Szentes - 3 évszázad kerek évfordulói  

Forrásul szolgáltak Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár 1996-2000 c. kötetei 

Az utolsó 100 évben 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 éve történt. 
Több mint egy évszázada történt.
 - az oldal kapcsolódásai folyamatosan bővülnek
-

10 éve, 1993-ban…
… elhunyt Dorogi Zsigmond (1931-1993) Link: Szentes Helyismereti Kézikönyve - 2000 Fotó: Dorogi Zsigmond díszpolgárrá avatásán, 1988-ban rádiószerkesztő, rendező, a Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztőségének vezetője, 1988-tól Szentes díszpolgára.
... elhunyt Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, 1946-48 között a MKP Szentes városi titkára, 1948-49-ben Szentes polgármestere, 1953-tól 1960-ig földművelésügyi miniszterhelyettes.

 

15 éve, 1988-ban…
… ápr. 18-án elhunyt dr. Barta János (1901-1988) Link: Szentes Helyismereti Kézikönyve - 2000 Dr. Barta János (Vígh László rajza) irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Szentes szülötte.
… jún. 6-án elhunyt ifj. Mikecz János (1905-1988) kőműves, szociáldemokrata városi képviselő, a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége szentesi szervezetének volt elnöke.
… okt. 24-én Szentesre látogatott Aczél György, a Társadalomtudományi Intézet főigazgatója, a MSZMP Központi Bizottságának tagja, és Irodalmi élményeim címen előadást tartott a Tóth József Színházteremben, amelyet a Magyar Rádió is közvetített.
... Bugyi István Emlékérmet Dr. Bugyi István emlékplakettje Link: Szentes Helyismereti Kézikönyve - 2000 alapítottak a Szentesen tevékenykedő orvosok számára.
... Szentes díszpolgáraivá avatták Dorogi Zsigmond rádiószerkesztőt és Balázs Árpád zeneszerzőt.
... testvérvárosi kapcsolat létesült Szentes és a spanyolországi Bunol között.
... Szirbik Imrét választották a Szentes Városi Tanács elnökévé.
... megkezdte működését a kiséri új orvosi rendelő és gyógyszertár.
… megjelent Zsíros Katalin: Szentes földrajzi nevei c. munkája.
… megjelent az első Szentesi ki kicsoda ? c. kiadvány. 
... elhunyt Mácsai Katalin (1920-1988) magyar-német-történelem szakos polgári iskolai tanárnő, 1962-1975 között a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója. 
 

20 éve, 1983-ban…
… felavatták a Magyar Nemzeti Bank új épületét a Kossuth utcán.
… Dóczi Gábort választották a Szentes Városi Tanács elnökévé.
... elhunyt Nagy Dániel (1910-1983) mezőgazdasági munkás, Szentes szülötte. 1945-től a Független Kisgazdapárt tagja, városi képviselő, a helyi Földigénylő Bizottság tagja, 1947-49, majd 1953-67 között országgyűlési képviselő. 1954-ben részt vett a Hazafias Népfront megalakításában, amelynek Országos Tanácsába több cikluson át beválasztották. 1949-től 1971-ig a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, 1949-63 között az Elnöki Tanács elnökhelyettese.
 

25 éve, 1978-ban…
… máj. 6-án országos urológiai konferenciát tartottak Szentesen.
… megkezdte működését a Klauzál utcai új orvosi rendelő és gyógyszertár. 
… létesült a GANZ-MÁVAG Szentesi Üzemegysége (utóbb GANZ Acélszerkezet Gyártó Kereskedő és Szolgáltató Kft.). 
… elhunyt Piti Péter (1935-1978) birkózó, országos bajnok, olimpiai 4. helyezett, kétszeres válogatott, Szentes szülötte.
… elhunyt dr. Kardos Sándor (1900-1978) Szentes járási főorvos, 1954-1978 között városi és járási sportorvos, a Vöröskereszt járási elnöke.
 

30 éve, 1973-ban…
… október 2-án elhunyt Papp Imre (1900-1973) földműves, néprajzi gyűjtő, a „tanyavilág tudósa”. Értékes kéziratos hagyatékát a Koszta József Múzeum, a Szentesi Levéltár és a szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi. (Válogatott néprajzi írásai 1982-ben A parasztember élete Szentes tanyavilágában címen jelentek meg.)
… Pollák Antal (1865-1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója, Szentes szülötte nevét vette fel a szentesi Műszaki Szakközépiskola. Emlékét márványtábla őrzi az iskola falán.
… megkezdődött a Kossuth tér átalakítása.
… elkezdték a Kossuth utcai toronyházak építését.
… határozat született az ifjúsági park létesítéséről.
 

35 éve, 1968-ban…
… áprilisában jelent meg először a Szentesi Élet című városi lap. (Felelős szerkesztője Szabó Róbert.)
… május 12-én elhunyt Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művészet egyik legkiválóbb hazai képviselője, aki 1933-1957 között rajztanárként Szentesen működött. (Értékes hagyatékát a Koszta József Múzeum őrzi. 1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)
… június 3-án megindult a Kistyúk c. üzemi lap, a BOV Szentesi Gyárának hiradója.
… november 1-jén Szentesre látogatott Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke, a MSZMP Politikai Bizottságának tagja.
… megindult Szentesen a Vízmű Híradó c. üzemi lap. (Felelős szerkesztő: Kruzslicz Pál.)
… dr. Bajomi Sándort választották a Szentes Városi Tanács elnökévé.
… a Közgazdasági Szakközépiskolában elindították az egészségügyi tagozatot.
 

