Szentes, átkelési szakasz forgalomcsillapítása (vitaanyag előterjesztése első olvasatra)

 Hétre nőhet a körforgalmak száma Szentesen

 

 

 

A 2004. március 19-ei testületi ülés hatos számot viselő témája volt Szentes, átkelési szakaszának forgalomcsillapítása, melyet elsőként a Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalt meg és javaslatot készített a kivitelezési ütemtervre.

 

 A tervrajzra kattintva kinagyítható!

 

A Makadám 2000 Úttervező Mérnöki Iroda Szentes Város Városellátó Intézményének megbízásából az elmúlt évben elkészítette a Szentes várost átszelő, 451. számú főút korábbi átkelési szakaszának" forgalomtechnikai felülvizsgálatát.

A megbízás konkrétan a Kossuth utca Kurca-híd és Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszára vonatkozott. A megoldandó fő feladat egyrészt a végrehajtható forgalomcsillapító beavatkozások feltátása volt, másrészt a viszonylag nagyarányú kerékpáros forgalom gépjármű forgalomtól elkülönített átvezetése ezen a szakaszon.

Ennek keretén belül a különböző alternatívák során lehetőséget kellett keresni a meglévő keleti (csongrádi úti) és nyugati (szarvasi úti) kerékpárutak összekötésére.

 

Mátyás király utca        A tervrajzokra kattintva kinagyíthatók!        Rákóczi Ferenc utca

 

A döntés-előkészítő tanulmányt a Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság több fordulóban is megvitatta, végül a legutóbbi. 2004. március 1-i rendkívüli ülés eredményeként az alábbi javaslatokkal tárják a Képviselő-testület elé első olvasatban megvitatásra:

A bizottság 27/2004.(III. 01.) VKB határozatában a vitaanyagból elfogadásra javasolja, hogy

  • Öt körforgalmi csomópont legyen kialakítva sorrendben a Tóth József utcai, a Petőfi utcai, a Klauzál utcai, a Mátyás király utcai és a Rákóczi Ferenc utcai kereszteződések kiváltására,

  • Önálló vezetésű kerékpárút épüljön (legyen elkülönítve egymástól a gyalogos és a kerékpáros forgalom),

  • A kerékpárút a Kossuth utca déli oldalán haladjon végig.

 

Ha van észrevétele a tervvel kapcsolatban,

akkor kérjük írja meg a  TÁRSALGÓ -ban!

 

A bizottság első ütemként javasolta, a Tóth J. u. - Petőfi S. utcai szakasz kialakítását. Második ütemként Mátyás kir. u. - Rákóczi F. utcai szakasz kialakítását és kérték a testületet, hogy tanulmányozza a Petőfi és Mátyás kir. utca közötti szakasz terveit, és vitassa meg a kialakítási lehetőségeket a későbbi továbblépés érdekében.

Folyt. köv. a későbbi testületi-üléseken!

Szentes, 2004. 03. 24.

.