5. éves az Árpád-Agrár Rt.

 

Az Árpád Agrár Rt. 2005. január 28-án ünnepelte az Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet alapításának 45. és a részvénytársaság 5. évfordulóját. A program emlékkiállítással kezdődött az Apponyi téri irodaházban, ahol is fényképeken mutatták be azt az utat, amit a szövetkezet, valamint a jogutódja, az Árpád Agrár Rt. negyvenöt év alatt megtett. Az ünnepségen elsőként dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgató köszöntötte a megjelenteket.

 

 

 

Kedves Vendégeink, igen tisztel Alapítók!

Köszönöm valamennyiüknek, hogy elfogadták meghívásunkat a távolabbról érkező vendégeinknek, hogy e zord időjárási és útviszonyok mellett is feláldozták a mai napot arra, hogy legalább felvillanásaiban megismerkedjenek velünk együtt visszatekintsenek egy 45 évvel ezelőtt 200, ma több mint 750 családot közvetlenül érintő 1000 fős közösség munkájával. Mai feladatunk és lehetőségünk, hogy ebben a rohanónak nevezett világban egy percre megállni, számot vetni. Megismerni mi a hozadéka és mi a deficitje az elmúlt évtizedeknek, leginkább az elmúlt 5 esztendőnek. Mi itt élők minden esztendőhöz úgy fogunk, abban reménykedve, hogy az előző évi munkánkkal, teljesítményünkkel már túljutottunk a nehezén. Azután egy évvel később, megint így gondoljuk és új reményekkel, de ismerve meglévő adottságainkat és korlátainkat is ismét nekifogunk. Naponta a részesei vagyunk egy olyan versenynek, ahol a feltételek nem egyenlőek. Tudjuk, hogy mindaz, ami történt, minden eredmény, amit elértünk az ebben a közösségben munkát vállaló tulajdonosok és alkalmazottak szakismeretének, hozzáállásának, mindennapi munkájának eredménye. Romány Pál tanár úrral együtt vallom, nem a tőke teremti a tehetséget, hanem a tehetséges, az okos, a támogató, a vállalkozó ember hozza létre a tőkét.

 

 

Őszintén kívánom, hogy bemutatásra kerülő vállalkozásainkban az értékteremtő munkavégzéshez nélkülözhetetlen nyugodt, kiszámítható társadalmi, gazdasági légkörben válhassunk - az Árpád-Agrár Rt. tulajdonosai és munkavállalói - saját magunk és családunk, az agrár- és az egész magyar társadalom gyarapodásának az összefogást eredménnyel visszaigazolható alkotóműhelyeivé, részeseivé. Az e cél érdekében végzett eddigi közös gondolkodást a valós partnerkapcsolatokat kedves vendégeinknek megköszönve, kérem ennek jövőbeni megerősítését. Ehhez, a naponta születő új kihívásokra adandó válaszokhoz kívánok valamennyiünknek sok erőt, jó egészséget egyéni és családi boldogságot. Tudván, hogy „akinek kenyere van, annak sok a gondja, akinek nincs annak csak egy”. Örüljünk tehát, hogy sok a gondunk. Közös akarattal, szakmai felkészültséggel, emberi hozzáállással, szorgos munkával túl lehet jutni rajtuk.

 

 

 

45 év töretlen fejlődés egy gazdasági társaság életében már önmagában is tiszteletre méltó teljesítmény. Ezt az utat mutatta be dr. Mecsekiné dr. Szakter Éva az Rt. jogi és személyzeti igazgató a "Szervezeti változások mérföldkövei az ÁRPÁD-AGRÁR Rt.-ben az alakulástól napjainkig" című előadásában.

 

 

A szervezeti változások a társaság éltében három, jól elkülöníthető részre bonthatók.

1960-tól 1989-ig eltelt időszakban a jogelőd szövetkezet más szövetkezetekkel egyesült, ezért ezt az időszakot nevezhetjük az egyesülés korszakának.

A 1990-es évek az átalakulások jegyében teltek el, ezért ezt a korszakot nevezhetjük az átalakulások korszakának.

 

 

2000-től napjainkig, a részvénytársaság egyes önállóan folytatható tevékenységeit e célra létrehozott társaságokban folytatja, ezért ezt az időszakot nevezhetjük egy nem túl szimpatikus szóval a kiszervezések korszakának.

 

 

Hol és mikor kezdődött az a folyamat, amit ma 45 éves jubileum keretében ünnepelünk?

 

1960. január 27.én Szentesen 239 zöldségtermelő úgy gondolta, hogy együtt nagyobb sikereket érhetnek el, ezért megalakították a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet. Megjegyzem közülük ma már csak 15 főt köszönthetünk magunk között.

 

1961. szeptember 8-án A Szentesi Aranykalász Termelőszövetkezet úgy határozott, hogy beolvadt a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezetbe, majd

 

1962. november 9. A Szentesi Ezüstkalász Termelőszövetkezet döntött úgy, hogy beolvadt a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezetbe

 

 

 

 

1971. február 27-én A Szentesi Petőfi Termelőszövetkezet és a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet egyesül, majd hat év múlva

1977. február 11-én A Szentesi Alkotmány Termelőszövetkezet és a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet tagsága döntött úgy egyesüljön a két szövetkezet.

 

 

Az egyesülések korszaka a 1989. január 1-én zárul a Nagytőkei Kalinyin Termelőszövetkezet és a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet egyesülésével.

 

 

 

 

A következő jól elkülöníthető korszak a jogelőd szövetkezet életében a 90-es években következett be.

A rendszerváltás a szövetkezetek életében jelentős változásokat hozott.

Megkezdődött a termőföldek privatizációja, ezzel egyidejűleg a jogszabályok lehetőséget adtak a tagoknak a szövetkezetből történő kiválásra.

Az 1992. évi II. törvény kötelezte a szövetkezeteket, hogy úgynevezett új típusú szövetkezetté alakuljanak át.

 

 

Az Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet e törvényi kötelezettségnek 1992. augusztus 07-én tett eleget. Az átalakuláskor 1032 tagból 27 fő döntött úgy, hogy a saját útját járja és kiválik a szövetkezetből. 1005 fő pedig az együtt maradás mellett döntött.

 

 

1999 évben a tagok jelentős többsége úgy határozott, hogy a szövetkezeti formát, egy számukra teljesen új társasági formára, nevezetesen részvénytársasági formára változtatják. Az átalakulás nem volt teljes, hanem úgynevezett részleges átalakulás történt.

A volt szövetkezeti tagok közül 1023 fő a külső üzletrész tulajdonosok közül 214 fő átlép a részvénytársaságba a vagyon 97,8 % -ával, amely ekkor 2.867.170.000.-Ft.

 

1999. szeptember 30-án részleges átalakulás során a szövetkezet részvénytársasággá alakul és felveszi a SZENTESI-ÁRPÁD-AGRÁR Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság nevet.

Az Árpád Szövetkezetben marad 17 fő tag és 110 külső üzletrész tulajdonos a vagyon 2,2 %-val, egyidejűleg a szövetkezet neve Árpád Szolgáltató Szövetkezetre változik. A szövetkezetnek ma 49 tagja van és bérelt földeken szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik.

 

 

Az átalakulási folyamat 1999. december végén zárul le. A részvénytársaságba beolvad az akkor már 100%-os ÁRPÁD tulajdonban lévő volt Tisza Kenyér Sütőipari Részvénytársaság. A társaság neve a mai használt ÁRPÁD-AGRÁR Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaságra módosul.

Mindezen szervezeti változásokkal egyidejűleg a társaság részt vett a Délalföldi pincegazdaság Csongrádi pincéjének privatizációjában 1995. évben, és megalakította a Bokrosi Kossuth Szövetkezettel együtt a Csongrádbor Kft.-t. Ma már ez a társaság 100 %-os Árpád tulajdonba van.

1997. júliusában létrehozta magánszemélyek bevonásával Szentesi Árpád Nagybani Piacot., a térség zöldségtermesztői piacra jutásának elősegítése céljából, majd

1998. júliusában létrehozta az Árpád „ 99 „ Kft.-t növénytermesztési tevékenység folytatása céljából.

Az Árpád Agrár Rt. szervezeti felépítésében ekkor a kivetítőn felsorolt 9 igazgatóság működött.

 

 

 

2005-re az átszervezések és kiszervezések után az igazgatóságok száma 6-ra csökkent, a kapcsolt vállalkozások száma pedig 8-ra nőtt.

2001. márciusában növénytermesztési tevékenység céljából megalakítottuk az Árpád Szentes Kft.- t 2002. januárjában kertészeti szaktanácsadás és biológiai anyagok forgalmazása céljából a Biokontroll 2003. Kft.-t

2002. áprilisában sütőipari termékek előállítása és forgalmazása céljából a Rónasági Kenyér Sütőipari Kft.-t.

2002. májusában naposliba előállítása céljából a Szentesi ANSER Kft.-t

Szintén 2002. májusában gigant pulyka előállítás céljából a Szentesi Pukykafarm Kft.-t. A kapcsolt vállalkozásokban a Biokontroll Kft.-t kivéve az ÁRPÁD-AGRÁR Rt tulajdoni aránya több mint 90%.

 

 

 

 

Az agrár támogatási rendszerben árbevétel arányos támogatást kaphatnak az értékesítő, beszerző szövetkezetek. Ezért részvénytársaságunk 2002. évben alapító tagként közreműködött a Dél-alföldi Kertész Szövetkezet, valamint 2003. évben a Tiszamenti Pulyka Szövetkezet megalakításában. A kertészeti termékeket az előbbi a gigant pulykát az utóbbi szövetkezeten keresztül értékesítjük.

2004. évben csatlakoztunk az Alföldtej Értékesítő és Beszerző korlátolt felelősségű társasághoz, melyen keresztül a mintahogyan a nevében is benne van a szarvasmarha ágazgat által elő állított tejet értékesítjük.

Az értékesítő szövetkezetek szervezése ma is zajló folyamat, jelenleg több ilyen társasághoz való csatlakozásunk van folyamatban.

 

 

A most látható ábra a részvénytársaság és a kapcsolt vállalkozások vagyoni arányait és a nettó árbevétel alakulását mutatja.

A cégcsoport vagyonának 97%-a az Árpád-Agrár Rt-ben koncentrálódik, ezzel szemben a nettó árbevételnek csak 68%-a folyik be ide. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolt cégek az eszközök jelentős részét bérelik, az anya cégtől.

 

 

Munkavállalói létszám 760 fő,

20 év és annál több éve munkaviszonyban áll 171 fő,

Felsőfokú végzettségűek száma 102 fő,

/a cégcsoport összlétszámának 13 %-a./

 

Utoljára de nem utolsó sorban a munkavállalói létszám alakulásáról tekinthetnek meg egy szemléltető ábrát. Az ábra jól mutatja, hogy 2000. év végén volt a legmagasabb a munkavállalói létszám, amikor a részvénytársaságba beolvadta a Tisza kenyér Rt. Ez után egy folyamatos csökkenés figyelhető meg. A munkavállalói létszám folyamatos csökkenését a hatékonyság növelése és az élőmunka rendkívüli megdrágulása és kényszeríttette ki.

 

Az ünnepi ülés prezentációit ITT tekinthetik meg!

http://www.arpad.hu/45ev

 

Szentes, 2005. 01. 31.

 

.