40 éve, 1963-ban…
… elkezdődött az oktatás a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában.
… a török fürdők mintájára elkészült a szentesi Termál Gyógyfürdő. (Tervezte: Dávid Károly Kossuth-díjas építész.) 
… megalakult a Szentesi Amatőrfilm Klub dr. Dragon Károly vezetésével.
 

45 éve, 1958-ban…
… elhunyt Molnár Imre (1906-1958) cipészmunkás, a helyi munkásmozgalom jeles személyisége. 1926-32 között a munkás szavalókórus vezetője, az eszperantó nyelv oktatója, Szentes szülötte. 1932-től Budapesten élt, részt vett a Szociáldemokrata Párt munkájában. 1945-ben tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, 1947-53 között országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke.
 

50 éve, 1953-ban…
… a szentesi Széchenyi ligtet az Országos Természetvédelmi Tanács természetvédelmi területté nyilvánította. 
… megkezdte működését a Szentesi Városgazdálkodási Vállalat (ma Szentes Városi Szolgáltató Kft.)
… beindult a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát Felvásárlási Kirendeltsége (ma Pick Szalámigyár és Húsüzemi Rt.). 
… fiókot nyitott Szentesen az OTP.
… az Ady Endre u. 10. alatt a volt Rimély-házban megalapították Szentesi Középiskolai Leánydiákotthont.
… elhunyt dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főszolgabíró, Csongrád vármegyei főjegyző, alispán, majd főispán, városi és megyei képviselő, királyi tanácsos, örökös felsőházi tag, a Lipót-rend lovagja.
 

55 éve, 1948-ban…
… január 10-én lemondott hivataláról Vajda Imre földmunkás, a szentesi munkásság elismert vezetője, akit 1945. május 22-én választottak Szentes város polgármesterévé. (1959-1990 között utca őrizte nevét Szentesen.) 
… február 1-jén született Koszt György városi tűzoltóparancsnok.
… ápr. 5-én született Bóka Imre (1948-2002) tanár, a Deák Ferenc Általános Iskola volt igazgatója.
… ápr. 9-én elhunyt Jócsák Kálmán (1876–1948) szociáldemokrata politikus, 1918/19-ben Csongrád megye kormánybiztos-főispánja, Szentes szülötte.
… ápr. 28-án elhunyt Márkus László (1881-1948) író, rendező, színházi szakíró, kritikus, díszlettervező. 1923-tól az Operaház tagja, főrendezője, örökös tagja, 1935-1944 között igazgatója, 1945-től haláláig a Színművészeti Főiskola tanára, Szentes szülötte.
… jún. 19-én született Kruzslicz Pál népművelő, újságíró, lapszerkesztő, riporter, rádiószerkesztő, a Rádió Szentes stúdióvezetője, a Csongrád Megyei Közművelődési Egyesület elnöke.
… szept. 18-án Centenáris Hét kezdődött Szentesen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmából. A gazdag programból kiemelkedett a Fővárosi Képtár által a Gimnázium dísztermében rendezett tárlata, amelyen kiállításra kerültek többek között Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Székely Bertalan, Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Csók István, Rippl-Rónai József, Egri József, Nagy István, Uitz Béla, Derkovits Gyula, Dési Huber István és Nagy Balogh János festményei. A Szentesen élő festőóriás, Koszta József képeiből külön termet rendeztek be.
… nov. 4-én született Majtényi András középiskolai tanár, zenetanár, karnagy.
… államosították az 1856. évi alapítású Zsoldos Gőzmalom, Ipartelep és Kereskedelmi Rt-t. 
… Szőke Mátyást választották Szentes város polgármesterévé. 
… megjelent Nyíri Antal: A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványai c. munkája.
 

60 éve, 1943-ban…
… jan. 3-án született dr. Molnár Gyula belgyógyász főorvos, a Szentes Városi Vöröskereszt elnöke.
… febr. 3-án született dr. Petri István Sándor sebész, osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens.
… márc. 11-én született Füsti Molnár Lajos cukrászmester, önkormányzati képviselő.
… márc. 15-én született Szűcs Lajos igazgató-tanár, önkormányzati képviselő, 2002-től alpolgármester.
… márc. 30-án hunyt el Pollák Antal (1865-1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója, Szentes szülötte. (1973-tól az ő nevét viseli a szentesi Műszaki Szakközépiskola; emlékét márványtábla őrzi az iskola falán.)
… máj. 4-én született Lengyel István őrnagy, vadászpilóta. 
… júl. 4-én szentelték fel a felsőpárti Jézus Szíve új katolikus templomot. A szertartást dr. Pétery József megyéspüspök végezte. (A templom festményeit Márton Lajos festőművész készítette.)
… aug. 23-án született dr. Gombos András szakállatorvos, ügyvezető igazgató, Szentes volt országgyűlési képviselője.
… okt. 11-én született dr. Szabó András szülész-nőgyógyász főorvos, orvostörténész.
… okt. 20-án született Katona Kiss János festő, magtáros, volt önkormányzati képviselő.
… nov. 17-én született Lehota András hegedűművész, városunk szülötte. 
… alapítójáról ifj. Bartha Jánosról nevezték el a Téli Gazdasági Iskolát. Az intézmény jogutódja 1946-ban a Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet lett, mely 1988-tól ismét felvette az alapító nevét.
… elhunyt Jakó Géza (1886-1943) keramikus, iparművész, a Székesfővárosi Iparrajziskola, majd az Iparművészeti Iskola tanára, Szentes szülötte.
 

