Látogatás nagyjaink sírjainál

 

 

 

Szentesről küldöttség utazott fel Budapestre a Fiumei úti temetőbe, hogy az emlékezés koszorúját elhelyezzék Szentes jeles személyiségeinek sírjainál.

Évekkel ezelőtt határozta el a szentesi önkormányzat, hogy rendbe hozatja a település neves szülötteinek síremlékét a fővárosban. A Fiumei úti temetőben már korábban felújították a Kurca-parti településen 1809-ben született kiemelkedő történetíró, csanádi püspök és később vallás- és közoktatásügyi miniszter, Horváth Mihálynak a nyughelyét.

 

 

 

Ebben az évben sikerült rendbe hozatni az 1823-ban Szentesen született színész, Tóth József sírját is.

Kovács Árpád restaurátortól megtudtuk, hogy mit is kellett elvégezni Tóth József sírján, hogy az ismét a régi fényében pompázzon.

- A síremlék nagyon rossz állapotban volt, mert puha Sóskuti mészkőből készült. A puhaság miatt gyorsan és könnyen kikezdte az időjárás és kezdett szétcsúszni a sírkő.

Először ezt a szétcsúszást kellett helyreállítani, utána a szétporladt részektől megszabadítani a sírt. Ezután következett a hiányok pótlása, melyet patinálással kellett újra egyszínűvé varázsolni, hogy a pótlás ne legyen szembetűnő.

Az oszlopfőn található egy sziléziai márványtömb, amely szintén megkopott és ebből közel 1 cm-t kellett lecsiszolni, majd a feliratokat újra vésni.

 

 

 

A városi küldöttség a temetői látogatás során nem csak Horváth Mihály és Tóth József sírjára helyezte az emlékezés koszorúja, hanem az Alföld festőjének Koszta József sírjára is.

 

 

Szentes, 2005. 11. 08.

.