Neki köszönhetjük, hogy sajátosan emberi, gondolkodó, kritikus és erkölcsileg elkötelezett lények vagyunk. Általa különböztetjük meg az értékeket és vagyunk képesek választani. Segítségével fejezi ki magát az ember és tudatosul önmaga számára, látja befejezetlenségét, kérdőjelezi meg saját alkotásait, keres fáradhatatlanul új értelmet a dolgoknak és hoz létre önmagát felülmúló műveket."

 

 

 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy dr. Molnár László szentesi gyűjtő „Templomok Magyarországon” címmel megnyíló képeslevelezőlap kiállításán szólhatok a képes-levelezőlapokról, a képeslevelezőlap szerelmeseiről, a gyűjtőkről és természetesen Laci bácsiról.

Első gondolatom a köszöneté. Megköszönöm Szentes Város Református Egyházközösségének, hogy helyet ad ennek a kiállításnak.

A képes-levelezőlapok nagy-részének művelődéstörténeti jelentősége van.

A képes-levelezőlapok nem csak üzenetet hoznak – visznek a távolban lévő ismerősöktől, hanem általuk beutazhatjuk a világot, felújíthatjuk és kiegészíthetjük ismereteinket a természetes és épített örökségünkről, betekinthetünk a művészetek világába, megcsodálhatjuk elődeink viseletét.

Á képeslevelezőlap az esztétikai élményen túl az ismeretszerzés forrása is. Szimbolikus és hű tükörképe annak a kornak, ízlésnek, amely megjelentette.

 

 

 

Megható az első világháború poklában békésen beszélgető, az otthonról érkezett csomagot bontogató katonák látványa a régi képes-levelezőlapon. Ez a jelenet nem hadijelentés, hanem sokkal inkább a remény és a bíztatás jele volt. Ennek igazolására egy konkrét példa:

Általam csak a történelemkönyvekből megismert II. világháborús éveket érzékelhető közelségbe hozta Karai Sándor, a II. világháború haditudósítója. Ő egy országos felhívásnak eleget tévő honleány képeslapjának köszönheti élete értelmét. Azt, hogy megtalálta élete párját, akivel a mai napig békében, boldogságban élnek együtt gyermekeik és unokáik örömére.

Egy-egy település részletét, nevezetes épületét és a szép tájat bemutató képes-levelezőlapot már csak azért is szívesen megveszik az emberek, mert tudják, hogy az általuk készített fotók messze elmaradnak a művész által készítettől.

Máskor a képes-levelezőlap vásárlása azért is szükséges, mert tilos a fényképezés, vagy éppen a templomok belsejének fotózása amatőr számára nagyon nehéz.

Egy-egy szép képeslevelezőlap azonban gazdag mögöttes tartalmat is hordoz. A küldő személyiségének felelevenítése, kézírásának megcsodálása, de olykor maga a dátum is elegendő ahhoz, hogy megelevenedjenek képes-levelezőlapjaink és szóljanak hozzánk.

A képes-levelezőlapok lehetőséget adnak arra, hogy a kirándulás és az ünneplés perceit ismételten átéljük.

Képes-levelezőlapot mindenki gyűjt, de legalábbis megőriz egyet   egyet emlékként. Az elmúlt években a működésileg önállóvá váló kisfalvak önkormányzatai, polgármesteri hivatalai — a gyűjtők örömére - egyre több képes-levelezőlapot adtak és adnak ki, melyek jelentősen gazdagították, illetve gazdagítják a képes-levelezőlap kínálatot.

Kedves Vendégeink! Önök a kiállításon a képes-levelezőlapok mesebeli gazdagságából láthatnak ízelítőt, amely azt bizonyítja, hogy képes-levelezőlapot kapni ma is öröm.

Sajnos napjaink olcsó SMS-einek világában, a drága és egyre megbízhatatlanabb posta kezdi leszoktatni az embereket a képes-levelezőlapok küldéséről.

Ma még nem lehet tudni, hogy mennyit ártottak a képeslevelezőlap értékének és küldetése gyakoriságának a korunk nem mindennapi „zsenije” által kitalált Balatoni éjszaka című tiszta fekete képeslap és a különböző erotikus vagy úgynevezett vicces lapok megjelenése.

Véleményem szerint ezek már nem a művész jól megkomponált alkotását mutatják, hanem sokkal inkább az értéktelenség terjedésének példái, ügyeskedő kortársaink szellemi színvonalának tükrei. Valószínű, hogy a XX. század a fizika, Eistein évszázada volt a képes-levelezőlapok nagy korszaka.

