Búcsú dr. Sípos Ferenctől

 

 

A sors akarata nyomán 2005. október 31-én Dr. Sipos Ferenc ny. osztályvezető főorvos, önkormányzati képviselő, a Csongrád Megyei Közgyűlés volt tanácsnoka eltávozott közülünk. Az Úr véget vetett emberi terveinek, szándékainak és véglegesen búcsút vett családjától, barátoktól, kollégáktól.

 

Dr. Sipos Ferenc 1938. szeptember 04-én született Budapesten. A család 1946-ban költözött Szentesre. Általános és középiskoláit már Szentesen végezte, 1957-ben érettségizett a Horváth Mihály Gimnáziumban. A családi hagyományokat követve érdeklődése az orvosi pálya felé irányult. Édesapja a város köztiszteletben álló szemorvosa volt.

Egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 1963-ban kapta meg orvosi diplomáját. A diploma megszerzése után a szentesi kórház Gyermekosztályán lett segédorvos, majd alorvos. 1967-ben szakorvosi vizsgát tett csecsemő és gyermekgyógyászatból. 1969-ben adjunktusi kinevezést kapott. 1970-ben a fertőző betegségek szakorvosa lett. 1975-től a Fertőző osztály osztályvezető főorvosa volt egészen 2003. május 31-ig. Szakmai tevékenységét 1983-ban Kiváló Munkáért kitüntetéssel ismerték el.

 

 

Nyugdíjazására 2005-ben került sor, de a szentesi kórház nyugdíjas orvosként is igényt tartott több mint négy évtizedes szakmai tudására, tapasztalatára. A sors azonban 2005. október 31-én véget vetett az emberi terveknek, szándékoknak, Sipos főorvos úr véglegesen távozott el első és egyetlen munkahelyéről. Áldozatos orvosi hivatása mellett jelentős közéleti tevékenységgel is hozzájárult az emberi életek jobbításához.

1990-től politikai szerepvállalásával a megyei és városi képviselő-testületek meghatározó egyénisége volt. Alelnökként, tanácsosként, mint politikus és az egészségügyet, a szociálisan rászorulókat, az elesetteket szolgálta. Lánglelkű szorgalmazója volt az idősek otthona megépítésének. Személyes kezdeményezésére jött létre a 90-es évek közepén az Együtt Szentesért Egyesület, amely civil szervezetként ápolja Szentes város polgári hagyományait.

 

 

Katolikus búcsúztatása gyászmise keretében 2005. november 12-én volt a Szent Anna templomban.

Szentes, 2005. 11. 15.

.