Bugyi István Emlékérem - 2005

 2005. évben Dr. Molnár Gyula belgyógyász főorvos vehette át

 

 

A Dr. Bugyi István Kórház január 27-ei tudományos ülésén vehette át Dr. Molnár Gyula szentesi kórház belgyógyász főorvosa a 2005. évben neki ítélt Bugyi István Emlékérmet.

Ezt az elismerést a kórház 1988-ban alapította a szentesen működő orvosok számára, akiknek kiemelkedő tudományos munkássága, vagy életműve méltó folytatása Bugyi István munkásságának.

 

 

 

 

 Curriculum vitae

DR. MOLNÁR GYULA belgyógyász főorvos pályaképe

Erdélyből 1949-ben áttelepült tisztviselő család sarja. Máramarosszigeten született 1943. január 3-án. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizik 1961-ben. Osztályidegenként - apja főjegyző volt - évekig nem veszik fel az orvosegyetemre.

Egy évig hivatásos favágó, majd három évig mentőápolóként dolgozik. Négy évi munka után 1965-ben nyer felvételt a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, ahol orvosdoktori oklevelet szerez 1971-ben. Egy évi körzeti orvosi munka után meghívást kap Dr. Máté Konrád tanár Úr és Dr. Kispál Mihály főorvos Úr nagylelkűsége folytán a Szentesi Kórház belgyógyászati osztályára. 1977-ben belgyógyász szakvizsgát tesz. Ezt követően kórháza pár évig „kölcsön adja" Eperjes és Fábiánsebestyén községeknek, ahol mint körzeti főorvos tevékenykedik. 1982-ben Dr. Bod Péter igazgató Úr és a városi vezetés „unszolására" visszatér, s mint belgyógyász főorvos dolgozik a járóbetegellátásban.

1997-ben foglalkozás egészségügyi szakvizsgát tesz, s ugyanekkor pályázat útján kinevezik a Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórház-Rendelőintézetben igazgató főorvosnak, s egyúttal a Kórház igazgató helyettesének. Kérésére 2003. nyarán felmentik a rendelőintézet igazgatósága alól. Három gyermek édesapja.

 

Cikkei: Csongrád Megyei Egészségügyi Intézmények Tudományos Közleményei

              Szeged, 1976. - Egy dominánsan öröklődő kórforma kiterjedt családvizsgálata /Kispál Mihállyal/

              Orvosi Hetilap 1977.31. - Osler-kóros beteg családvizsgálata /Kispál Mihállyal/

              Orvosi Hetilap 1978.27. - Osler-kóros beteg családvizsgálata - Reflexiók - válaszadás /Kispál Mihállyal/

 

 

 

Az orvosi hivatás mellett egész életét végigkísérte a vöröskeresztes mozgalomért kifejtett karitatív, közéleti és kulturális tevékenysége.

1962. óta a Magyar Vöröskereszt tagja, a '70-es évek közepétől járási alelnök-elnök, 1984-től a járások megszűnésével a területi vöröskereszt elnöke. 1987-től a VK Országos vezetőségének, majd Végrehajtó Bizottságának tagja. 1992-től a Magyar Vöröskereszt alelnöke.

1989-ben Együtt a Véradókért- Szentesen alapítványt hoz létre az országban elsőként, melynek alaptőkéje a mai napig közel négy millió forint. Jelenleg is az alapítvány kuratóriumának elnöke. Ugyanezen évtől az egyházakkal közösen karácsonyi jótékonysági koncertet szervez a szegények megsegítésére. Ez a hagyománya mai napig él. 1990-t61 Szegényekért alapítványt létesít. Aktívan részt vállal a román forradalom kirobbanásakor, segélyküldeményeket indít Aradra, Temesvárra, Háromszékbe. Testvérszervezeti kapcsolatot létesít a Vajdasági - Bácskatopolyai Vöröskereszt szervezettel. A jugoszláv háború kirobbanása után segélyeket juttat a vajdasági lakosok, kórházak megsegítésére. Későbbiekben mindezekért meghurcolják. 1993-ban Média-díjat alapít, a kuratórium elnöke lesz. Számos emlékplakett, kitüntetés mentora. Két ízben az árvízkárosultak megsegítésére könyv aukciót szervez Budapesten. Az Orvosok a Rákbetegekért - Szentesen Alapítvány kuratóriumának elnöke. A Magyar Üzemegészségügyi Orvosok Tudományos Társaságának elnökségi tagja, az Alföldi Szekció elnöke. A Magyar Bibliofil Társaság alapító tagja, Szabadidő Sport Klub és vadásztársasági elnök. Számos helytörténeti munkában vesz részt, szerkesztője, menedzsere, társkiadója a Kurca parti vallomások című könyvnek. Bábáskodik képzőművészeti alkotások, szobrok születésében (Báró Harruckern János György, Dr. Tari Gábor, Dr. Papp László emléktábla). Szakmai utakon vesz részt több európai országban, Kínában, Dél-Afrikában, Kaliforniában, Mexikóban, Brazíliában.

 

1979-ben kimagasló véradásszervezői tevékenységéért a Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben részesül. A Magyar Vöröskereszt Érdemérem bronz, ezüst és két ízben arany érdemrend tulajdonosa. A délszláv polgárháborúban nyújtott segítségéért két ízben a Jugoszláv Vöröskereszt érdemérem ezüst és arany fokozata kitüntetésben részesül. Számos egyéb kitüntetés tulajdonosa.

2001-ben a Kórház Kiváló Orvosa.

Magas színvonalú gyógyító munkájának elismeréséül, valamint a vöröskeresztes mozgalomban kifejtett karitatív, közéleti, szociális és kulturális tevékenysége elismeréséül 2001-ben Szentes Városért Pro Urbe kitüntetésben részesül.

2003-ban a legmagasabb vöröskeresztes kitüntetést, a Vöröskereszt Csillagrendjét adományozzák munkásságáért.

 

 További elismerések a tudományos ülésen:

 

A kórház vezetése egyetértésben döntött arról, hogy HONORIS CAUSA EMLÉKÉRMET (tiszteletbeli emlékérem) adományoz a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DEOEC) Urológiai Klinikájának igazgatójának Prof. Dr. Tóth Csabának

 

 

 

Prof. Dr. Tóth Csaba 17 évig dr. Bugyi István kezei alatt dolgozott, és összesen 23 évig (1964-1987) szolgálta a szentesi betegeket. Ezután egy rövid (1988-1995) kecskeméti kitérő után (melyet így kommentált Tóth Csaba: áthívtak, és én átmentem) Debrecenben kötött ki. 1995 óta ott gyakorolja hivatását.

 

 

 

A Területi Kórház 2005. január 1-jén vette fel a Dr. Bugyi István Kórház nevet. A kórház névadójának a "Bugyi életmű" feldolgozásáért a kórház vezetése dr. Papp Zoltánt részesítette oklevél elismerésben. A 40 év alatti orvosok tudományos munkásságának elismeréseként dr. Gyovai Gabriella szülész, nőgyógyász részesült elismerésben és jutalmazásban.

 

 

dr. Papp Zoltán                                                               dr. Gyovai Gabriella

 

A 40 év feletti orvosok közül dr. Vajdovich István szájsebész főorvos vehette át az intézmény vezetése által odaítélt jutalmat, míg az eü. szakdolgozók közül Kovács Éva diabetikus munkáját ismerték el.

 

 

dr. Vajdovich István                                                               Kovács Éva

 

Szentes, 2005. 01. 31.

 

.