Ugyanakkor bízom benne, hogy témájában szélesedve, anyagában és előállítási technológiájában korszerűsödve, megőrzi a képes-levelezőlapot a XXI. század az informatika, Neumann János évszázada is.

Hiszem, hogy ezen az sem változtat, hogy korunk rohanó világában már nem üzen a kézírás, mert forgalomba kerültek olyan képes-levelezőlapok, amelyeken csak „ixelni” kell az üzenetet, de napjainkban már sajnos a korábban szigorú törvényi határok közé szorított, művészeti ágként elismert bélyeg helyett jó, pénzért saját képmásunkat is „felragaszthatjuk” a képes-levelezőlapra, vagy a borítékra.

A világhálón továbbított képek intenzív terjedésének korszakában megrendezett kiállítás nemcsak a sokszínű képes-levelezőlapot népszerűsíti, hanem a gyűjtőt, a szenvedélyt, az emberi találékonyságot is dicséri.

 

 

 

Laci bácsi 84 éves. Itt Szentesen, a Koszta József utcában lakik. A Szentesi Városi Ügyészség nyugalmazott vezetője. Több mint 30 éve kezdte a rokonoktól kapott képeslapokkal a gyűjtést, de igazi gyűjtőnek 1986-tól vallja magát, amikor először vett részt Szombathelyen, a Képeslevelezőlap Gyűjtők Országos kiállításán és találkozóján, majd amikor a jogszabályok lehetővé tették és 1989. augusztus 20-án megalakult Szombathelyi székhellyel a Képeslevelezőlap-gyűjtők Országos Egyesülete, Laci bácsit is beválasztották a vezetőségbe.

Ezt követően minden országos kiállításon és gyűjtőtalálkozón részt vett. Kezdetben mindent gyűjtött, később rájött arra, hogy ez lehetetlen, ezért témát választott. Fő területei: a történelmi városképek, templomok és templombelsők, alkalmi és a XX. század eleji képes-levelezőlapok világa. A legtöbb képes-levelezőlapot levelezés útján szerezte. Vásárolni és cserélni is szokott, bár ez utóbbival már gondjai vannak, mert csereanyaga elfogy. Laci bácsi képes-levelezőlap gyűjteményét már több mint 10 ezer darab alkotja. Minden, számára új képes-levelezőlapnak örül, hiszen a képes-levelezőlapok rendezése, feldolgozása közben sokat lehet tanulni, mint azt a közmondás is tartja: „A jó pap is holtig tanul.”

A gyűjtők — így Laci bácsi is - azok, akik időt, pénzt és fáradságot nem kímélve ápolják kulturális örökségünket. A gyűjtők azok, akik a kicsit is megbecsülik. Ezért legyenek ők mindannyiunk példái. Kívánom, hogy ez a kiállítás is ösztönözzön mindenkit arra, hogy örömüket leljék a gyűjtőmunkában és legyenek a civil közösségünk, a képes-levelezőlapgyűjtők egyesületének tagjai.

Végezetül őszinte szívvel gratulálok a szervezőnek és rendezőnek, valamint Laci bácsinak.

Abban a reményben nyitom meg e kiállítást, hogy a képeslevelezőlap még hosszú évtizedekig gyarapítja az általános műveltséget, szórakoztat és elgondolkodtat.

Tudom, gyűjtők minden időszakban voltak és lesznek. Azonban korunkban sokkal nagyobb gondot kell fordítani, jobban kell figyelemmel kísérni egymást, egy-egy gyűjtemény sorsát. Vigyázzunk, hogy az egy emberöltő során összegyűjtött és rendszerezett gyűjtemények ne menjenek egyik napról a másikra veszendőbe. Ne kerülhessenek illetéktelenek, a valós értéküket nem ismerők kezébe.

A veszély nagyobb, ezért napjainkban sokkal jobban kell figyelnünk egymásra, gyűjtőtársainkra mint korábban.

Hiszem, hogy ez az oda- és egymásra figyelés jellemzi majd a jövőben is a képes-levelezőlapok szerelmeseit, a gyűjtőket, és az egyesület tagjait.

Szentes, 2005. 08. 09.

 


 

Kapcsolódó oldalak:

 

Exkluzív szentesi képeslapokról: (fejlesztés alatt!) http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2005/exkluziv/szentesi-kepeslapok.htm

 

Molnár Laci bácsi unokája csinált egy honlapot a nagyapjáról, pontosabban az Ő képeslapgyűjtő szenvedélyéről http://drmolnarlaszlo.freeweb.hu/ 

 

.