65 éve, 1938-ban…
… jan. 20-án született Szatmári Imre ny. vállalat-vezető, fotóriporter, fotóművész.
… febr. 6-án született Kiss Attila gépészmérnök, szakíró.
… febr. 7-én született dr. Veszelovszky Iván szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens.
… ápr. 18-án született Imre Károly mezőgazdasági termelésirányító, a FKgP Szentesi Szervezetének alapító tagja, volt titkára, a párt volt megyei elnöke, a Lakos József Baráti Társaság alapítója, a Csongrád Megyei Keresztény Szakszervezet elnöke, a Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetségének társelnöke, a Pro Patria Mozgalom Csongrád megyei elnöke, a Szent György Lovagrend tagja.
… máj. 13-án elhunyt dr. Ecseri Lajos (1860-1938) ügyvéd, közgazdasági író, szociográfus, 1893-1902 között Szentes város tisztifőügyésze.
… májustól Szentesi Napló címen politikai napilap jelent meg.
… jún. 27-én Szentesre érkezett a Szent Jobbot szállító "aranyvonat".
… júl. 1-jén elhunyt dr. Szeder Ferenc János (1877-1938) földbirtokos, városi és megyei képviselő, lapkiadó, Szentes 1926-1931 közötti országgyűlési képviselője, m. kir. gazdasági főtanácsos.
… júl. 3-án született Dóczi Gábor (1938-1990) tanár, 1983-1987 között Szentes város tanácselnöke, 1987-től 1989-ig a MSZMP Szentes Városi Bizottságának első titkára. 
… aug. 16-án született Oltyán Lajos igazgató-tanár, önkormányzati képviselő.
… szept. 4-én született dr. Sipos Ferenc infektológus, osztályvezető főorvos, a Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Szervezetének vezetője, városi és megyei önkormányzati képviselő, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke.
… szept. 6-án született Nagy Lajos műszaki oktató, zenész.
… szept. 9-én született Nádor István népművelő, újságíró, a Kapu c. havilap főmunkatársa.
… októberben csendőriskola nyílt Szentesen az erre a célra átalakított ligeti múzeum és a Horthy-ház (Dózsa-ház) épületeiben.
… nov. 2-án született Bandula Mihály testnevelő tanár, edző.
… dec. 11-én született Sipos Árpád református lelkész, a Csongrádi Református Egyházmegye volt tanácsbírája, volt önkormányzati képviselő.
… dec. 19-én született Tóth László, az OTP Szentesi Fiókjának ny. igazgatója, labdarúgó játékvezető, sportvezető.
… megjelent a végzős szentesi gimnazisták Nuntiatus című alkalmi lapja.
… elhunyt dr. Ecseri Lajos (1860-1938) ügyvéd, közgazdasági író, szociográfus, 1893-1902 között Szentes város tisztifőügyésze.
 

70 éve, 1933-ban…
… jan. 7-én elhunyt dr. Négyesy László (1861-1933) irodalomtörténész, egyetemi tanár, esztéta, pedagógiai író, Szentes szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen, emlékét márványtábla őrzi a gimnázium falán.)
… febr. 11-én született Bucsány György középiskolai tanár, helytörténész.
… febr. 16-án született Földi Vilmos tanár, ny. kollégium-igazgató.
… márc. 7-én hunyt el dr. Mátéffy Pál (1862-1933) megyei főorvos, egészségügyi tanácsos.
… júl. 24-én született Gut László magánfuvarozó, volt önkormányzati képviselő.
… aug. 10-én elhunyt Papp Antal (1861-1933) református népiskolai igazgató-tanár. 
… aug. 30-án vitéz Horthy Miklós kormányzó József főherceg társaságában átutazott Szentesen. 
… aug. 31-én Szentesen időzött dr. Lázár Andor igazságügy-miniszter, országgyűlési képviselő, s a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület székházában fogadta a szentesi gazdák többszáz fős küldöttségét. Részt vett és beszédet tartott a gazdák megyeházán megrendezett gyűlésén.
… október első felében Szentesre látogatott Buchinger Manó szociáldemokrata országgyűlési képviselő, és előadást tartott a Munkásotthonban a munkanélküliség elleni küzdelem formáiról.
… dec. 15-én a városháza közgyűlési termében ünnepélyesen leleplezték dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, volt polgármester olajfestményű portréját, Kováts Károly helyi festőművész alkotását. Ezt követően Szentes díszpolgáraivá választották vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter-miniszterelnököt és dr. Lázár Andor igazságügy-minisztert, a város országgyűlési képviselőjét.
… decemberben díszpolgárrá választották dr. Lázár Andor igazságügyminisztert, Szentes 1931-35 közötti országgyűlési képviselőjét. A neki ítélt oklevelet csak 1936. okt. 24-én vette át.
… befejeződött az ifjúság sportolási lehetőségét segítő volt Horthy-ház (ma Dózsa-ház) építése. (Vázlattervét Dobovszky József István, kiviteli terveit Antal Endre készítette.) 
… megjelent Csallány Gábor: Jazyg és germán leletek a szentesi múzeumban c. munkája.
… Zalotay Elemér szerkesztésében és kiadásában megindult Szentesen a Csongrádmegyei Könyvtár című kulturális, irodalmi és helytörténeti folyóirat. Az év folyamán megjelent számok szerzői: Zalotay Elemér, Molecz Béla és Nyíri Antal.
… elhunyt Bauer Henrik (1855-1933) neves építész, a Rudasfürdő úszócsarnokának, az óbudai Szent Margit Kórház stb. tervezője, Szentes szülötte. 
… a szentesi megyei kórház igazgatója lett - 1974-ig - dr. Bugyi István (1898-1981) Kossuth-díjas sebészprofesszor, a Szegedi Tudományegyetem címzetes tanára, 1976-tól Szentes díszpolgára. (1988-ban Bugyi István Emlékérmet alapítottak a Szentesen tevékenykedő orvosok számára. Születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak szülőháza falán, s a központi gyógyszertár felvette nevét.) 
… a gimnázium rajztanára lett Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művészet egyik legkiválóbb hazai képviselője. (Értékes hagyatékát a Koszta József Múzeum őrzi. 1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)
 

