Ünnepi Istentisztelet a református nagytemplomban és a

Templomi Galéria megnyitó

 

 

 

A Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség ünnepi Istentiszteletre várta gyülekezetét 2004. július 2-án a Református Nagytemplomba, amelynek keretében hálát adtak Istennek a templomfelújítás eddig elvégzett munkáiért és sor került az új Templomi Galéria megnyitására.

 

 

2004. májusára befejeződött a református nagytemplom rekonstrukciójának első fázisa, melynek következtében felújították a tetőszerkezet 1/4-ét és galériává alakították át a második emeleti karzatot.

A Kossuth téren található Református Nagytemplom 48 x 24 méteres belső térben kialakított emeletes aszimmetrikus karzat felső szintjén található galéria időszaki és állandó kiállításoknak ad helyt a hétköznapokon, valamint koncertek, kulturális estek színtere is lehet. Több mint 100 fő befogadására képes és jó akusztikával rendelkezik a Templomi Galéria.

 

 

A templomrenoválás eddigi munkáit Kovách Péter református lelkész így foglalta össze vázlatosan a gyülekezetnek, (mi viszont képeinkkel illusztráljuk a munkálatokat):

A templom épülete felújításának előkészítése az 1990-es évek utolsó éveiben kezdődött el Kádár Ferenc és Sípos Árpád lelkipásztori szolgálata idején. Ezekben az években készült el a templom digitalizált tervrajza az Országos Műemlékvédelmi Hivatal anyagi támogatásával.

Az engedélyes tervet Orosz Bálint, szentesi származású építészmérnök vezetésével a VÁTI Kht készítette el 2000-ben. A terv elkészítését az Országos Műemléki Hivatalnál elnyert pályázati pénzből, a gyülekezet tagjai által befizetett adományokból és a helyi Önkormányzat támogatásából valósult meg. A terv elkészítését részletes és alapos talajmechanikai és statikai vizsgálat előzte meg.

 

 

 

Az egy évvel később elkészült kiviteli tervet az egyházkerület 10 millió forintos támogatásából készült el. Fontos előkészítő munka volt az évtizedek alatt felhalmozódott galambtrágya eltávolítása a templom padlásteréből. Ezt a munkát a csongrádi Triász Kft szakemberei végezték el. A felújítás során elsőként 2000-ben a templom épületét 17 méter magasságban csúszóbetétes monokábellel vették körül, annak érdekében, hogy a falak további mozgását megakadályozzák. A munkát a Megalit Kft szakemberei végezték. A következő évben a torony felőli két karzat megerősítését végezték el. Erre az épület statikai megerősítése szempontjából volt szükség. A munka elvégzésére a Muréna Kft-val kötöttek szerződést. A munkák költségét az egyházkerülettől kapott újabb 10 millió forint és a gyülekezet tagjainak adományaiból fedezték.

 

 

 

Az Egyházközség több pályázatot adott be a templom felújítására:

2001-ben a Széchenyi Terv - Vallási turizmus c. pályázatán nem nyertek támogatást, 2002-ben Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatán 5 millió forintot, a FVM Vidékfejlesztési Célelőirányzat 2002-2003 c. pályázatán 15 millió forintot nyertek, Varga Mihály pénzügyminiszter úr, Dr. Naszvadi György államtitkár úr javaslatára 16 millió forintot adott a tetőfelújításra. Az Önkormányzat közel 4 millió forint támogatást nyújtott. Ezekből az összegekből tudták finanszírozni a most befejezett felújítást. A pályázatok megírásában, elkészítésében az Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati Egyesület és a TEAM Számítástechnika szakemberei segítettek.

 

 

 

Az elmúlt hónapokban (2003. május 15. - 2004. április 30.) elkészült a templom tetőszerkezete legrosszabb állapotban levő hátsó ún. kontyolt részének teljes átépítése és acélgerendákkal való megerősítése. A tetőnek erre a részére új, hódfarkú cserép került és a bádogozás vörösrézből készült el.

 

 

 

Az FVM támogatás kritériuma volt, hogy a felújított épületben új funkciót kell létrehozni. Ezért hozták időben előre - a terveink közt szerepelt - Templomi Galéria létrehozását. Ennek kialakítására a templom második emeleti karzatán került sor, ahonnan az ott lévő padok faanyagát az elmúlt években nagyrészt felhasználták. A kivitelezést a Bodrogi Bau Kft szakemberei végezték. Az eddigi felújítás műszaki ellenőre Domokos Géza építészmérnök volt, aki rengeteget tett annak érdekében, hogy minden szakszerűen és jó minőségben készüljön el.

 

 

 

A Templomi Galériában kapott helyet a szentesi reformátusság történetét bemutató állandó kiállítás a következő, tematikus egységekben:

1. A szentesi reformátusság története a reformációtól. Lelkipásztorok élete, szolgálata a gyülekezetben

2. A szentesi református épületek (templomok, imaház, lelkészlakások, bérház) története

3. A szentesi református iskoláztatás története

4. Bölcsőtől a koporsóig. Az emberi élet fordulói (keresztelés, konfirmáció, házasságkötés, temetés)

 

 

 

A Templom Galéria másik részében egy időszaki kiállítások rendezésére alkalmas tér található, ahol most a templom felújítása során eddig elvégzett munkák dokumentumai láthatóak. Ebben a térben - terveink szerint - a későbbiekben hangversenyeket, felolvasóesteket és kiállításokat szeretnénk szervezni.

 

 

 

A Galéria fontos része az az információs pult, ahol a látogató tájékozódhat a város és az egyházközség történetéről. Internetes kapcsolat segítségével hozzájuthat a várossal és a környékkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz. Ugyanitt megtekinthető, és megvásárolható a város és az egyházközség történetével kapcsolatban eddig megjelent írásos és digitalizált anyag.

 

 

 

A Templomi Galéria gyülekezettörténeti kiállítását Mód László néprajzkutató rendezte, a kivitelezés munkáját Vígh László főrestaurátor irányította. A kiállítás anyagának összegyűjtésében a gyülekezet sok tagja fáradozott. Így kerültek a tárlókba a régi énekeskönyvek, Bibliák, emléklapok, fényképfelvételek. A kiállítás kivitelezésében, megszervezésében Labádi Lajos levéltárigazgató és munkatársai, Dr. Szabó János József múzeumigazgató és munkatársai, Tímár Ferenc és a TEAM Számítástechnika valamint Vidovics Ferenc végezetek felbecsülhetetlen értékű munkát.

 

 

 

Galéria megnyitó

 

 

 

A Templomi Galériát Dr. Takács Edit főlevéltáros, a Magyar Levéltárosok Egyesületének titkára nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy mindig is fontos volt a templomok megőrzése, de mára még fontosabb, hogy tartalommal és lehetőséggel telítődjenek meg úgy, hogy a régi funkciókat fenntartva a mai generációkhoz szóljon.

 

 

 

Dr. Takács Edit főlevéltáros beszédét ITT hallgathatják meg!

 

 

A nemzeti színű szalagot Nagy László a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője vágta át.

 

 

 

Az avató után a vendégek már használatba is vették a teljes galériát, és 2004. július 2-ával új kiránduló és kiállítóhelységgel gazdagodott Szentes, és annak kulturális élete.

 

 

Szentes, 2004. 07. 07.

 

.