Szentes város címere - 1906

A város jelképeiről és történetükről - képekben

 1906. december 18-án a képviselő-testület elfogadta a város véglegesnek szánt címerét a pálmás címert, s hitelesítésre felterjesztette a Belügyminisztériumhoz.

 

Szentes város 1907-ben hitelesített címere

 

Heraldikai leírás: hegyes talpú vörös pajzs, a pajzs talpát és törzsét ezüst színű hullámpólya választja el egymástól. A hullámpólya közepéből barna derekú, zöld levelű pálmafa emelkedik ki, mellette két oldalt 3-3 szál barna buzogánysás. A pajzs felett tornagallér van elhelyezve, pántos nyílt sisakkal, orrjeggyel és sisakkoronával. A gallér nyakában aranyláncon aranyérem függ, a sisaktakarók színezése jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

A kortársak az örökzöld pálmával a szentesi nép szívós élni akarását, a megpróbáltatásokkal szembeni dacos kiállását és örökös megújulását kívánták kifejezni: "PALMA SUB PONDERE CRESCIT" (= TEHER ALATT NŐ A PÁLMA). A hullámpólya a Kurca folyóra, a buzogánysás a természeti környezetre utalt.

 

A jelképek történetéből - képekben

 

 SZENTESI FALU PÖCSÉTI - 1694                                                    SZENTES VÁROSA - 1750     

 

 

SZENTES VARASA PECSETI - 1742  -  nyomó és nyomat - korabeli "helyesírással"

 

 

               SZENTES VÁROSA 1848                                            Pontatlan címerkép a múlt század elejéről

 

 

      Az 1907-ben hitelesített régi-új címer                              Az 1974-89 között használt városjelkép

 

A város címerének legkorábbi ábrázolása egy 1730-ban vésetett pecsétnyomón maradt fenn. Az ősi címerkép megmaradt a Belügyminisztérium által 1907-ben hitelesített címerben is.

1950-től a városok nem használhatták saját címereiket, csak az állami címert. Ez a tilalom az 1970-es évek közepén feloldódott. Szentes is élni kívánt a lehetőséggel, de hosszadalmas vita után nem a régi címert állította vissza jogaiba, hanem újat terveztetett. A város új címerének beiktatása 1974. december 20-án megtörtént. Szentes lakói vegyes érzelmekkel fogadták a döntést; nem tudták befogadni a hagyománytagadó új címert. Ezt igazolta az 1989 tavaszán tartott közvélemény-kutatás végeredménye, amennyiben a véleményt nyilvánítók 4170:487 arányban a ősi címer visszaállítása mellett szavaztak. A lakossági közakaratot a városi tanács méltányolta, s az 1989. június 22-i ülésén kimondta a történelmi pálmás címer változatlan formában történő visszaállítását. 

Szöveg: Labádi Lajos - illusztráció: Tímár Ferenc          


 Kapcsolódó oldal:  Szentes címer-leírása a "régi" városi oldalon - ww3.szentes.hu 

 

Szentes, 2003. 12. 18.