„Zöld Forrás” a forrás

 

Az Önkormányzat négy környezetvédelmi pályázata is nyert az elmúlt esztendőben. Ennek köszönhető, hogy az önrész hozzáadásával húszmillió forintot meghaladó összeget fordíthat a város európai uniós normák teljesítésére - mondta Szűcs Lajos alpolgármester a 2005. január 11-én megtartott sajtótájékoztatóján.

 

 

 

 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi „Zöld Forrás” programján elnyert összegek nyújtanak lehetőséget, hogy megvalósuljon a Szentes, Nagyvölgy bel- és csapadékvíz elvezető csatorna tisztítása, új szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése, közterületen elhagyott hulladék begyűjtése és megfelelő kezelése valamint por- és zajterhelés csökkentése parkerdő telepítésével a Nagyhegyszéli részen, de ne ugorjunk annyira előre nézzük sorjába a pályázatokat.

 

 

Nagyvölgy bel- és csapadékvíz elvezető csatorna tisztítása

Önerő: 200 eFt    Pályázott összeg: 2.000 eFt    Összesen: 2.200 e Ft.

 

 

 

A Szentes, Nagyvölgy bel- és csapadékvíz elvezető csatorna 3 km-es városi szakaszának meder- és parttisztítását tartalmazó pályázat tartalma:

- az érintett csatornaszakasz állapotának, az elszállítandó hulladék összetételének és mennyiségének felmérése

- az elszállítandó hulladék szelektív gyűjtése (külön a „szemetet” és lomot, valamint külön a komposztálható kaszálékot, iszapot),

- a lerakással ártalmatlanítandó hulladék kezelése,

- az iszapdugók megszüntetése,

- az elgazosodott, cserjésedett part kaszálása.

A komposztálandó iszap és kaszálék kezelése a Szentes – Berki Regionális Hulladéklerakó Telep területén történik.

Garantálható eredmény: javul a város egyik legjelentősebb zöldterületének környezeti állapota, javul a belvíz biztonság, megszűnik a jelenleg több mint 3 km-es illegális hulladéklerakó.

 

 

Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése

Önerő: 3.125 eFt Pályázott összeg: 25.000 eFt Elnyert összeg: 12.500 eFt Összesen: 28.125 eFt

 

 

 

Szentes város területén megvalósuló fejlesztés:

- 20 db négyfrakciós szelektív hulladékgyűjtő közterületre telepítése,

- 1 db 8 m3-es, új tömörítő lapos szelektív hulladékgyűjtő jármű üzembe helyezése /a jármű elsődleges feladata, hogy a 34 db gyűjtősziget edényzetét járatszerűen ürítse, másodlagos feladatként lakossági biohulladék gyűjtőjárat funkciót látna el/,

- a szelektíven gyűjtött hulladék tovább hasznosításra kerül.

 

Szegvár nagyközség területén:

- 5 db négyfrakciós szelektív hulladékgyűjtó sziget kialakítása.

 

 

 

Garantálható eredmény: A szelektív hulladékgyűjtő – és a biohulladékgyűjtő járat 35-40%-kal csökkentheti a Szentes – Berki Regionális Hulladéklerakó Telepen lerakásra kerülő hulladék mennyiséget, megfelelő háttér alakulhat ki a szelektív hulladékkezelési rendszer középtávú fejlesztéséhez.

 

 

Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése és megfelelő kezelése

Önerő: 1MFt Pályázott összeg 1 MFt Összesen: 2 MFt

 

 

 

Szentes területén 1996 óta működik a települési szilárd hulladék közszolgáltatás. Az önkormányzat Városellátó Intézménye végzi a települési szilárd hulladék begyűjtését, szállítását és kezelését – Szegvár Nagyközség közigazgatási területén is -, valamint a Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó Telep üzemeltetését.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján évente, a lakosság bevonásával a Városellátó Intézmény és a Közterület-felügyelet közös „nagytakarítást” végez Szentes város közigazgatási területén. A program során a város közterületein elhagyott hulladék begyűjtésére és elszállítására kerül sor – az előző év tavaszán szervezett „tavaszi nagytakarítás” mintájára.

A pályázat megvalósulása esetén a támogatás kisebb részét a sikeres mozgalom elősegítésére, illetve folytaltására fordítjuk, megtisztítva ezzel a város közterületeit, javítva Szentes környezeti állapotát és városképét.

Az Önkormányzat másik és egyben nagyobb problémáját a hulladékgazdálkodás terén az illegális hulladéklerakók jelentik. Az illegális lerakók felszámolásával jelentősen javulni fog a környezet állapota és a lakosság komfort érzete.

 

 

Por- és zajterhelés csökkentése (Nagyhegyszéli parkerdő)

Önerő: 580eFt Pályázott összeg: 580 eFt Összesen: 1.160 eFt

 

 

 

Az akció keretében a Nagyhegyszéli úton 300 db őshonos fa közmunkásokkal történő telepítése valósulhat meg: a Nagyhegyszéli parkerdőbe 30 db kislevelű hárs 150 db magyar kőris 30 db vadkörte 30 db májusfa 30 db mezei juhar 30 db tatárjuhar egyszeriskolázott, szabadgyökerű növények kerülnek telepítésre, továbbá az Ilona-parti parkerdőnél fasorral kívánják lezárni a telkeket a zaj- és porszennyezés csillapítására

Szentes, 2005. 01. 12.

.