75 éve, 1928-ban…
… márc. 7-én elhunyt el Fehér András apátplébános.
… márc. 15-én született Fogas Pál ny. MÁV főfelügyelő, újságíró. 
… máj. 1-jén a szentesi rendőrség rajtaütésszerű házkutatást tartott a Földmunkás Szövetség helyiségében; lefoglalta a szövetség levelezését és könyvtárát, Kotvics József elnök és több társa ellen pedig eljárást indított tiltott szervezkedés címén.
… jún. 24-én vitéz Horthy Miklós kormányzó és felesége Szentesre érkezett, s részt vett a városban rendezett nagyszabású lóversenyen.
… júl. 9-én született Kádár József ny. sportfelügyelő.
… júl. 12-én született Szabics Ferenc asztalos, fafaragó művész.
… aug. 15-én elhunyt Papp Imre (1869-1928) állami népiskolai tanító, a külterületi iskolák igazgatója.
… aug. 20-án elhunyt dr. Czukkermann Soma (1851-1928) városi tisztifőorvos.
… aug. 29-én született Palásti Mihály volt városi tűzoltóparancsnok.
… szept. 10-én született dr. Hrabovszki Pál ny. középiskolai igazgató-tanár.
… szept. 15-én született dr. Dragon Károly sebész, higiénikus, ny. osztályvezető főorvos, a Szentesi Amatőrfilm Klub alapítója.
… okt. 3-án született dr. Boros Ferenc c. egyetemi tanár, geográfus, városunk szülötte.
… okt. 30-án született Harangozó Sándor tanár, ny. diákotthon-igazgató.
… nov. 17-én született Kaczúr István újságíró, lapszerkesztő. 
… dec. 2-án megindult Szentesen az Alföldi Friss Újság c. politikai és társadalmi napilap. (Felelős szerkesztő: Horváth Antal.)
… dec. 9-én született Labádi Sándor (1928-2002), a MSZMP Szentes Városi Bizottságának volt első titkára.
… Nagy Imre szerkesztésében megjelent a Szentes című várostörténeti monográfia. 
… elbontották az egykori főtéri központi református népiskolát. A koraklasszicista stílusú szép épétmény alapkövét 1803. márc. 28-án helyezték el. A korabeli Szentes első emeletes épülete volt. Helyére épült a ma is álló Kiss Bálint Református Általános Iskola. (Az új iskola tervezői Dobovszky József István és Antal Endre helyi építészek.)
… szentesi apátplébános lett dr. Miskolczy Jenő (1888-1952) teológiai tanár, egyházkerületi tanfelügyelő, pápai prelátus, kamarás, főesperes, szentszéki jegyző, számos valláserkölcsi és szociológiai tanulmány szerzője, a szentesi új plébánia építtetője. (Olajfestményű portréja a Szt. Anna Plébánián látható; Molnár M. alkotása. Erzsébet tér 2.) 
 

80 éve, 1923-ban…
… jan. 6-án Móra Ferenc felolvasást tartott a Szentesi Nőegylet műsoros rendezvényén.
… febr. 15-én született Hankó László zongorista, festő.
… febr. 18-án elhunyt dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) teológiai doktor, egyházi író, miniszteri osztálytanácsos, győri püspök, kalocsai érsek, a szentesi gimnázium volt növendéke. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)
… márc. 25-én műsoros megemlékezést tartottak a Tóth József Színházteremben Petőfi Sándor születésének 100 éves évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mondott dr. Négyesy László irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, városunk jeles szülötte.
… ápr. 9-én született Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke.
… szeptemberben sztrájkba léptek a szentesi építőmunkások.
… dec. 30-án centenáriumi megemlékezést tartottak a Tóth József Színházteremben a névadó, Tóth József színész születésének 100. évfordulója alkalmából. (Az ünnepség keretében leleplezték Koncz Antal helyi szobrászművész Tóth Józsefről készített mellszobrát.)
… az Operaház tagja lett Márkus László (1881-1948) író, rendező, színházi szakíró, kritikus, díszlettervező. Később főrendező, majd 1935-1944 között az intézmény igazgatója, később örökös tagja. 1945-től haláláig a Színművészeti Főiskola tanára, Szentes szülötte.
… a Nemzeti Színház örökös tagja lett Nagy Ibolya (1864-1946) színésznő, 1886-tól a Nemzeti Színház művésze, Szentes szülötte.
 

