Cserebökényi puszták

 

 

 

Cserebökényi puszták címmel hallhattunk dr. Bod Péter előadását a Városi Könyvtárban 2004. március 24-én.

A Cserebökényi Puszták Tájvédelmi Körzet 1997. január 16. óta a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park része. A terület kultúrtörténeti értékekben gazdag, kiemelkedő jelentőségű a XV. századi ecseri templom romjai. A hajdani Ecser falu középkori templomának hajóromja a Veker-ér egyik szép kanyarulatánál található. Ez Szentes és határának egyetlen, részben álló középkori műemléke.

 

 

 

A Körös-Maros Nemzeti Park mozaikos felépítésű, 13 területi egységből áll teljes területe 51 125 hektár, amelyből 6 419 hektár fokozottan védett. A Körösök és a Maros völgye vízrendezése során végbement változások eredményeként a mezőgazdaság a tájat másodlagosan átalakította, a legtöbb területet elhódította. A Körös-Maros Nemzeti Park feladata a mozaikosan fennmaradt természeti értékek megőrzése az utókor számára. A Nemzeti Park célja ezen területi egységek azonos elvek alapján történő kezelése, hiszen a Kis-Sárrét mocsármaradványai, a biharugrai és begécsi halastórendszer közé ékelődött nagy kiterjedésű legelők és keményfás erdőfoltok; a térség ékességének a Bélmegyeri Fáspusztának sziki erdőssztyepp társulása; Cserebökény apró mocsármaradványai és kiterjedt másodlagos szikesei; ... stb. ezer szállal összefüggő táji egységet alkotnak.

 

 

 

A térség igen gazdag növény és állatvilággal rendelkezik, amelyet dr. Bod Péter mutatott be az összegyűlteknek, és azok megfigyelésének körülményeiről.

Szentes, 2004. 03. 28.

.