Városi elismerések átadása - 2004. okt. 23.

 

 

 

2004. október 23.-án a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Köztársaság kikiáltása évfordulójára való megemlékezés.

 

 

A zászlófelvonást követően megkoszorúzták a református templom mellett található az 56-os áldozatok emlékére állított kopjafát.

 

 

 

 

A Kossuth téri megemlékezést követően az ünnepség a Városháza dísztermében folytatódott, ahol ünnepélyes keretek között városi kitüntetések kerültek átadásra.

 

 

A polgármesteri köszöntő után Szűcs Lajos alpolgármester mondott ünnepi beszédet, melyben 1956. október 24.-ei hajnali eseményt elevenített fel, ami nemcsak a történetben leírt család életét, hanem egy egész ország sorsát megváltoztatta.

Szűcs Lajos alpolgármester ünnepi beszéde ITT hallgatható meg!

 

DÍSZPOLGÁRI CÍM ÁTADÁSA

 

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth István mérnök-közgazdásznak adományozta SZENTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, Szentes gazdasági, kulturális és sportéletében betöltött szerepéért, városfejlesztő munkásságáért.

 

 

 

 

Horváth István munkásságát Dr. Szeri István a Csongrád Megyei Országos Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Tisza Volán Rt. vezérigazgatója méltatta.

 

A méltatást ITT hallgathatják meg!

 

 

A kitüntetés átadása után Beleon Zsolt a Vízisport Klub elnöke egy, a klub sportolói által aláírt vízilabdát és egy kupát adott át Horváth Istvánnak, és ezzel szeretnék megköszönni a sportklub fejlődése érdekében kifejtett áldozatos munkásságát.

 

Horváth István köszönő szavait ITT hallgathatják meg!

 

 

SZENTES „VÁROSÉRT” Emlékérem átadása

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZENTES „VÁROSÉRT” Emlékérmet adományozza az alábbi személyeknek, illetve szervezetnek:

 

Fári Istvánné tanárnak, pedagógiai tevékenységéért

37 éve dolgozik a Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskolában, ahol arra vállalkozott, hogy serdülőket kalauzoljon a szellem birodalmának különböző tartományaiban, életkorukhoz alkalmazkodva, tudásának legjavát adva át. A magyar nyelv és irodalom tanításában országos hírnevet szerzett magának, az iskolának, a városnak. Tanári felkészítő munkáját dicsérik tanítványai érettségi, felvételi és versenyeredményei. Többéves munkája eredményeként versenyzőit számon tartják az országos anyanyelvi versenyeken. Hitvallása lehetne a következő pár sor: „ Aki szépen él emberül – szépen szól magyarul; aki nyelvével szépen él – szépen él emberül”.

 

 

Ferwagner Péter ügyvezető igazgatónak...

...a városi vízszolgáltató ágazat fejlesztéséért, a szennyvízelvezető rendszer biztonságos működtetéséért, sok éves magas színvonalú munkájáért. Neve 1970-től forr össze a vízművel, ahol tízedik éve ügyvezetőként tevékenykedik. Szakmai körökben elismert vezető, munkatársai tisztelik, becsülik. Múlhatatlan érdemei vannak a Szentes-Víz Kft. működésének kialakításában, eszközrendszerének kiépítésében, a szennyvíztisztító telep létesítésében, a vízmű szakmai- és személyi állományának kinevelésében. Kiemelt figyelmet fordított a víz- és csatornaművek korszerű, a későbbi fejlesztéseket is megbízhatóan kiszolgáló, folyamatirányítási rendszerének kialakítására.

 

 

Dr. Gombos Gyulának, a kórház nyugalmazott főorvosának...

...gyógyító tevékenységéért. 34 éve áll fáradhatatlanul a szenvedő ember szolgálatában, egy olyan nehéz szakterületen, mint az intenzív terápia. 1968 óta a kórház belgyógyászatának orvosa, oroszlán részt vállalt az új intenzív osztály létrejöttében. Osztálya a szegedi egyetem orvosképzésében hosszú évek óta aktívan részt vesz, s így gyógyító tevékenységén túl kiemelkedő szerepet vállal az orvos-utánpótlás, valamint szakdolgozói képzés terén. Több orvostársaság, köztük két nemzetközi bizottság tagja. Már egyetemi évei alatt végzett tudományos munkát, s azóta is számos szakmai kutatási eredmény fűződik nevéhez. Munkája elismeréseként többek között miniszteri kitüntetést, Igazgatói Dicséretet, Bugyi István Emlékérmet kapott. Kiemelkedő munkájával nem csak a kórház szakmai hírnevét öregbítette, hanem tekintélyt szerzett az orvosi szakmának is.

 

 

Tímár Ferenc vállalkozónak, tanárnak...

...Szentes város informatikai infrastruktúrájának kialakításáért és terjesztéséért. Már több mint negyed százada annak, hogy elsőként teremtette meg a számítógépes ismeretek elsajátításának szervezett formáit a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola tanáraként, majd magániskola keretei között Szentesen és vonzáskörzetében. Fáradhatatlanul dolgozik nemcsak a jelen dokumentálásán, hanem az elődök hagyatékának megőrzésén is. Áldozatos munkájának köszönhetően számos városi kiadvány, CD megtekinthető az Interneten is. Folyamatosan munkálkodik a város honlapjának igényes megjelentetésén a világhálón. Igazi lokálpatrióta.

 

 

Gáspár Sándor színművésznek kimagasló alakításaiért.

A szentesi születésű művész a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után több jeles színház tagja. Így a közönség többek között a Vígszínházban, a Katona József Színházban, a Művész és a Thália Színházban, valamint a filmvásznon is élvezhette játékát. Jelenleg a Kelemen László Színkör tagja. A szakma Jászai Mari-, Greguss- és Kelemen László-, a filmkritikusok B. Nagy László-díjjal jutalmazták alakításait. 1999-ben megkapta az érdemes művész címet. Szentes jó hírnevét alakításaival öregbítette.

A művész úr külföldi vendégszereplése miatt nem tud az ünnepségen jelen lenni.

 

 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, érdekképviseleti tevékenységéért.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fő feladata a „híd” szerepének betöltése a többségi és a kisebbségi társadalom között. Példaértékűen képviselik a szentesi roma lakosság érdekeit, esélyegyenlőségük megteremtését. Szakmai programjaik között első helyen áll a hosszú távú munkahely-teremtés. Nyertes pályázat útján megyei szintű átképzéseket szerveznek. Minden évben segélycsomagokkal, ruhaosztással segítik a rászoruló roma lakosságot. Támogatják a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását, a diákok tanulását ingyenes ösztöndíj pályázattal segítik. Kiemelkedő a hagyományteremtő céllal végzett kulturális és sport programjuk megvalósítása.

 

 

 

Az ünnepség végén már csak a gratulációk fogadása volt hátra.

Szentes, 2004. 10. 26.

 

.