Összegyűltek a kertbarátok

Polgármesteri beszámoló az elmúlt évről és a tervekről

Csatorna program, Járda felújítás, Meleg fürdő, Szociális lakások, Petőfi Szálló, Kórház ...

 

A "Király István" Kertbarát Kör ez évben is megrendezte a szokásos év eleji lakossági fórumát a város elsőszámú vezetőjének részvételével. A 2004. január 12-én a Móricz Zsigmond Művelődési Házban megtartott fórum vendége volt Szirbik Imre polgármester, aki először az elmúlt esztendő eredményeit ismertette az összegyűltekkel, majd a 2004-es terveket.

 

 

Először is arról hallhattunk tájékoztatót, hogy 2003 évkezdete a leesett csapadék (hó) mennyisége miatt nem indult zökkenőmentesen. A lehullott hó eltakarítása 7 millió forintjába került a városnak, de ezt az összeget a kormányzat pótolta. Nem is ennek az összegnek a hiánya veszélyeztette városunkat és a térséget, hanem a lehullott nagy mennyiségű hó elolvadása után feltételezhető volt, hogy árvízzel és belvízzel is kell számolnia a mezőgazdaságban dolgozóknak. Szerencsére ez nem így történt, hanem éppen ellenkezőleg, mert az aszály nyomait szinte ma is nyögik a termelők.

A kertbarátok utóbbi (egy évvel ezelőtti) évértékelő összejövetelén a legfontosabb kérdés a csatornázási program volt. Örömmel számolt be polgármester úr arról, hogy két öblözetnek (1. az egész Kiséri rész, 2. városközponti rész /Kurca és a Rákóczi F. u. köze/ és Hékéd) a pénze megvan. A két öblözet bekerülési összege 1,8 milliárd Ft. amelynek 55%-át az állam 45%-át pedig lakástakarékosságból a város és a lakosság adja össze.

Előzetes kalkuláció alapján 4000 család befizetésére számítottak, és ezt messze felülmúlta a befizetők száma, mert 5033-an fizetik az 1088,- Ft-ot havonta. A további öblözeteknek finanszírozási pályázatát ez év májusában és 2005 tavaszán fogják elbírálni kormányzati szinten.

Január 12.-én volt közbeszerzési eljárásnak a tenderbontása, és ha sikerül a tervet tartani, akkor 2004. április végén megtörténhet a Kiséri városrészben az csatornázási programnak az első kapavágása.

A Belügyminisztériumban szintén január 12.-én, 178 millió forint állami támogatásról szóló pályázaton elnyert összeg dokumentációját vehetett át Szirbik Imre polgármester, amiből 29 szociális lakás épül 2005-re.

A járda-felújítási programban azt a célt tűzték ki, hogy minden egyes választókerületben 1-1 km járda legyen felújítva, amely összesen 14 km-t tesz ki. Ennek az összegét az elmúlt esztendőben nyerte meg a város, de annak folyósítása három év alatt történik meg, és így a felújítások is ennek ütemében halad.

Az elmúlt esztendő tervei közt szerepelt a termál fürdő felújítása, amely idén tavasszal fog elkezdődni. A felújítás nem vonatkozik a  medencés területekre, hanem csak a régi kádfürdőre és a gyógyászati részleg teljes felújítására (új gyógyászati eszközök beszerzése), valamint egy 12 ágyas nappali kórház kerül kialakításra.

 

 

 

Az elmúlt esztendőből áthúzódott az egészségügy gondja-baja, ami közé tartozik a protézis ügy, ami már bírósági eljárás alatt áll. Az erkölcsi veszteségen túl anyagi veszteséget is jelentett a kórháznak, hisz 62 millió forintot kamataival együtt, (közel 100 millió forintot) a Társadalom Biztosítás visszavont. Ez a kórház működésének egy havi összege.

A kórház közel 300 milliós tartozásának (amit szállítói számlák tesznek ki) felét az elmúlt esztendőben sikerült ledolgozni, ami mind a két részről (dolgozók, betegek) hatalmas áldozatot jelentett, és előre láthatólag májusra pénzügyileg is talpra áll a szentesi kórház.

Nagy vihart kavart még az elmúlt évben a csongrádi bel-osztály Szentesre történő áthelyezése, ami mára már elcsitult.

 

Minden egészségügyi intézménynek május végéig szakmai protokolokat állítanak fel, ami azt jelenti, hogy meghatározzák tevékenységenként, hogy milyen feltételekkel kell rendelkezniük.

 Ennek az intézkedésnek áldozatává vált, a kéz- és mikrosebészet (protézi beültetés). Ezekkel az eljárásokkal országosan is híres a szentesi kórház. 

Jelen pillanatban sikerült azt elérni a megye támogatásával, hogy a visszaminősítési eljárás megálljon, de további tárgyalásokra van szükség, hogy ez a két speciális műtéti beavatkozás ne szűnjön meg Szentesen.

2004.-es terveknek két függő pontja van. Egyik a református nagytemplom és annak környékének ügye, ami valószínűleg nem nyert a mostani pályázaton, és a Petőfi Szálló ügye. A legutóbbi tárgyaláskor megszületett első fokon a városra nézve pozitív döntés, de (szokásához híven) a másik fél fellebbezett és így várhatóan még a nyári szünet előtt összeül a táblabíróság és pontot tesz az ügy végére.

Szentes, 2004. 01. 13.

.