85 éve, 1918-ban…
… jan. 2-án 69 éves korában elhunyt Pócsi Balogh Mihály (1849-1918) költő, zeneszerző, nyugalmazott ármentesítő társulati nyilvántartó.
… jan. 27-én hunyt el dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos, Szentes szülötte. (Volt tanítványai emlékszobrot állítottak tiszteletére a kolozsvári klinika épülete előtt.)
… febr. 24-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör rendkívüli közgyűlésén a pártkör díszelnökeivé választották gróf Károlyi Mihályt és gróf Batthyány Tivadart. A gyűlésen előtérbe került a helybeli hadisegélyes asszonyok ügye, akiket a pártkör támogatásáról biztosított.
… febr. 26-27-én a hadisegélyes asszonyok nagyszabású tüntetést tartottak Szentesen. Az évek óta kereső nélkül, csekély hadisegélyből élő családok helyzetének javítása érdekében mintegy ezer asszony vonult az utcára, követelve, hogy "adják vissza uraikat, adják meg a békét, adjanak egyenlő hadisegélyt". A tüntetőket a csendőrség és a katonaság oszlatta szét. (Az eset kapcsán 36 nőt letartóztattak, 10 személy ellen bűnvádi eljárás indult.)
… márc. 8-án 93 éves korában Leányfalun elhunyt Kovácsy Mária színésznő, Tóth József özvegye.
… ápr. 16-20. között népszámlálást tartottak Szentesen a város következő évi közélelmezési szükségleteinek felmérésére. A katonai bevonulások miatt a törzslakosság létszáma összesen: 29.801 fő (11.969 férfi és 17.832 nő, vagyis közel 6000-rel kevesebb a férfi népesség); hadifoglyok száma: 1122 fő; hadikórházi ápolt: 326 fő; szállodai vendég: 16 fő; internált: 1 fő. A város népessége mindösszesen: 31.266 fő. Az őstermelők, önálló gazdálkodók száma: 8027 (4116 férfi, 3911 nő); iparosok és kereskedők száma: 1343 (871 férfi, 472 nő).
… ápr. 21-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör politikai értekezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy egy népgyűlés keretében megalakítják a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló Függetlenségi és 48-as Párt helyi szervezetét.
… máj. 1-től a Tóth József Színházteremben folytatta működését az Apolló Mozgószínház, amely a filmvetítések mellett egyéb kulturális és tudományos rendezvények szervezését is felvállalta.
… máj. 16-án Szentes két legnagyobb ipari és kereskedelmi vállalata Zsoldos-gyártelep és az Első Szentesi Kenyérgyár Rt. Zsoldos Gőzmalom, Ipartelep és Kereskedelmi Részvénytársaság néven egyesült. (Az új vállalat vezérigazgatója: Bugyi Antal volt városi főjegyző, igazgatója: Zsoldos Géza.)
… máj. 26-án megalakult a Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt szentesi szervezete. A pártközpont nevében köszöntő beszédet mondott Hoch János. (Az új párt elnöke: Mezei László, titkára: dr. Lánczi Simon Pál.)
… máj. 31-én megalakult a Csongrád Vármegyei Népruházati Bizottság. (Elnök: dr. Csergő Károly vármegyei II. főjegyző.)
… jún. 28-án a budapesti Belvárosi Színház vendégszerepelt Szentesen.
… júniusban a Hangya Szövetkezet megnyitotta üzletét Szentesen. (A szövetkezet az előző évben alakult.)
… júniusban Szentesi Központi Takarékpénztár néven egyesült a város két legjelentősebb pénzintézete, a Szentes-Vidéki és a Központi Takarékpénztár.
… júl. 25-én született dr. Imre Ernő református lelkész, ny. esperes, teológiai író, publicista, Szentes díszpolgára.
… júl. 30-tól szeptember 16-ig háromszáz osztrák gyermek nyaralt Szentesen.
… júl. 31-én Szentes város főjegyzőjévé választották dr. Kiss Bélát, jogügyi tanácsnokává pedig dr. Négyesi Imrét.
… szept. 1-jén Katonanapot tartottak Szentesen a hadiözvegyek, hadiárvák és rokkantak segélyezésére.
… szeptemberben Szentesen a napi kenyérfejadagot előbb 20 dkg-ra, majd 16 dkg-ra csökkentették. A havi cukoradagot 20 dkg-ra, a szalonnaadagot pedig 42 dkg-ra szállították le.
… okt. 19-én született Vági László katolikus plébános, címzetes esperes és apát, publicista, Szentes díszpolgára. 
… okt. 21-én Szerbia kiürítése folytán Szentesre helyezték a 10. tábori tűzér ezred pótütegét. (Az üteget alkotó 250 embert és 42 lovat a Felsőpárton szállásolták el.)
… okt. 27-én a Szentesi Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt népgyűlést tartott a Tyúkpiac téren, mely kimondta, hogy az ország igazi képviselőjének csupán a gróf Károlyi Mihály elnöklete alatt megalakult Nemzeti Tanácsot ismeri el. Az egybegyűltek követelték Magyarország teljes függetlenségét és végleges elszakadását Ausztriától, az ország területi integritását, a háború azonnali befejezését, a német szövetség azonnali felbontását, a képviselőház feloszlatását, és új választások kiírását, az általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő választójog bevezetését. (A népgyűlés szónokai: dr. Lánczi Simon Pál és Sima László.)
