Sankt Augustin és Szentes
Együttműködési megállapodásának aláírása

 

Ünnepélyes keretek között írta alá 2005. május 27-én a Városháza dísztermében Klaus Schumacher és Szirbik Imre polgármesterek a német Sankt Augustin és Szentes közötti testvérvárosi „Együttműködési megállapodást”.

 

 

 

A több éve tartó partnerkapcsolatok, cserelátogatások, hivatalos delegációcserék keretében ismerkedett meg Sankt Augustin és Szentes városa az együttműködés lehetőségeivel, melynek eredményeként „Együttműködési megállapodás” aláírását kezdeményezte testvérvárosunk.

Nemcsak a két település polgármesterét fűzi egymáshoz baráti viszony, hanem művészeti csoportok, civil szervezetek és magánszemélyek kerültek partneri kapcsolatba az elmúlt években.

 

 

 

Sankt Augustin Bonnal átellenben, a Rajna partján fekszik. Modern városközpont, pezsgő sportélet, fiatalos lendület jellemzi a négy faluból összenőtt települést. A rendszerváltást követően Szentes és Sankt Augustin testvérvárosi kapcsolatok létesítését kezdeményezte, majd az Észak-Rajnai és Westfáliai Városok Szövetsége közreműködésével, 1992-ben kezdődött el a városok közti levelezés. Kezdetben az együttműködés a sport, a zene és az iskolai diákcserékre terjedt ki, majd fokozatosan kibővült az idegenforgalmi, karitatív munkával és a kulturális csereprogramokkal.

 

 

 

A városok küldöttségei évente kölcsönösen részt vesznek a másik település kiemelkedő helyi rendezvényein, kulturális és sportfesztiváljain. A német és a magyar városok polgármestereinek személyes találkozásai jó hatással vannak az együttműködés fejlődésére. Folyamatos a programcsere a két zeneiskola és a művészeti csoportok között. A Petőfi Sándor Általános Iskolának testvériskolája van Sankt Augustinban, a Horváth Mihály Gimnáziumnak 1995 óta folyamatos és intenzív kapcsolata van a Rhein-Sieg Gimnáziummal.

 

 

Szirbik Imre polgármester beszéde ITT hallgatható meg!

 

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, illetve német partnere között évenkénti váltásban rendeznek hangversenyeket. VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség testvértelepülési keretek formájában kapcsolatot tart a németországi Sankt Augustin Jugendparlamentjét segítő önkormányzati és civil szervezettel. Közvetlen kapcsolatfelvételre került sor a német és a szentesi evangélikus egyházközösség között.

 

 

Klaus Schumacher polgármester beszéde ITT hallgatható meg!

 

Sankt Augustinban és Szentesen is megalakult a német-magyar, illetve magyar-német baráti társaság, mely elősegíti az intenzív kapcsolattartást. Sankt Augustin és Szentes testvérvárosok lakosai minden eszközzel a jó kapcsolatok elmélyítésén fáradoznak.

 

 

 

 

A több mint 10 éve tartó testvérvárosi kapcsolatot a Képviselő-testület szavazatával megerősítette és elfogadta az „Együttműködési megállapodás”-t, és felhatalmazta Szentes város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.

 

 

 

 

Az együttműködés kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatokra épít, amely szolgálja a két település lakóinak érdekeit és a baráti kapcsolatok további fejlesztését.

A városok hasznos munkavégzésükkel kívánnak hozzájárulni a magyar és a német nemzet közötti széleskörű együttműködéshez.

 

 

Ryszard Bogusz                                                                         Fehér László

                    Skierniewice polgármestere                                     Bácskatopolya képviselőtestületének elnöke

Testvérvárosi települések képviselőinek beszéde
ITT hallgatható meg!

 

           Dénes Ildikó                                                                                 Brigitte Schidt (jobbról)

                 Újszentes község tanácsosa                                  a Sankt Augustini testvérvárosi egyesület elnöke

 

 

 

A testvértelepülési szerződés aláírása szentesítette az egyenrangú felek egymáshoz való tartozását. Az EU himnuszának, Beethoven Örömódájának felhangzása pedig méltó keretet adott mindehhez, Szentes régebbi testvérvárosainak képviselői jelenlétében.

 

 

 

I. Az együttműködési megállapodás keretében a két város kölcsönösen az alábbiakban állapodott meg:

1. Elősegítik az iskolák közötti kapcsolatok kialakulását és fejlődését úgy, hogy az alkalmas legyen: - a megismerés és a barátság eszméinek elmélyítésére, - a művészeti, az általános és középiskolák együttműködésére, - a tanulmányi-, sport- és más versenyek, valamint rendezvények szervezésére, - a pedagógusok szakmai együttműködésére.

2. Megszervezik a különböző művelődési, művészeti és sport rendezvények cseréjét és elősegítik, hogy a csoportok megismerjék egymás kulturális életét.

3. Segítik a civil szervezetek közötti kulturális és karitatív együttműködést.

4. A tájékoztatás területén bővítik a helyi újságok, a helyi rádiók és más tájékoztatási eszközök közötti kapcsolatokat, valamint a másik településről szóló információk terjesztését hazájukban.

5. A településeket bemutató és népszerűsítő kiadványokat kölcsönösen eljuttatják az együttműködő partnereknek.

6. Elősegítik a kereskedelmi-gazdasági információcsere áramlását, a már meglévő kapcsolatok erősítését és új kapcsolatrendszerek kialakulását a vállalkozások között.

7. Segítséget nyújtanak a partnerek kiválasztásában a kereskedelmi-gazdasági kamarák együttműködéséhez.

8. Támogatják az információ- és tapasztalatcserék kialakulását a turizmus, a környezetvédelem és városfejlesztés területén.

9. Erősítik a kommunikációs együttműködést az egészségügyi és szociális szakoktatás területén.

10.Nemzetközi pályázatokon való eredményes szereplés céljából közös tapasztalatcseréken vesznek részt, együttműködnek a projektek kidolgozásában, különösen a strukturális, művelődési, szociális és oktatási alapok terén.

 

Sankt Augustini zeneiskola koncertje

 

 

 

Az ünnepi testületi ülés után a résztvevők átvonultak a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermébe ahol a Sankt Augustini zeneiskola szimfonikus zenekarának koncertjét hallgathattuk meg.

 

 

 

 

 

Az ünnepi aláíráshoz kapcsolódóan 2005. június 4-én, szombaton 18.00 órakor Ünnepi Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó szerveznek a Szentesi Művelődési Központ szabadtéri színpadán ahol fellép a Musikverein Siegklang Sankt Augustin – Meindorf, a Csengelei Fúvószenekar és Mazsorett Csoport, Szentes Város Fúvószenekara és közreműködik a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SWIVEL tánccsoportja

 

A műsor előtt menetzene a Kossuth utcán 17:30-tól.

Rossz idő esetén a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban kerül sor a rendezvényre

 

Szentes, 2005. 05. 31.

 

.