Művészetek otthona lesz

Megmenekül a Gólyás-ház

 

 

 

2005. április 6-án Szirbik Imre szentesi polgármester és Szilágyi Géza újszentesi (RO) polgármester kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatót, miszerint Szentes Város Önkormányzata Újszentes Helyi Tanácsával együttműködve 2004-ben pályázatot nyújtott be a PHARE CBC Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés című programra. A pályázat célja a szentesi Mátéffy-Burg féle „Gólyás Ház” Művészetek Házává történő alakítása volt, kiemelve a két település közötti kulturális kapcsolatok kiszélesítését is. A PHARE CBC programon a megvalósításra 299 979 Eurot nyert a város, mely a projekt 81%-át fedezi. A fennmaradó részt az önkormányzat biztosítja.

 

 

 

A program során Szentes az Újszentessel már meglévő kulturális kapcsolatait kiszélesítheti és új alapokra helyezheti – azáltal, hogy a Művészetek Házában kialakított műhelyekben Újszentesről érkező népművészek mutathatják be tudásukat és művészetüket, illetve ideérkezve megismerhetik Szentes és térsége művészeinek munkáját, tudását. Közösen adhatják át az érdeklődők felé a tudást, a művészet szeretetét, a hagyomány tiszteletét és így új értékeket adhatnak a jövő nemzedékének vagy a feledésbe merült értékek pozitív érzetét hozhatják vissza az idősebb korosztályoknak. A Művészetek háza kialakításának elsődleges célja a kulturális örökségünk részét képező népművészet különböző ágainak összefogása, mely összefogás által új turisztikai termék kerül bevezetésre.

 

 

 

A projekt kialakításán a projekt menedzser irányítása alatt öt szakértő dolgozik majd. A program során felújításra kerül a műemlék védelmi épület, kialakítása és berendezése a népművészeti műhelyeknek megfelelően történik. A pincében konferencia, oktató terem berendezésére kerül sor. A kézműves mesterségek kiválasztásakor a fő szempont Szentes és Újszentes kulturális hagyományainak bemutatása, fenntartása volt. A Művészetek Házába bemutatkozására kerülő kézműves mesterségek: fazekasság, fafaragás, nemezelés, szövés, vessző-, gyékény-, nád feldolgozás, hímzés és csipkeverés. A „Művészetek Háza” célcsoportjai a gyerekek, fiatalok, akik kézműves oktatás, táborozás, iskolai kirándulások során látogatnak el a Művészetek Házába; valamint a felnőtt korosztály, akik egyaránt érdeklődnek a kézműves mesterségek iránt.

A projekt megvalósítása a támogatási szerződés aláírása után kezdődik, melyre várhatóan 2005. május 3-án kerül sor. A Művészetek Házát 2006. őszétől látogathatják az érdeklődők.

Szentes, 2005. 04. 07.

.