Kiss Bálint 7 (hét) összefoglaló

 

151 éve, 1853. márc. 25-én 81 éves korában meghalt Kiss Bálint (1772-1853) református lelkész, egyházi író, tankönyvíró, történeti kutató, gazdasági reformer, a békés-bánáti egyházmegye esperese.

Ki volt Kiss Bálint?

Tanulmányait a debreceni református kollégiumban és a jénai egyetemen végezte. 1798-ban Csehországban, Németországban és Ausztriában tett tanulmányutat. 1799-ben Szentesen vállalt lelkészi állást, melyet haláláig betöltött. 1836-ban a békés-bánáti egyházmegye esperesévé választották. Pestalozzi pedagógiai elveinek egyik első hazai követője. 1803-ban iskolát építtetett Szentesen. Tankönyveit - Első évi oktató (1844), Falusi földművelőket oktató (1846), Női tan (1846) - korában széles körben használták. Új, termékenyebb munkaeszközöket tervezett. Az 1815-ben készített vasekéjéről 1817-ben a Nemzeti Gazda hasábjain számolt be. Dolgozott az aratógép és a cséplőgép tervein; tanulmányt készített a malmok korszerűsítéséről. 1820-ban a Tudományos Gyűjteményben a tetőcserép készítésének technológiáját népszerűsítette. Közben - elődei nyomdokain haladva - folyamatosan írta a Szentesi Református Eklézsia történetét. Lefordította és jegyzetekkel látta el a magyar középkor egyik jelentős forrását, a Váradi Regestrumot. A gazdasági, pedagógiai, történeti és egyházi irodalom terén kifejtett munkásságáért 1839-ben a Magyar Tudós Társaság levelező tagjául választotta. Az õ idejében épült a szentesi központi református nagytemplom. 1906-ban utcát neveztek el róla a városban. A Református Általános Iskola az õ nevét viseli.

 

Az elmúlt esztendőben nagyszabású megemlékezést tartottak a Kiss Bálint Református Általános Iskolában amikor is megemlékeztek az iskola névadójának halálának 150. évfordulójáról.

Ekkor a Nagytemplomi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának oldalfalán elhelyezett Kiss Bálint halálának 150. évfordulójára emlékező márványtábla előtt nagytiszteletű dr. Imre Ernő ny. református esperes mondott avatóbeszédet.

 

A megemlékezés után jöttek a hétköznapok, és gyorsan eltelt egy esztendő, amikor ismételten megemlékeztek az iskola tanulói névadójukról a Kiss Bálint hét keretében.

Ezen a héten több ismeretterjesztő programot szerveztek az osztályok az iskola tanulói részére.

 

 

Így keveredtünk bele egy Föld körüli utazásba, amelyet a hét kezdetén 2004. március 22-én rendeztek. Az utazóknak nem kellett mást tenniük, mint magukhoz vették az útleveleiket és az iskola udvaráról induló repülőjáratokkal elutaztak a különböző osztályokba ill. országokba.

 

 

 

Első ország Franciaország volt, ahol landolt a járatunk!

 

 

 

Itt a közismert rajzfilmfigura Astérix várta az utasokat és a kissé lefogyott Obelix, de láthattunk itt híres franciafestőt éppen pingálás közben, de a Moulin Rouge táncosai is szín"PAD"-ra pattantak.

 

 

 

Következő ország ahol jártunk Egyiptom a fáraók hazája volt.

 

 

 

Igaz élő, de múmiát is láthattunk, meg rabszolgákat akik tanítói parancsra építették a dobozpiramisokat.

 

 

 

A szerencsejáték otthona Monaco mint kis állam is részt vett az ország seregszemlén. Csörögtek a zsetonok, pörgött a rulett kerék és hangos krupié kiáltást hallhattunk, hogy "Kérem a téteket!"

 

 

 

Mexikóban a szúrós kaktuszt kellett csak elkerülnünk, hogy megkóstoljuk az ott készített salátákat. Itt egy mini salátabárt vehettek igénybe az utazók.

 

 

 

A mesés kelet, a kis ázsiai Törökország háremmel és hastánccal várta az utazókat és a vízipipás szultán jó kedvvel fogadta az idegeneket.

 

 


 

Tanteremavató a Kiss Bálint héten

 

Még tavaly ősszel elkezdődött a Kiss Bálint Református Általános Iskola pincéjében az a felújítás, (de nevezhetjük átalakításnak is) ami eredményeképpen két új tanteremmel bővült az intézmény.

A Kiss Bálint hét második napján adták át az iskola tanulóinak az új tantermeket, amely az iskola kórusának otthona is lesz.

 

 

 

 

 

Az ünnepélyes birtokbavétel a "Kiss Bálint hét" keretein belül történt, amikor is Gilicze András a Csongrádi Református Egyházmegye esperese Kovách Péter lelkipásztor segítségével vágta át a nemzeti színű szalagot.

 

 

 

A régi széntárolóból ének szaktanterem lett és méltó helynek bizonyul a Nemzetközi Comenius Projectbe bekapcsolódott iskola énekkarának a gyakorlásra. 2006-ban pedig a nemzetközi program ütemtervének megfelelően itt láthatja vendégül majd az iskola kórusa a svéd, francia, német, erdélyi énekkarokat.

 

 

 

A bővítésnek köszönhetően megtarthatják a "Mindennapos testnevelés" elnevezésű pályázaton elért eredményeket is. A meglévő, sportágak - kosárlabda, asztalitenisz, úszás, tenisz, foci, atlétika - mellett, a most kialakított testedző teremben lehetőség lesz az állóképesség javítására, a kondíció megtartására úgy a pedagógusoknak, mint a diákoknak.

 

 

Itt fotópadtól az evezőpadig minden megtalálható, amely a kondíció megtartásához kell, de a legfontosabbat a mozgás és az edzés iránti akaraterőt a gyerekeknek kell biztosítani.

 

 

 

A pince teljes átalakítását, illetve a fűtésrendszer korszerűsítését a Tiszántúli Református Egyházkerület pályázatán nyert ötmillió forintból fedezték.

Szentes, 2004. 03. 26.

 

.