Nem lesz gabona kikötő,

akkor miért irtják a fákat a Tisza parton?

 

Többen megkeresték szerkesztőségünket, hogy felhívják a figyelmünket arra, hogy a Tisza parton hatalmas területen vágják ki az ártéri fákat. Szentes - Csongrád között a Tiszán átívelő közúti hídról az látványtárul elénk.

 

 

Kb. 4-5 esztendővel ezelőtt volt olyan terv, hogy ezen a területen gabonakikötőt valósítanak meg. A nagy pusztítást látva többekben felmerült, hogy talán öt esztendő után ez a terv fog megvalósulni és ezért irtják ki a növényzetet. Az ATIVIZIG szentesi kirendeltségén megtudtuk, hogy tervszerű erdészeti munkákat végeznek el ezen a területen, és nem gabona kikötő fog itt megépülni. Azt is megtudtuk, hogy a kikötőt megvalósító terv, csak terv maradt és nem kerül megvalósításra.

 

Baloghné Berezvai Csilla Szentes főkertészétől megtudtuk, az alsó Tisza-vidéken az ártereken tervszerű azaz Vásárhelyi terv szerű munkálatok kezdődnek a közeljövőben, amely az árvizek lefolyási viszonyaira lesz nagy hatással.

 

 

 

A közel évtizedes száraz, aszályos időszakot követően 1998-tól több rendkívül veszélyes árvíz vonult le a Tiszán. A négy év alatt mintegy 120 milliárd Ft-os védekezési, kárelhárítási és újjáépítési költséget okozó árvizeknek igen kedvezőtlen volt a társadalmi, politikai hatása. Annak dacára, hogy az utóbbi évek európai eseményeivel szemben a gátszakadásnak nálunk nem voltak halálos áldozatai, erőteljesen fokozódott a veszélyérzet, és növekedett a biztonság megteremtésének igénye. Több idevonatkozó határozat után a Kormány az 1022/2003. (III.27.) Korm. határozatában döntött a feladatokról. A Kormány határozatában a Tisza völgy árvízi biztonságának növelésére (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) vonatkozó koncepció-tervet fogadott  el.

A Tisza más szakaszán is várható hasonló erdészeti munka, mert a lefolyási viszonyokra a legnagyobb hatást az erdő gyakorolja, ezért rendkívül fontosak a tervezett erdészeti beavatkozások, amelyek egyidejűleg meg kell, hogy feleljenek az árvízvédelmi, természetvédelmi, erdészeti, valamint üdülési-turisztikai céloknak. Az erdészeti beavatkozások felölelik a cserjeirtást, a fakitermelést és ligeterdő kialakítását, valamint a - részben szerkezetváltás miatti - erdőtelepítést.

Szentes, 2004. 09. 20.

.