… okt. 31-én a szentesi függetlenségi és 48-as pártkörök vezetői (Burián Lajos, dr. Lánczi Simon Pál és Vajda Ernő) felszólították dr. Mátéffy Ferenc polgármestert, hogy a forradalmi kormány elismerése céljából hívjon egybe rendkívüli városi közgyűlést; egyben bejelentették, hogy november 3-án népgyűlést tartanak, amelyen megválasztják a Nemzeti Tanács helyi intézőbizottságát.
… nov. 1-jén a Szentes Városi Tanács kimondta csatlakozását a Magyar Nemzeti Tanácshoz. Megalakult a Szentesi Katonatanács. A Református Kör helyiségében (nagyszámú közönség, katonatisztek, katonák, polgárok, nők részvételével) megalakult a Nemzeti Tanács helyi szervezetének ideiglenes végrehajtó bizottsága. (A 24 tagú bizottság elnöke Burián Lajos ügyvéd.)
… nov. 2-án a rendkívüli városi közgyűlés üdvözölte a Magyar Nemzeti Tanácsot, elfogadta annak programját és kijelentette, hogy hazafias lelkesedéssel csatlakozik törekvéseihez. Utasította a polgármestert és a városi tisztikart, hogy csakis a Nemzeti Tanács, illetve a Károlyi-kormány utasításait hajtsa végre, a hűségesküt a helyi Nemzeti Tanács kezeihez tegye le.
… nov. 3-án a helyi Nemzeti Tanács ideiglenes végrehajtó bizottsága nagygyűlést tartott a Kossuth téren. A gyűlés jóváhagyta a végrehajtó bizottság névsorát. Elnökké választotta dr. Lánczi Simon Pált, aki letette az esküt a szentesi Károlyi-párt elnöke kezébe. Csongrád vármegye tisztikara szintén esküt tett, végül „A népparlament összes megjelent polgárai esküdtek hűséget a szabad hazának, Nemzeti Tanácsnak és kormánynak."
… nov. 6-án megalakult a Nemzetőrség Szentesen. (Egy zászlóaljból állt, négy századdal, kb. 700-800 fővel. Parancsnoka: dr. Négyesi Imre városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados.)
… nov. 16-án a Szentesi II. Függetlenségi és 48-as Népkör választmánya határozatot hozott a Szociáldemokrata Párthoz való csatlakozásról.
… nov. 17-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete szervező nagygyűlést tartott a Kossuth téren. – Megalakult Szentesen a Szellemi Munkások Demokrata Köre. (Elnök: Bárány Árpád tanfelügyelő, alelnök: dr. Rimély Dezső kórházi igazgató-főorvos.)
… nov. 19-én a szentesi Nemzeti Tanács és Katonatanács együttes ülésén kimondta feloszlatását s újjáalakítását. – Az Alföldi Ellenzék című újság a nevét Alföldi Újságra változtatta.
… nov. 22-én népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amely megválasztotta az új Nemzeti Tanácsot és az új Katonatanácsot. (Az új Nemzeti Tanács 34 tagú lett, elnöke: dr. Lánczi Simon Pál; az új Katonatanács 20 tagú, elnöke: Piti Péter.) 
… nov. 29-én a szentesi Nemzeti Tanács elnöke (dr. Lánczi Simon Pál) benyújtotta lemondását.
… nov. 30-án a szentesi Nemzeti Tanács és a Katonatanács együttes ülésén kimondta mindkét tanács munkájának beszüntetését, valamint minden eddigi rendelkezésük hatályon kívül helyezését. – Dr. Mátéffy Ferenc polgármester egészségügyi okokra hivatkozva kérte nyugdíjaztatását.
… dec. 8-án a belügyminiszter kinevezte Jócsák Kálmánt Csongrád vármegye területére a főispáni teendők ellátásával megbízott kormánybiztossá. (December 11-én Szentesre érkezett és megkezdte működését.) 
… dec. 16-án megalakult a Szentesi Néptanács. (Elnök: dr. Ecseri Lajos; alelnökök: Burián Lajos, dr. Rimély Dezső és Blum Mihály. A Néptanács 1919. márc. 22-ig folytatta működését.) – A Tóth József Színházteremben műsoros megemlékezést tartottak Lehota Bandi cigánypímás 50 éves muzsikusi jubileuma alkalmából.
… dec. 22-én megjelent Szentesen a Népakarat című újság, a Csongrád megyei Szociáldemokrata Párt közlönye.
… befejeződött a szentesi gimnázium kibővítése. (A bővítés terveit lovag Ybl Lajos készítette.) – Megjelent Csergő Károly: Közigazgatási fórumok, különös tekintettel a vármegyék reformjára c. munkája, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia dicséretben részesített.
… elhunyt dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, az 1891-93-as kolerajárvány megfékezője, udvari tanácsos, Szentes szülötte. (1885-ben jelent meg egyik legfontosabb műve: A belgyógyászat tankönyve orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára címen. Volt tanítványai emlékszobrot állítottak tiszteletére a kolozsvári klinika épülete elé.)
 

