"In memoriam Csúcs Ferenc"

"Csúcs"-találkozó a múzeumban

 

 

A Koszta József Múzeumban 2005. október 8-án "Im memoriam Csúcs Ferenc" címmel nyílt meg a Szentesen született szobrászművész életét és munkásságát bemutató kiállítás.

A megnyitón Szabó János József múzeumigazgató kiemelte, hogy ez a nap nem csak azért fontos, mert megnyílik az emlékkiállítás, hanem azért is mert, éppen ezen a napon csak 100 esztendővel ezelőtt született Csúcs Ferenc.

A kiállítást Oltyán Lajos Szentes Város Képviselő-testülete Oktatási és Művelődési Bizottságának elnöke nyitotta meg.

 

Egy képek a kiállításon megjelent Csúcs leszármazottak:

Csúcs Béla, Csúcs Attila, Csúcs Dalma, Csúcs Tibor, Csúcs Béla

 

 

Csúcs Ferenc szobrászművész

(Szentes, 1905. okt. 8. - Törökbálint, 1999. jún. 24.)

- részlet Szentes Helyismereti Kézikönyvéből -

 

 

1905. október 8-án született Szentesen, 1916-tól 1920-ig a Horváth Mihály Gimnázium tanulója volt.

 

Az idõs mester vallomása szülővárosáról:

"Szentesen - sajnos - születésemtõl fogva 15 éves koromig éltem. Gyermekkoromból elõvillannak néhai örömképek, Karácsonyok, nagy gyaloglások - megismerni a várost. legjobb emlékeim a gimnáziumi 4 osztály elvégzéséig tartanak. Szeretett Matyó tanár osztályfõnökünkhöz, a nagy hazánkhoz, a magyar nyelv: Arany Toldijához, és a latin nyelvhez-, szerettem a matekot is és a ligeti sportpályát, lubickolni a strandon, ahol úszni is megtanultam. "

 

Budapesten a műötvösség kitanulása után Vignali Rafael öntödéjében volt segéd. Erős vágyat érzett, hogy saját szobrain dolgozhasson, ezért nagy szorgalommal járt az Iparművészeti Iskola esti tanfolyamára Lux Elekhez mintázni. 1927-ben iratkozott be a Képzõművészeti Fõiskolára, ahol Szentgyörgyi István növendéke volt 1933-ig. 1932�1934-ig fõvárosi és római ösztöndíjas volt. Rómában az Accademia di Belli Arti szobrászati osztályán alkotott Angelo Zanelli professzornál, és tanulmányozta Nápoly, Firenze valamint Velence művészeti emlékeit, múzeumainak gazdag anyagát. Olaszországból való hazatérésével kezdődött el termékeny alkotói periódusa, melyet a II. világháború szenvedéssel, fájdalommal teli időszak megakasztotta, a katonaság és hadifogság elszakította az alkotómunkától. Újrakezdéskor elsősorban kenyérgondjain kellett enyhítenie.

 

 

Csúcs Ferenc már Olaszországban elkötelezte magát érzelmileg az érmészetnek. Az olasz reneszánsz természetes szépsége, az élet lüktetését megragadó reliefek szellemisége rabul ejtette. A hagyományos tökéletességre való törekvés és a modern kor irányzatainak keveredésébõl alakult ki a szobrász egyéni stílusa. A plasztika és a tipográfia szerves egészet alkot érmein. Emberi kézhez, tenyérhez illõ léptékû bronzain legszívesebben történelmünk nagyjait és nemzeti mûvelõdésünk kiváló képviselõit mintázta meg: IV. Béla, Mátyás, Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Csokonai, Ady, Bartók, Madách, Koszta.

 

.