Hídbontás Boszniában

 

Ünnepélyes állománygyűlés keretében köszönt el Győrössy Ferenc vezérőrnagy, a Szárazföldi Csapatok parancsnoka augusztus 31-én a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár laktanyájának alakulóterén, a Boszniába induló mintegy 80 fős Magyar Műszaki Századtól.

 

 

 

Az ideiglenesen megalakult kötelék feladata lesz annak az 1998-ban épült Mabey&Johnson hídnak az elbontása, melyet az 1996–2002 között, SFOR alárendeltségében működő, horvátországi Okučaniban állomásozott Magyar Műszaki Kontingens katonái építettek Doboj városban, egy alacsony teherbírású közúti híd mellett.

 

 

A híd elsősorban az SFOR csapatok mozgását hivatott biztosítani, és maximum 1,5–2 év időtartamra épült, de a civil lakosság is nagymértékben igénybe vette, így 6 éven keresztül „állta a sarat”.

Most érkezett el az idő, hogy a megfáradt, több ízben javított rácsszerkezetű fémhidat – pontosabban annak felszerkezetét – el kell bontani, ugyanis a tervezett időnél jóval hosszabban használt szerkezet további terhelése már nem biztonságos.

Alig egy hónapja érkezett az SFOR felkérése hazánkhoz a híd bontási feladatainak végrehajtására, máris útrakész a javarészt egykoron a Műszaki Kontingensben szolgált katonákból összeállított ideiglenes alegység, melynek parancsnoka Polónyi Tibor alezredes, a műszaki dandár felderítő főnöke.

Polónyi alezredes szintén teljesített szolgálatot korábban a Balkánon, így jól ismeri a szóban forgó hidat, hiszen az építését, valamint több ízben a karbantartását is személyesen irányította.

Az ünnepélyes sorakozón Győrössy vezérőrnagy, szárazföldi parancsnok búcsúztatójában arra kérte az útba induló katonákat, hogy elődeikhez méltóan, fegyelmezetten, magas színvonalú szakmai végrehajtással teljesítsék küldetésüket, újólag nemzetközi hírnevet szerezve ezzel hazánknak, a Magyar Honvédségnek és nem utolsó sorban a szentesi műszaki katonáknak.

Az alegység a napokban kezdi meg vasúti- és közúti szállítással tervezett menetét, és várhatóan októberben tér vissza a szentesi műszaki dandárhoz.

Szentes, 2004. 09. 02.

.