90 éve, 1913-ban…
… jan. 12-én a Szentesi I. Függetlenséi és 48-as Népkör tisztújító közgyűlésén a kör díszelnökévé választották a város jeles szülöttét, dr. Négyesy László egyetemi tanárt. (Rendes elnök: Burián Lajos, választmányi elnök: dr. Kiss Béla, másodelnök: Nyíri Antal.)
… jan. 22-én Böszörményi Jenőt a felsőpárti református gyülekezet lelkészévé választották. (Ünnepélyes beiktatására május 4-én került sor.)
… febr. 1-jén 66 éves korában elhunyt Balázsovits Norbert (1847-1913) tanár, gimnáziumi igazgató, lapszerkesztő, megyei és városi képviselő, a Polgári Olvasókör és a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat választmányának volt elnöke, a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet alapítója és igazgatója, a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Körének alapítója és elnöke.
… febr. 15-én született dr. Varga Lajos tanár, szakíró, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum alapítója, városunk szülötte. 
… febr. 16-án Budapest főpolgármesterévé választották dr. Heltai Ferenc jogászt, közgazdasági írót, Szentes jeles szülöttét. 
… febr. 18-án a városi képviselő-testület elfogadta Szentes utcáinak és tereinek szabályozási tervét. 
… márc. 9-én megjelent Szentesen a Vadkacsa című élclap. (Kiadója és felelős szerkesztője Lichtenstein Manó. A lap július végén megszűnt.)
… ápr. 8-10. között Szentesen tartották meg a békés-bánáti református egyházmegye közgyűlését a városháza dísztermében. A program ünnepélyes részét képezte Futó Zoltán szentesi lelkész esperessé és Fekete Márton udvari tanácsos, szentesi országgyűlési képviselő egyházmegyei főgondnokká történt beiktatása.
… ápr. 15-én a városi közgyűlés határozatot hozott a Széchenyi ligeti volt városháza múzeum részére történő átadásáról. (A múzeum anyagát addig a Petőfi Szállóban bérelt szobákban tárolták.)
… ápr. 25-én 87 éves korában elhunyt Magyar József (1826-1913) volt városi írnok, levéltárnok, jogi és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgármester. (52 évig állt Szentes város szolgálatában.)
… máj. 1-jén a Szentesi II. 48-as Népkör megalakulásának 25 éves évfordulója alkalmából zászlóavatással egybekötött ünnepséget tartott. – Dr. Nagy György részvételével megalakult az Országos Köztársasági Párt szentesi szervezete. (Alapító tagok száma 33 fő.)
… máj. 4-12. között a szentesi önálló iparosok vásárral egybekötött kiállítást rendeztek a városháza közgyűlési termében. (50 iparos mintegy 600 termékkel mutatkozott be.)
… máj. 12-én ünnepélyesen letették a szentesi felsőpárti református templom alapkövét. (Tervezője Dobovszky József István helybeli építész.)
… máj. 22-én megalakult a Pénzintézetek Országos Egyesületének Szentes és Vidéke Szövetsége, amelynek tagjai lettek a 4 szentesi pénzintézet mellett a kiskunfélegyházi, csongrádi, hódmezővásárhelyi és kunszentmártoni pénzintézetek. (Elnök: Fekete Márton, társelnök: dr. Cicatricis Lajos, főtitkár: dr. Péter Albert, titkár: Háhn Izidor.)
… jún. 2-án megalakult a Szentesi Iparos Kör. (A tisztikart június 9-én választották meg. Elnök: Budai János, alelnök: dr. Tóth László.)
… jún. 24-én a városi képviselő-testület határozatot hozott Sima László: Szentes város története című munkájának kinyomtatásáról.
… júliusában megkezdődött az automobil-bérkocsi szolgálat Szentesen.
… aug. 11-én 52 éves korában elhunyt dr. Heltai Ferenc (1861-1913) jogász, közgazdasági szakíró, Budapest főpolgármestere, a főrendiház tagja, Szentes jeles szülötte.
… aug. 13-án született dr. Nyíri Sándor református lelkész, gimnáziumi hitoktató, teológiai író, egyháztörténész.
… aug. 27-én átadták a szentesi polgári leányiskola új épületét. (Tervezte: Bohn Alajos. Ma Petőfi Sándor Általános Iskola.)
… szept. 9-én született ifj. Lakos József (1913-1946) rendőrségi nyomozó, városi rendőrkapitány, akinek életét szélsőséges elemek oltották ki. (Emlékét márványtábla őrzi a rendőrség falán.)
… szept. 14-én megnyitották a Széchenyi ligeti volt városházába költöztetett, újrarendezett vármegyei múzeumot. (Az ünnepélyen részt vett dr. Fejérpataky László tanácsos, a múzeumok és könyvtárak országos felügyelője.)
… szept. 21-29. között a Hegedűs (Herzl) Vilmos Utóda fényképészeti műterem fennállásának 50. évfordulója alkalmából kiállítást rendezett a Petőfi Szállóban a cég által készített régi felvételekből.
… szept. 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott az Erzsébet tér rendezéséről és parkosításáról.
… okt. 12-én megalakult az Országos Kossuth Lajos Párt szentesi szervezete. (Elnök: Kátai Pál János, ügyvezető elnök: dr. Lánczi Simon Pál. Az alapítók a betíltott Köztársasági Párt tagjai voltak.)
… nov. 2-án fúzió útján megalakult a Szentesi Torna Egylet. (Alakítható szakosztályok voltak: torna és vívó, atlétika, labdarúgó és lövész. Elnök: dr. Cicatricis Lajos főispán, választmányi elnök: dr. Csúcs János vármegyei főjegyző, alelnök: Kádár Árpád.)
… nov. 21-én 82 éves korában elhugyt Várady Lajos (1831-1913) gyógyszerész, volt 1848/49-es honvédtiszt.
… dec. 6-án megalakult Szentesen a Csongrád Vármegyei Általános Tanítóegyesület. (Elnök: Vidonyi Jenő, alelnökök: Papp Imre és Leviczky Pál.)
… dec. 7-én az MSZDP szentesi szervezete és a függetlenségi pártkörök közös népgyűlést tartottak a sajtószabadság védelmében. (Szónokok: dr. Lánczi Simon Pál, a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör ügyvezető elnöke és Esztergályos János, az MSZDP központ kiküldötte.)
… a haszonállat összeírás eredménye Szentesen: 9111 szarvasmarha, 7539 ló, 24.643 sertés, 5207 juh, 54 kecske, 5 szamár.
… a szentesi megyei kórház új épületekkel bővült. (Elkészül a tüdőbetegek és az elmebetegek pavilonja.)
… a labdarúgó mérkőzések rendszeressé váltak Szentesen. (Kezdetei 1910-ig nyúlnak vissza.) 
… megalakult az első őrző és nyomozó vállalkozás.
 

