Alapcsőletétellel indult a csatornaprogram

 

Június elején (2004. június 9.) a két kiválasztott kivitelező ünnepélyes alapcsőletétellel kezdte meg a csatornaépítés jelképes helyszíni munkálatait. E célból lefektették az első csődarabot a szentesi Gr. Teleki László utcában, és ezzel kezdetét vette a hárommilliárd forintba kerülő csatornaprogram.

A következő napokban a kivitelezők már hozzá is kezdenek a telephelyek kialakításához, ahol elhelyezik majd az építési anyagokat és a gépparkot és két héten belül indul a Kisérben a tényleges csatornafektetés.

 

 

A csatornázás első ütemeként a szennyvíz átemelők kerülnek kiépítésre, majd csak utána fektetik le a csatorna csővezeték rendszerét.

A budapesti székhelyű Hídépítő Rt. a szennyvízvezeték lefektetésének kivitelezési jogát a Kisérben hét pályázó közül nyerte el, és egyidejűleg több utcában is dolgoznak majd az emberek és a gépek.

Ebben a városrészben mintegy 1400 ingatlanhoz viszik el a szennyvíz vezetéket, és a beruházás költsége majdnem eléri az egymilliárd forintot. Ennek a felét pályázaton nyerte el az önkormányzat. Ebből a pénzből egyébként 30 ezer folyóméternyi szennyvízvezetéket raknak majd le a földbe. A városközponti utcákban viszont 28 ezer folyómétert épít meg a szegedi Szeviép Rt., akik június harmadik hetében vonulnak fel a terepre. A Szeviép Rt. munkásai 1250 ingatlanhoz viszik el a vezetéket. A beruházás nettó költsége a Szentes központjában és környékén meghaladja a 700 millió forintot.

 

 

 

Jelenleg ötvenszázalékos Szentesen a csatornázottság, de két év múlva pedig már nem lesz olyan utca Szentesen, ahol a házak kerítésén belül ne lenne ott a szennyvízhálózat bekötési csonka.

A talajterhelési adótól nem kell tartaniuk azoknak, akik csatlakoztak a közműépítési társuláshoz. Az önkormányzat csak azokra az ingatlanokra ró majd ki bírságot, ahol már kiépült a hálózat, de a tulajdonosok nem vállalják a beköttetéssel járó kiadásokat. Ezek a családok egy év türelmi időt kapnak a hálózat kiépülése után az ingatlanok rácsatlakoztatására.

 


 Fontos és hasznos információk a csatorna építésének üteméről!

Amit a csatornázásról tudni kell!

 

A csatornázás üteméről és
hasznos tudnivalóiról ITT olvashatnak!

 


 A talajterhelési adó

2004. július 1. napján életbe lép a 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése, mely alapján minden olyan szennyvízkibocsátó (háztartás) aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá köteles talajterhelési díjat fizetni. A "Fizessen a szennyező" elvnek megfelelően.

 

A talajterhelési díj egységárának mértéke: 120 Ft/m3.

 

A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető 10 %-os vízmennyiséggel.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető, azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Vagyis annak aki nem kötött rá a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára, ha a díjkedvezményt igénybe kívánja venni össze kell gyűjtenie a "szippantós számláit".

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt illetve egyedi víztisztító kisberendezést alkalmaz, vagy akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre. Természetesen nem terheli díjfizetési kötelezettség azokat sem, akik a csatornázás érdekében a havi 1000,- Ft-okat fizetik, hiszen ők eddig nem tudtak rákötni az ingatlanuk előtt nem létező szennyvíz-hálózatra.

A kibocsátó az előző évi tényleges kibocsátásai alapján negyedévente előleget fizet. 2004-ben a negyedéves díjelőleg - melyet először 2004. szeptember 30-ig kell megfizetni - a 2003. évi tényleges kibocsátási adatok alapján egy naptári évre számított díj negyedének meg-felelő összeg.

Az adóiroda feladata lesz a díj beszedése, nyilvántartása a bevallások feldolgozása. ellenőrzése és a díjhátralék behajtása. A 2004. III. és IV. negyedévre fizetendő talajterhelési díj összegéről a vízszolgáltató 2003. évi adatai alapján - tájékoztató jelleggel - az adóhatóság értesítést küld.

A törvény előírása alapján a kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig bevallást kell tennie és be kell fizetnie a már megfizetett előleg és a ténylegesen fizetendő díj különbözetét az önkormányzat adóhatóságához.

Amennyiben bevallása alapján túlfizetése keletkezik annak összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámíthatja, vagy visszaigényelheti.

2004. évben a tényleges talajterhelési díj 20 %-át (24 Ft/m3), 2005-ben 40 %-át (48 Ft/m3), 2006-ban 50 %-át(60 Ft/m3), 2007-ben 75 %-át (90 Ft/m3) 2008-ban 90 %-át(108 Ft/m3) és 2009-ben 100 %-át (120 Ft/m3) kell megfizetni.

A talajterhelési díjról és a követendő eljárásról a közeljövőben a Szentesi Életben is olvashatnak, és az érintettek személyre szóló értesítést kapnak a szükséges teendőkről.

 

.