Társalogjunk róla!

 

A következő rendelet tervezetet (Ingatlanért életjáradékot, bérlakást, idősek otthonában elhelyezést) kapta meg szerkesztőségünk, hogy adjuk közre, és társalogjunk róla a TÁRSALGÓ-ban. Nem etikai kritikát várnak a rendeletet előkészítők, hanem minél többen ismerjék meg a tervezetet. Mivel ez a téma egy új támogatási formát jelenthet az egyedül maradt időseknek, akik hozzátartozó híján öreg napjaikat biztosított anyagi és szociális háttérrel kívánják eltölteni, ezért a legkörültekintőbben kívánják azt megalkotni az előkészítők, és ez csak úgy történhet, ha nyilvános fórumon kérik ki az emberek véleményét. Volt már ilyenre példa, amikor az állattartási rendeletet szedtük szét darabokra, hogy létrejöjjön Szentes új állattartási rendelete.

 

A különböző színekkel (zöld, kék) alternatívák vannak jelölve, amelyek közül lehet? választani, de ha lesz jobb ötlet, akkor az is be kerülhet a tervezetbe.

 

Ingatlanért életjáradékot,
bérlakást, idősek otthonában elhelyezést

 RENDELET TERVEZET

 

Területi hatály:  Szentes városban ingatlannal rendelkező, Szentesen élő lakosok

 

Személyi hatály:

A. a.) mindegyik magánszemély ingatlan-tulajdonos legalább a 62. életévét (65. életévét) betöltötte 

     b.) mindegyik magánszemély ingatlan-tulajdonos  öregségi nyugdíjas

     c.) legalább az egyik magánszemély ingatlan-tulajdonos  öregségi    

          nyugdíjas, a többi magánszemély ingatlan-tulajdonos  pedig 55 éves

          elmúlt és a havi jövedelme nem haladja meg a  mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét

B. A  magánszemély ingatlan-tulajdonos  vagy egyikük munkaképességét

    legalább 67 %-ban elvesztette és a többi tulajdonos havi jövedelme nem 

    haladja meg a mindenkori nyugdíj-minimum kétszeresét. ( Ebben az  

    esetben a megállapítható járadékot az A. pontban megállapított

    egalacsonyabb kor határhoz kell igazítani.

 

A szerződést kötő magánszemély tulajdonosoknak nem lehet 3 hónapnál régebbi közüzemi tartozása, vagy a szolgáltatókkal a tartozás megfizetésére megállapodást kell kötniük. 

 

Időbeli hatály: A.) az elfogadáshoz igazodó, tervek szerint 2005. január 1.

                        B.) a szerződés időtartama minimálisan 8 év (számítási alap)

 

Szerződés csak önálló ingatlanra, vagy önálló lakást tartalmazó részingatlanra köthető.

 

Az ingatlanért életjáradékot szerződés megkötése nem kötelező, az önkormányzat költségvetési helyzete által meghatározott.  A szerződés megkötése tartós kötelezettség-vállalást eredményez.

 

Az ingatlant kettő egymástól és az önkormányzattól független ingatlanforgalmi szakértővel  fel kell értékeltetni. Véleményeltérés esetén az érdekeltek részvételével egyeztető tárgyalást kell tartani.

 

A forgalmi érték 5 %-a nem kerül kifizetésre életjáradék formájában, hanem a szerződés megkötésével és bonyolításával kapcsolatos költségekre kell fordítani. Erről nem kell ingatlanonként elszámolást készíteni, mert ez az évek folyamán fokozatosan kerül felhasználásra.

A fennmaradó összegből, ha szükséges, az ingatlant tehermentesíteni kell,  az önkormányzat csak tehermentes ingatlant szerezhet.

 

A. Az ingatlan tulajdonjoga a szerződés megkötésekor átszáll az önkormányzatra, de a volt tulajdonosok halálukig életjáradékot kapnak, és halálukig az ingatlanban lakhatnak. Az ingatlant elidegenítési és terhelési tilalommal kell biztosítani. Kérésükre kisebb, önkormányzati tulajdonú bérlakásba vagy/és emelt szintű idősek  otthonába költözhetnek.

 

B. Az ingatlan tulajdonjoga a tulajdonosok halála után száll át az önkormányzatra, ekkor az ingatlant elidegenítési és terhelési tilalommal kell biztosítani. A tulajdonosok halálukig életjáradékot kapnak, és halálukig az ingatlanban lakhatnak. Kérésükre kisebb, önkormányzati tulajdonú bérlakásba vagy/és emeltszintű idősek otthonába költözhetnek.  

 

Az életjáradék összege:

A havi életjáradék összegének számítási alapja az

- ingatlan értéke a költségekkel és a tehermentesítéssel csökkentve

- a tulajdonosok száma ( az életjáradék tulajdoni arányok szerint megoszlik)

- a tulajdonosok várható életkora, (minimálisan 8 év) a KSH vagy más

  objektív szervezet előrejelzése szerint

 

A.)  Az ingatlan nettó értéke / a várható életkor hónapokban.

Ebben az esetben az életjáradék összege állandó, az ingatlan összes fenntartási költségét és az ingatlan biztosítását a volt tulajdonosoknak kell fedeznie.(A tulajdonjog átszállásával itt vigyázni kell!) Ha bérlakásba  vagy emelt szintű idősek otthonába költöznek, akkor is. Esetleg az életjáradékot vissza lehet forgatni az idősek otthona egyszeri belépési díjába

.

B.)  Az ingatlan nettó értéke / a várható életkor, mínusz a fenntartási költség

Ebben az esetben az életjáradék összege állandó de, ha az ingatlan értéke 5 millió forint alatt van a járadék 20 %-át, ha az ingatlan értéke 5 millió forint felett van a járadék 10 %-át nem a volt tulajdonosoknak kell kifizetni, hanem egy elkülönített számlára gyűjteni és ebből fedezni az ingatlan fenntartását és a biztosítását. Ha bérlakásba költöznek ebből kell fedezni a lakbért, az esetleges különbözetet a volt tulajdonosok fizetik, vagy nem? Az életjáradékot illetve a megmaradt fenntartási költséget esetleg be lehet számítani az emelt szintű idősek otthonának egyszeri belépési díjába.

 

C.)  Az ingatlan nettó értéke / a várható élettartam x 0,7 , mínusz a  -  fenntartási költség

Ebben az esetben az életjáradék összege évi 5 %-kal emelkedik,   de, ha az ingatlan értéke 5 millió forint alatt van a járadék 20 %-át, ha az ingatlan értéke 5 millió forint felett van a járadék 10 %-át nem a volt tulajdonosnak kell kifizetni, hanem egy elkülönített számlára gyűjteni és ebből fedezni az ingatlan fenntartását és a biztosítását. Ha bérlakásba költözik ebből kell fedezni a lakbért, az esetleges különbözetet a volt tulajdonosok fizetik, vagy nem? Az életjáradékot illetve a megmaradt fenntartási költséget esetleg be lehet számítani az emelt szintű idősek otthonának egyszeri belépési díjába.

 

Önkormányzati tulajdonú, kisebb lakást vagy emelt szintű idősek otthonát az önkormányzatnak a kérelem benyújtásától számított 12 hónapon belül kell biztosítania.

  

Az  egyik  tulajdonos  halála  után  az elhalt  életjáradékát  a  többi  tulajdonos  megkapja, átszámítva a saját, szerződéskötéskor várható élettartama szerint.(Vagy a felét?)

  

Az életjáradékot havonta, egy összegben, átutalással, előre kell fizetni a tárgyhó 5. napjáig, a szerződés aláírását követő hónaptól az elhalálozás hónapjának utolsó napjáig. Az életjáradék nem örökölhető.

Az életjáradék az önkormányzattól igényelhető támogatások esetén a mindenkori nyugdíj-

minimum kétszereséig nem számít jövedelemnek.

  

A szerződést közjegyzővel hitelesíttetni kell.

Az ingatlanba, amíg a magánszemély tulajdonosok abban laknak, közvetlen hozzátartozójukat az önkormányzatnak történő bejelentés mellet befogadhatják, vagy ott tarthatják, más személyt pedig csak az önkormányzat engedélyével. A befogadás csak a tulajdonosok haláláig vagy végleges kiköltözésükig tarthat, ekkor minden befogadottnak kártalanítás nélkül el kell hagynia az ingatlant.

Az ingatlant a járadékosok halála vagy végleges kiköltözése után az önkormányzat a  felújításra félretett összegből lakható állapotba hozza és bérlakásként hasznosítja.

Az ingatlannal az önkormányzat csak akkor rendelkezhet szabadon, ha a volt tulajdonosok elhunytak, vagy önkormányzati tulajdonú bérlakásba, vagy emelt szintű idősek otthonába költöztek. Addig a volt tulajdonosok jogait ( ha  tulajdonjoguk megszűnt) elidegenítési és terhelési tilalommal kell biztosítani.

A szerződés megszüntetése esetén a tulajdonjog visszaszáll a volt tulajdonosokra illetve az elidegenítési és terhelési tilalmat törölni kell; ugyanakkor az kifizetett életjáradék összegét a jegybanki alapkamattal növelt értékben vissza kell téríteni, vagy az ingatlanra ráterhelni.

 

Szentes, 2004. 10. 21.

 

 

 

.