95 éve, 1908-ban…
… febr. 3-án a belügyminiszter alapszabály ellenes működés miatt betiltotta a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) szentesi csoportjának működését. (53 személy ellen kihágási eljárás indult.) 
… . febr. 4-én kigyulladt és leégett Kain Dezső Céhház utcai ecetgyára.
… márc. 29-én a Szentesi Általános Népkör zenés felvonulással egybekötött népgyűlést tartott a Kossuth téren. (Napirend: Miért kell a népnek politikailag és gazdaságilag szervezkednie? Szónok: Magyar Gyula Budapestről.)
… ápr. 10-én született Nagy György (1908-1979) földmunkás, városi és megyei képviselő, a Földigénylő Bizottság elnöke, a Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezetének titkára, Szentes város 1954-1968 közötti tanácselnöke.
… ápr. 11-én megkezdte működését Szentesen az Apolló Mozgófénykép Színház (mozi).
… május 16-án általános városi tisztújítást tartottak Szentesen. A polgármesteri állásra dr. Mátéffy Ferenc és dr. Tasnády Antal adta be pályázatát. Mátéffy 117:83 szavazati aránnyal legyőzte Tasnádyt, így újabb 6 évre ő nyerte el a polgármesteri tisztséget. (1902-ben választották meg első ízben.) 
… máj. 21-én 86 éves korában elhunyt Szalay József (1822-1908) református néptanító. (33 éven át működött Szentesen.)
… jún. 8-án megalakult Szentesen a Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj Egyletének 208. fiókpénztára. (Elnök: Varga József; tagok száma 70 fő.)
… júl. 3-7. között a szentesi bérkocsisok sztrájkoltak a bevezetett új bérkocsi-szabályrendelet miatt. (Munkabeszüntetésük nem vezetett eredményre.)
… júl. 19-én kelt az a vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet, amely a szentesi görögkeleti egyházat (ősi önkormányzatának fenntartása mellett) magyar jellegűnek nyilvánította (magyar liturgiával), megalapítva ezzel az első "görögkeleti magyar" egyházat hazánkban.
… aug. 1-jén született Nagyajtósi István (1908-1989) gimnáziumi tanár, irodalomtörténész, tankönyvíró, a Francia Akadémia lovagja.
… szept. 24-én született dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár, műfordító, Németh László író barátja.
… okt. 18-án ünnepélyesen leleplezték Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész, egyházi író olajfestményű portréját, Joó Béla helyi festő alkotását. (Ma a Szentesi Központi Református Lelkészi Hivatalban látható. Kiss Bálint u. 1.)
… okt. 25-én a Szentesi Általános Népkör nyilvános népgyűlést tartott a Tyúkpiac téren (ma Szabadság tér), amelynek napirendjén az általános és titkos választójog kérdése, valamint a nép gazdasági helyzetének megvitatása szerepelt.
… okt. 26-án megalakult a Rendezett Tanácsú Városok Polgármestereinek Országos Egyesülete, amelynek 21 tagú vezetőségébe dr. Mátéffy Ferenc szentesi polgármestert is beválasztották.
… állami kezelésbe került Szentes 9 régi és 6 újonnan épült külterületi tanyai iskolája. 
… Szentes városa belépett rendes tagul az Országos Magyar Gazdasági Egyesületbe, az Alföldi Földművelő Gazdasági Egyesületbe és a Julián Egyesületbe.
… elkészült a Kálvária temető kápolnája. (Tervezője ifj. Bene István építész.) 
… Megjelent dr. Kelemen Béla főispán: A szentesi városházépítés kérdéseiről c. értekezése. 
… Várady Lipót Árpád címzetes püspököt, miniszteri osztálytanácsost az uralkodó a Ferenc József Rend csillagokkal ékesített középkeresztjével tüntette ki.
… Cseuz Béla (1881-1957) lett Szentes mérnöke, később főmérnöke 1955-ig műszaki tanácsosa. A századforduló utáni nagyarányú utcarendezések, csatornázások, útburkolások az ő nevéhez fűződnek. Működése idején, 1932-ben készült el a város új építkezési szabályrendelete. (1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.) 
 

100 éve, 1903-ban…
… szept. 1-jén született dr. Páhi Ferenc megyei főlevéltárnok, a Szentesi Levéltár volt igazgatója. 
… megjelent Hódy Antal: Túlakurcza ostroma c. szatírikus verses elbeszélése.
… elhunyt dr. Hadzsy János (1851–1903) orvos, sebész, szemész specialista, az Országos Orvosszövetség igazgatótanácsának tagja, az újverbászi kerület országgyűlési képviselője, Szentes szülötte. (Bácskatopolyán az ő nevét viseli az egészségügyi központ; 1981-ben emléktáblát helyeztek el szentesi szülőházának – Ady E. u. 8. – falán.)
… ebben az évben született Szentesen dr. Csallány Dezső (1903-1977) régész, a szegedi, majd a nyíregyházi múzeum igazgatója.
 

Szentes, 2003. 01. 20.


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával