Petrovics Soma (1843-1926)

evangélikus lelkész, esperes, költő, egyházi író

 Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész -- Fotó: Szentesi Levéltár archívuma

162 éve, 1843. december 7-én született Szarvason. Evangélikus lelkész, költő, egyházi író, városi és megyei képviselő.

 

122 éve, 1883. december 16-án lett Szentes evangélikus vallású polgárainak lelkésze. Ő készítette el Luther Kis Kátéjának hivatalos magyar fordítását. Művei közül forrásértékűek az Egyház évkönyvei. 

 

109 éve, 1896. február 4-én iktatták be az újonnan szervezett csongrád-csanádi egyházmegye esperesi hivatalába. Tagja volt az 1903. évi utcanév-adó bizottságnak.

 

100 éve, 1905-ben az Ő idejében épült fel a neogótikus stílusú szentesi evangélikus templom Francsek Imre tervei alapján.

 

  79 éve, 1926. április 20-án bekövetkezett haláláig 43 éven át szolgált Szentesen. 1932-ben utcát neveztek el róla az ún. Szeder rokkanttelepen, a Csongrádi út bal oldalán
 Források:  Szentesi évfordulónaptár --Labádi Lajos, 1996-2000 - web: TEAM, 2002-2004

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei - Szeged, 1980

Várostérkép a Petrovics Soma utcával <- Turizmus <- www.szentes.hu 
 Kapcsolódó oldal:  Az evangélikus templom - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

 

Szentes, 2005. 04. 20.